Արմէնպրեսն ու Հայերէնը

Դոկտ. Արմենակ Եղիայան, Պէյրութ, 5 Դեկտեմբեր 2019

Անարգել կը շարունակուին հայրենի այս լրատուական ցանցին՝ հայերէնի հանդէպ գործած ոտնձգութիւնները, որոնք մասամբ անտարբերութեան, մասամբ ալ տգիտութեան հետեւանք են: Կը մէջբերենք նմուշներ միայն այսօրուան՝ 5-12-19-ի թողարկումէն՝ առանց սպառելու առկայ բոլոր աղաւաղումները:

Armenpress_0.jpg

 

***«Չշտապենք եւ թողնենք, որպէսզի քննութիւնն ընթանայ»:

– Պէտք է ըլլայ՝ «որ քննութիւնն ընթանայ»: (ուղիղ խնդիր ստորադասութիւն)

Այս հիւանդագին ռուսաբանութիւնը կը շարունակուի այս սիւնակներուն մէջ:

Դոկտ. Արմենակ Եղիայան, Պէյրութ, 5 Դեկտեմբեր 2019

Անարգել կը շարունակուին հայրենի այս լրատուական ցանցին՝ հայերէնի հանդէպ գործած ոտնձգութիւնները, որոնք մասամբ անտարբերութեան, մասամբ ալ տգիտութեան հետեւանք են: Կը մէջբերենք նմուշներ միայն այսօրուան՝ 5-12-19-ի թողարկումէն՝ առանց սպառելու առկայ բոլոր աղաւաղումները:

Armenpress_0.jpg

 

***«Չշտապենք եւ թողնենք, որպէսզի քննութիւնն ընթանայ»:

– Պէտք է ըլլայ՝ «որ քննութիւնն ընթանայ»: (ուղիղ խնդիր ստորադասութիւն)

Այս հիւանդագին ռուսաբանութիւնը կը շարունակուի այս սիւնակներուն մէջ:

***«Շատ աւելի լաւ կը լինէր, որպէսզի կանխարգելիչ միջոցառումներ գոյութիւն ունենար եւ գործէր»:

– Նոյն գռեհկութիւնը, որուն վրայ աւելցած է քերականական սխալ մըն ալ. պէտք է ըլլայ՝ «միջոցառումներ գոյութիւն ունենային եւ գործէին»:

*** «Գեղարքունիքի մարզը երկրի այցեքարտն է»:

– Էդուարդ Աղայեան («Ժամանակակից հայոց լեզուի բացատրական բառարան») եւ Ստեփանոս Մալխասեան կ’ընդունին միայն այցաքարտ-ը ու կը մերժեն այցեքարտ-ը:

Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ Արմէնպրեսի «հայագէտները» ի՞նչ աղբիւրէ կը խմեն իրենց ջուրը:

***«Ծխախոտի արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով առողջութեանը հասցուող վնասի նուազեցման մասին…»:

– Ինչպէս նկատելի է, կ’ակնարկուի դրական երեւոյթի մը, որ է ծխախոտի պատճառած «վնասի նուազեցումը», ուրեմն պարտինք ըսել շնորհիւ եւ ոչ թէ հետեւանքով:

Շնորհակալ ենք, որ չէ ըսուած արդիւնքում, ինչպէս սովորութիւն էր եւ սովորութիւն դարձուցին մեր կարգ մը հոսհոսներն ալ սփիւռքի մէջ: Այսուհանդերձ տակաւին հեռու ենք ճիշդ մտածողութենէ:

***«Անհրաժեշտ միջոցներ է յատկացւում Նիդերլանդների դեսպանութեան բացման…»

Միջոցներ յոգնակի ենթական կը պահանջէ յոգնակի ստորոգիչ՝ յատկացւում են:

***«Պարզորոշ կերպով մատնանշում է Արցախի ժողովուրդի իրաւունքը ունենալ եւ որոշել իրենց կարգավիճակը»:

Իրենց յոգնակի դերանունը կը փոխարինէ ժողովուրդի եզակի գոյականը. ըլլալիք բա՞ն է այս:

Միւս կողմէ՝ իրաւունքը գոյականը՝ իբրեւ բացայայտիչ ունի «ունենալ եւ որոշել իրենց կարգավիճակը»:

Ո՞ր իրաւունքը կամ ի՞նչ իրաւունք «ունենալ եւ որոշել…»:

Ուրեմն պէտք է բութով տրոհուին այս երկուքը՝ բացայայտեալն ու բացայայտիչը:

Ի վերջ բանիս, պէտք է ունենայինք. «Պարզորոշ կերպով մատնանշում է Արցախի ժողովուրդի իրաւունքը՝ ունենալ եւ որոշել իր կարգավիճակը»:

Յ. Գ.

«Արմէնպրես»-ը խմբագրողները իրենց ուսանողական տարիներուն տուեալ համալսարաններու մէջ անշուշտ լեզու եւ գրականութիւն սերտած են՝ առանց շատ բան սորված ըլլալու, ինչպէս կը նկատենք: Այս ողորմելի արդիւնքները ցոյց կու տան, որ վերջին հաշուով ամէն բան կախեալ է ենթակայէն, եւ համալսարանը շատ բան չի կրնար ընել:

Keghart.com-ի խմբագրութեան կողմէ.–

Յարգարժան Դոկտ. Արմենակ Եղիայեանի նշած սխալներուն աւելցնենք եւս մէկը, որ թէեւ լեզուական բնոյթ չունի, սակայն կարելի չէ լուռ անցնիլ անոր վրայէն:

Վերջին օրինակին մէջ կը խօսուի «Արցախի ժողովուրդ»ի մը գոյութեան մասին: Ասիկա գաղափարական խափանարարութիւն է: Խորհրդային ժամանակաշրջանին, նման սխալ թոյլ տուողները առնուազն կը հեռացուէին աշխատանքէն, յաճախ նաեւ ուրիշ պատիժներու կ’արժանանային:

«ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ» ՉԿԱ՛Յ, կայ Արցախի մէջ ապրող ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ: Պատկերացուցէ՛ք անհեթեթութիւնը եթէ ըսենք՝ Երեւանի ժողովուրդ, Սիւնիքի ժողովուրդ, Ճաւախքի ժողովուրդ… Չզարմանա՛ք՝ հայկական լրատուամիջոցներու մէջ հանդիպած ենք նոյնիսկ «Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդՆԵՐ» ցնդաբանութեան, կարծէք երկուքն ալ նոյն՝ հայ ժողովուրդի տարբեր մասնիկները չեն: Դեռ չենք խօսիր այն մասին, որ Արցախը Հայաստանէն դուրս գոյացութիւն կամ տարածք չէ:

Արցախը Հայաստանի անբաժան մասն է եւ՝ ՎԵ՛ՐՋ, ինչպէս Հայաստանի անբաժան ու յաւիտենական մասն են նաեւ Ճաւախքը, Նախիջեւանը, Պարսկահայքը, Թուրքիոյ գրաւման տակ գտնուող՝ Հայաստանի արեւելեան հատուածի Կարսի եւ Սուրմառուի (ո՛չ Սուրմալուի) շրջաններն ու ամբողջ արեւմտեան հատուածը: Հայաստանը բովանդակ Հայկական Բարձրաւանդակն է: Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ Արցախի Հանրապետութիւնը Հայաստանի ընդամէնը մասերն են: 

You May Also Like