Ամանորը՝ Մեկնարկ Նոր Հեռանկարներու

Արամ Սեփեթճեան, Պէյրութ, 25 Դեկտեմբեր 2010
Փոխան Խմբագրականի

Անհունացեալ «Անժամանակ»ին մէջ տարի մը եւս կը հասնի իր լրումին ու կը յանձնուի պատմութեան էջերուն:

Ժամանակաւոր է կեանքը Մարդ Էակին, սակայն իր ստեղծած «միտք եւ արուեստ»ը անմահ է՝ զայն ճանչցող հոգիներու մէջ, երբ կը յանձնուի ժամանակի արդար դատաստանին: Ամէն նոր Տարեմուտ՝ կ՝ըլլայ սկիզբ «անվերջակէտ ժամանակ»ին ընդառաջ բացուող անծանօթ եւ անստոյգ նոր ուղիի եւ ուղեւորութեան:
 


Արամ Սեփեթճեան, Պէյրութ, 25 Դեկտեմբեր 2010
Փոխան Խմբագրականի

Անհունացեալ «Անժամանակ»ին մէջ տարի մը եւս կը հասնի իր լրումին ու կը յանձնուի պատմութեան էջերուն:

Ժամանակաւոր է կեանքը Մարդ Էակին, սակայն իր ստեղծած «միտք եւ արուեստ»ը անմահ է՝ զայն ճանչցող հոգիներու մէջ, երբ կը յանձնուի ժամանակի արդար դատաստանին: Ամէն նոր Տարեմուտ՝ կ՝ըլլայ սկիզբ «անվերջակէտ ժամանակ»ին ընդառաջ բացուող անծանօթ եւ անստոյգ նոր ուղիի եւ ուղեւորութեան:
 


You May Also Like

Երուսաղէմահայը

Գրեց՝ Նահապետ Մելքոնեան, Յունիս 2013 1967-ի Երուսաղէմի արաբ-հրեայ  վեցօրեայ պատերազմէն ետք, երբ սաղիմահայը հրեաներու հետ սկսաւ շփում ունենալ,…
Read More
Read More

1915-էն Առաջ Եւ Ետք

“Ինչ Կը Մտածէ Միւս Թուրքը” Շարքէն Պասքըն Օրան, «Ռատիքալ», 20 Նոյեմբեր 2011 Հայացուց՝ Գրիգոր Կէօքճեան, Պէյրութ «Հայերն ու…
Read More