ԱՐԹՆՑԻ՛Ր, ՀԱ՛Յ ՄԱՐԴ

Դոկտ. Գէորգ Եազըճեան, Երեւան, 30 Հոկտեմբեր 2020, կէսօր

Click on Wake Up Armenians for the English text adapted by Kevork Tanielian, Toronto.

– Սրտագին կոչ աշխարհասփիւռ հայրենակիցներուս –

Երբ կը կարդաք այս տողերը, հաւանաբար արդէն վերադարձած ըլլամ Արցախի մէջ գտնուող այն զօրամասը, ուր կը գտնուէի ամսուան կէսէն ի վեր: Բացառուած չէ, որ այս ըլլայ կեանքիս վերջին գրութիւնը: Մի՛ ցնցուիք առաջին պահուն յոռետեսական թուացող այս կանխատեսումէն: Ընդհակառակը՝ ես յոյժ լաւատես եմ եւ վստահ, որ հիմնովին պիտի շրջենք կացութիւնը ռազմաճակատներուն վրայ: Կարեւորը ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ կերտումն է, վերադառնամ վահանո՞վ, թէ՞ վահանի վրայ:

Ձեզի կը դիմեմ երեք խնդրանքով.

Ա) Մի՛ տրուիք հայանուն արարածներու սադրանքներուն, որոնք կը հաւասարեցնեն իշխանութիւնները պետականութեան, առաւել եւս՝ Հայրենիքին հետ, եւ այս ճակատագրական պահուն իշխանափոխութիւն ու սովորական ժողովրդավարական գործընթացներ կը պահանջեն: ՊԱՏԵՐԱԶՄ Է, կատակ չէ, իսկ պատերազմի ժամանակ ԱՆՎԵՐԱՊԱՀՕՐԷՆ ԿԸ ԿԱՏԱՐԵՆ ՎԵՐԱԴԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ՝ հաշուետուութեան պահանջը յետաձգելով ՊԱՏԵՐԱԶՄԷՆ ԵՏՔ: Իշխանութիւնները գնայուն են, պետականութիւնը՝ բացարձակ արժէք, իսկ Հայրենիքը՝ յաւիտենական արժէք:

Բ) Իմ տեղեկութիւններով եւ դիտարկումներով, մեր զինուորները շատ լաւ ապահովուած են սնունդով, հանդերձանքով, վերջին օրերուն համալրուեցան նաեւ նոր ստացուած զէնք-զինամթերքով, այդ շարքին՝ հակա-ԱԹՍական զէնքերով: Նենգ թշնամին երեւի տեղեակ է նաեւ այս բոլորէն, ու ան, նկատի ունենալով այս փաստը, եւ նաեւ այն, որ կռիւները հիմնականին մէջ տեղափոխուած են լեռնային շրջաններ, կը փորձէ ներթափանցող խափանարար փոքր խումբերու միջոցով լեռներէն ու անտառներէն թափանցել բնակավայրեր, զանոնք ներսէն գրաւել, ապա նոր միայն իր ծանր զրահամեքենաները հասցնել այդ բնակավայրերը:

Թափանցման փորձերը կը կատարուին առաւելաբար գիշերը: Հայրենիքի պաշտպանները անոնց կը դիմադրեն աներեւակայելի խիզախութեամբ: Սակայն աւելի արդիւնաւէտ դիմակայելու համար կարիքը կայ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ամենատարբեր տեսակի հեռադիտակներու՝ monocle, binocle (binoculars), աչքերուն ակնոցի նման տեղադրուողներ, գլխուն վրայ տեղադրուողներ, վիզէն կախուող ու երկու ձեռքով կրելիներ: Ասոնց գինը կը տարբերի ըստ տեսակին եւ ըստ տուեալ հեռադիտակի յատկանիշներուն՝ հեռաւորութեան ճշգրտում, յստակատեսութիւն եւ այլն: Կրկնեմ՝ կարեւորը ԳԻՇԵՐՆԵՐԸ ՏԵՍՈՂՈՒԹԻՒՆ ապահովող պէտք է ըլլան: Մեր բանակին ու կամաւորներուն այդպիսի պիտոյք նուիրել փափաքողները կրնան դիմել ԳԵՂԱՐԴ կայքի հասցէով [email protected]:

Գ) Եւ վերջին ու ամենակարեւոր խնդրանքս կամ յորդորս: Լաւ է որ սփիւռքահայերդ, մանաւանդ երիտասարդները կը մասնակցին ցոյցերու, դրամահաւաքներու եւ զօրակցական ուրիշ միջոցառումներու: Սակայն Արցախի լեռներուն մէջ թուրք ու ահաբեկիչ խաժամուժը նման քայլերով անհնար է կանգնեցնել: Քաղաքակրթութենէն առհասարակ անտեղեակ այդ ջոլիրին դիմակայելու միակ միջոցը ՏԵՂՒՈՅՆ ՎՐԱՅ ԶԷՆՔԸ ՁԵՌՔԻՆ ԴԻՄԱԴՐԵԼՆ Է, ԵՒ ԹՇՆԱՄԻՆ ԱՆԽՆԱՅ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼԸ: Պատերազմի սկիզբէն աւելի քան մէկ ամիս ետք, 4-5 միլիոն գնահատուող դասական սփիւռքէն հազիւ 300 կամաւորներ եկած են Հայրենիք, այսինքն՝ 10,000 հոգիէ աւելի սփիւռքահայէ մէկ հոգի եկած է լաւագոյն պարագային: ՍԱ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԽԱՅՏԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ Է: Երբ կարդաք այս գրութիւնս, անմիջապէս ձգեցէ՛ք ամէն գործ եւ նկատառում, եւ առաջին իսկ օդանաւով եկէ՛ք Հայրենիք՝ մեր բոլորիս սուրբ մայրը պաշտպանելու: Մի՛ փորձէք պատճառաբանութիւններ յօրինել ձեր ԴԱՍԱԼՔՈՒԹԻՒՆԸ արդարացնելու համար: Յաւիտենական խարան պիտի դրոշմուի ձեր ճակատին՝ եթէ չանսաք Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի՝ Հայրենիքի պաշտպանութեան համար կամաւոր գալու կոչին:

