Read More

Տեսե՞լ եք

Լևոն Բաբաջանյան, Երևան, 5 Դեկտեմբեր 2021 «Տեսե՞լ եք նրա բնակարանը, խլուրդի ծակուռ… Բայց անցիր նրա երկիրը։ Ինչ հիասքանչ վանքեր, հոյակապ աշտարակներ, գողտրիկ խաչքարեր» Դերենիկ Դեմիրճյան, «Հայը» Դերենիկ Դեմիրճյանի՝ հային բնութագրող այս խոսքերը եկան…
Read More
Read More

ԿԱՄԱԿՈՐ

Ռուբէն Յովակիմեան -Սեն Ռաֆայել, 26-11-21 «Իշխանութիւնը առանց խիստ կանոնների եւ օրէնսդրութեան, ոչ թէ ազատութիւնների, այլ ինքնիշխանութեան՝ անարխիայի  երկիր է»:…
Read More
Read More

ԿԸ ՄԻԱՆԱՆՔ

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճէլըս, 25 Նոյեմբեր 2021 Անմիջապէս մեր մտքին մէջ կը ծագի ա’յն հարցումը թէ այս բարձրաստիճան…
Read More