«Ապրիլ»ի «Երէց»ին «Աններելի» Մեկնումը

 Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, 21 Հոկտեմբեր 2010

(Յարութ Երէցեանի Յիշատակին)

Յարութ Երէցեանին այսքան արագօրէն եւ անշշուկօրէն մեկնումը, անկասկած, շանթահարած է, ինչպէս իր ընտանիքն ու հարազատները, նոյնպէս իր անկեղծ ընկերներուն ու բարեկամներուն լայնածիր շրջանակները, սկսած Լիբանանէն, Ամերիկայէն մինչեւ Հայաստան:

 Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, 21 Հոկտեմբեր 2010

(Յարութ Երէցեանի Յիշատակին)

Յարութ Երէցեանին այսքան արագօրէն եւ անշշուկօրէն մեկնումը, անկասկած, շանթահարած է, ինչպէս իր ընտանիքն ու հարազատները, նոյնպէս իր անկեղծ ընկերներուն ու բարեկամներուն լայնածիր շրջանակները, սկսած Լիբանանէն, Ամերիկայէն մինչեւ Հայաստան:

Պէյրութի ՀԲԸ Միութեան Յովակիմեան-Մանուկեան Վարժարան, Երեւանի գեղարուեստաթատերական ինստիտուտ, Լոս Անճելըսի «Ապրիլ» գրատուն, եղան Յարութին կեանքին երեք հիմնական առանցքները, ուր դրսեւորուեցան իր ուսումնական, ընկերային, ասպարէզային ու մարդկային յառաջադէմ, ազնիւ, խորագիտակ եւ ազնուական գիծերը, զինք դարձնելով համակրելի, օրինակելի ու սիրելի անձ մը:

Գիտական սուր միտքով, գեղարուեստական ճոխ գիտելիքներով եւ ընդհանրական հարուստ պաշարներով առլցուն Յարութը, միշտ մնաց կեդրոնական դէմք իր միջավայրերէն ներս, «տերվիշ» ըլլալու համեստութեամբ:

«Ապրիլ» գրատունը եղաւ իր մտաւորական աշխարհի կեդրոնը, ատկէ «բաժին» հանելով նաեւ ուրիշներու, մինչեւ հեռաւոր ափեր:

Գիտցաւ «Ապրիլ»ը ապրեցնել «երէց»ներու վայել լրջութեամբ ու խոհեմութեամբ, անոր ընդմէջէն միտքի, խօսքի ու գրիչի լոյս սփռելով ամենուրէք:

Ապրիլ սիրող, կենսուրախ ու լաւատես սիրելի Յարութին այս «բացակայութիւն»ը (եղբօր՝ Նուպարէն, քրոջ՝ Անահիտէն ետք, դարձեա՛լ կանխահասօրէն), որոշապէ՛ս, ցնցած է բոլորը, որովհետեւ տակաւին ընելիք ունէր, իր աշխոյժ ներկայութեամբ, արդիւնաւէտ գործունէութեամբ ու տիպար ծառայասիրութեամբ:

Այս արագ մտորումը, իր երկարամեայ սրտամօտիկ ընկերոջմէն, կը պարտաւորեցնէ բոլորս իր յիշատակը ՎԱՌ պահել, ի դէմս իր անտեղի, անժամանակ եւ …«աններելի» մեկնումին:

Տխուր է իրականութիւնը, բայց աւելի ցաւցնող՝ ճշմարտութիւնը:

 

You May Also Like
Read More

Ոչ Սրբազան Պակտ

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, Մայիս 2010 Վերջին ժամանակներս նկատում ենք հայ ժողովրդի կյանքում աննախադեպ մի երևույթ, դա Հայաստանի իշխանությունների…
Read More