Վերի առաջին ու երրորդ կէտերը չգործադրելու պատճառները եղան այն հիմնական պատճառներէն, որով 100 տարի առաջ ճիշդ այս օրը խայտառակ պարտութիւն կրեցինք Կարսի մէջ, որուն հետեւեցաւ անկախ պետականութեան կործանումը:

ԿԱՐՍԸ ԵՐԲԵՔ ՊԷՏՔ ՉԷ՛ ԿՐԿՆՈՒԻ: ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ԱՆԷ՛ԾՔ ՈՒ ԱՄՕ՛Թ ՆՄԱՆ ԿՐԿՆՈՒԹԻՒՆ ԹՈՅԼ ՏՈՒՈՂ ՓՈՔՐՈԳԻՆԵՐՈՒՆ:

ՀԱՅԵ՛Ր, ՈՏՔԻ՛, ԴԷՊԻ ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ:

WAKE UP ARMENIANS

A heartfelt call to my Armenian compatriots around the World!

By the time you read these lines, I have probably returned to the military unit in Artsakh, where I was located for the latter half of the month. This may very well be the last time I write. Do not be shaken by this premonition.  On the contrary, I am very optimistic and confident that we will completely turn-around the situation on the battlefield.  The important thing is achieving VICTORY, regardless of whether I return with a shield or on a shield.

I am addressing you with three requests.

1) Do not give-in to the provocations of creatures bearing Armenian names who equate rulers with the State, and even more so with the Homeland; they demand a change of government and an ordinary democratic process at this fateful hour . IT’S A WAR, it’s not a joke. During the war the commands unconditionally flow from the top to the bottom postponing demand for accountability AFTER THE WAR. Authorities are valuable, statehood is an absolute value, and the Homeland is an eternal value.

2) According to my information and observations our soldiers are very well provided with food and outfits, and in recent days they were replenished with newly received weapons and ammunition, including anti-UAV weapons.  The treacherous enemy is probably aware of all this.  Taking into account this latter fact, and also that the battles have shifted mainly to the mountainous regions, the enemy tries to penetrate the settlements with small groups via the mountains and the forests, capturing them from within, and only then bringing in its heavy armored military vehicles to those settlements.

The penetration attempts are made mostly at night.   Defenders of the homeland are resisting them with incredible courage.  However, to be more effective, there is the need of a variety of night vision goggles: monocle, binocle (binoculars), eyeglasses, headgear, neck hanging and two-handed carriers. The prices vary according to the type and characteristics of the binoculars: distance adjustment, clarity, etc.  I repeat, the most important thing is that NIGHT VISION equipment be obtained. Those wishing to donate such items to our army and volunteers should contact the KEGHART website at [email protected].

3) My last and most important request or advice:  it is good that Diaspora Armenians, especially the youth takes part in demonstrations, fundraisers and other support events; however, with such steps alone, it is impossible to stop the Turkish and terrorist mob in the mountains of Artsakh.  The only way to resist this gangster scourge is to put WEAPONS IN THE HAND AND RUTHLESSLY DESTROY THE ENEMY. More than a month after the start of the war, barely 300 volunteers from the classical Diaspora have come to the homeland, i.e. out of estimated 4-5 million people only one in 10,000 at best. THIS IS A HISTORICAL SHAME. When you read this post, immediately stop all work and other considerations, and come by the first plane available to protect the homeland, the Holy Mother of us all. Do not try to make excuses to justify your desertion. An eternal stigma will be stamped on your forehead if you do not heed the call of the President of the Artsakh Republic Arayik Harutyunyan to volunteer for the defense of the Homeland.

Not implementing the above first and third points above was the main reason why we suffered a disgraceful defeat in Kars 100 years ago on this very same day; collapse of the independent state followed suit.

KARS SHOULD NEVER BE REPEATED! ETERNAL CURSE AND SHAME ON ALL THOSE FAINTHEARTED PEOPLE WHO ALLOW  SUCH A RECURRENCE.

ARMENIANS, GET ON YOUR FEET TO A HOLY WAR!

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Ոճիր

Ահմեթ Ալթան,  «Թարաֆ», 21 Յունուար 2011 Հայացուց՝ Գրիգոր Կէօքճեան, Պէյրութ Հրանդ Տինքի սպաննութեան չորս տարի եղաւ:   Այս…
Read More