«Բարեգործ» Չարագործները

Կրթական եւ այլ ազգապատկան հիմնարկներու առուծախը նորութիւն մը չէ: Սեւակի այս ծաղրանկարը վերցուած է «Սփիւռք»ի 1991 Փետրուարի համարէն: Պատկերը կը կրկնուի նաեւ այս օրերուն զանազան գաղթօճախներու մէջ:

Ծանօթութիւն.- ծաղրանկարին մէջ ներկայացուած հաստատութիւնները վերի շարքի ձախէն դէպի աջ նմանութիւններն են Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Դարուհի-Յակոբեան Աղջկանց վարժարանին, Ալեք Մանուկեան կեդրոնին, Յովակիմեան-Մանուկեան Մանչերու հաստատութեան և ներքեւը՝ Երուանդ Տեմիրճեան նախակրթարանին:

Կրթական եւ այլ ազգապատկան հիմնարկներու առուծախը նորութիւն մը չէ: Սեւակի այս ծաղրանկարը վերցուած է «Սփիւռք»ի 1991 Փետրուարի համարէն: Պատկերը կը կրկնուի նաեւ այս օրերուն զանազան գաղթօճախներու մէջ:

Ծանօթութիւն.- ծաղրանկարին մէջ ներկայացուած հաստատութիւնները վերի շարքի ձախէն դէպի աջ նմանութիւններն են Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Դարուհի-Յակոբեան Աղջկանց վարժարանին, Ալեք Մանուկեան կեդրոնին, Յովակիմեան-Մանուկեան Մանչերու հաստատութեան և ներքեւը՝ Երուանդ Տեմիրճեան նախակրթարանին:

Մեկնաբանութիւնները կը յանձնենք ընթերցողին:

You May Also Like
Read More

Յո՜ Երթաս Հայ Ժողովուրդ

Հեղինակ՝ Հրաչ Թուրիկեան, Թորոնթօ, 24 Նոյեմբեր 2009 Հայաստան-Թուրքիա Փրոթոքոլի ստորագրութեան նախօրեակին եւ յաջորդող օրերուն խառնաշփոթ կացութիւն տիրեց սփիւռքի…
Read More