Գարեգին Կղերապետին Պաշտպանները

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան, Թորոնթօ, 24 Յուլիս 2018

«Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ» կարգախօսով առաջնորդուող հայաստան­ցի­ներու դիմաց կանգնած Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պաշտպան սփիւռքահայ զինուո­րագրեալները վերջերս ողողեցին մամուլի էջերը՝ իրենց այլազան պատճառաբա­նու­թիւններով տէր կանգնելու մեր աւանդական նկատուող սրբութիւններուն։ Ու թէեւ քա­նի մը տասնեակ հայաստանցիներու անկարգութիւններն ու ատելավառ եւ ամօ­թա­լի յայտարարութիւնները Էջմիածնի արքայ Գարեգին կղերապետին հասցէին ուղ­ղուած որեւէ ձեւով ընդունելի կարելի չէ նկատել, եւ պատշաճութեան սահմաններուն անտեսուիլը անոնց կողմէ պէտք է քննադատել ու մեղադրել, սակայն եւ այնպէս սրբու­թիւնները պաշտպանելու հեւքին ծառայող սփիւռքահայերը պէտք է գիտնային նոյն բծախնդրութեամբ պաշտպան կանգնիլ այդ սրբութիւններուն, երբ սրբահոգա­տար սպասարկուները քսան տարուան ընթացքին իրենց սրբապղծութեամբ արգա­հա­­տանքի աստիճանին հասցուցին ժողովուրդին ունեցած զգացումը իրենց հանդէպ։

Medialab

Փա­շինեանի քայլին հետեւող մեր հայրենի ժողովուրդը նախկին իշխանութիւնը տա­պալելու իր խանդավառութեան ծալքերուն մէջ անկասկած որ ունի այդ իշխանու­թեան «հոգեւոր» իշխանակիցը տապալելու տենչը, բան մը, որ չունի «հեռուէն հեռու» սրբութիւններու սէր քարոզող սփիւռքահայը, որ չճաշակեց նախկին իշխանութեան սանձարձակ ժողովրդավատ քաղաքականութիւնը։

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան, Թորոնթօ, 24 Յուլիս 2018

«Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ» կարգախօսով առաջնորդուող հայաստան­ցի­ներու դիմաց կանգնած Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պաշտպան սփիւռքահայ զինուո­րագրեալները վերջերս ողողեցին մամուլի էջերը՝ իրենց այլազան պատճառաբա­նու­թիւններով տէր կանգնելու մեր աւանդական նկատուող սրբութիւններուն։ Ու թէեւ քա­նի մը տասնեակ հայաստանցիներու անկարգութիւններն ու ատելավառ եւ ամօ­թա­լի յայտարարութիւնները Էջմիածնի արքայ Գարեգին կղերապետին հասցէին ուղ­ղուած որեւէ ձեւով ընդունելի կարելի չէ նկատել, եւ պատշաճութեան սահմաններուն անտեսուիլը անոնց կողմէ պէտք է քննադատել ու մեղադրել, սակայն եւ այնպէս սրբու­թիւնները պաշտպանելու հեւքին ծառայող սփիւռքահայերը պէտք է գիտնային նոյն բծախնդրութեամբ պաշտպան կանգնիլ այդ սրբութիւններուն, երբ սրբահոգա­տար սպասարկուները քսան տարուան ընթացքին իրենց սրբապղծութեամբ արգա­հա­­տանքի աստիճանին հասցուցին ժողովուրդին ունեցած զգացումը իրենց հանդէպ։

Medialab

Փա­շինեանի քայլին հետեւող մեր հայրենի ժողովուրդը նախկին իշխանութիւնը տա­պալելու իր խանդավառութեան ծալքերուն մէջ անկասկած որ ունի այդ իշխանու­թեան «հոգեւոր» իշխանակիցը տապալելու տենչը, բան մը, որ չունի «հեռուէն հեռու» սրբութիւններու սէր քարոզող սփիւռքահայը, որ չճաշակեց նախկին իշխանութեան սանձարձակ ժողովրդավատ քաղաքականութիւնը։

Յետոյ, ինչո՞ւ շփոթել սուրբ գահը իր անսուրբ գահակալին հետ եւ ո՞ր շնորհքնե­րուն համար է, որ այդ գահակալը կը պաշտպանուի ու կը փառաբանուի։ Իր հարուստ բարերարներուն եւ գործակիցներուն կոնդակներ բաշխելո՞ւն եւ անոնց նիւթականով ոսկեզօծ կառոյցներ բարձրացնելո՞ւն համար, կամ թէ նախկին իշխանութեան հիմերը կանգուն պահելու ծառայած իր ըրած աղօթքներուն համար։ Գահակալին զինուո­րա­գրեալ պաշտ­պանները յօդուածներով կը խօսին լուռ մեծամասնութեան մը մասին հայ­րենիքի եւ սփիւռքի մէջ, որ Էջմիածնի վեհութեան ու սրբութեան կը հաւատայ եւ որ, ըստ իրեն, դէմ է  գահակալին դէմ կատարուած ապստամբութեան։

Արդեօք անոնք չե՞ն գիտեր, թէ մեր ժողովուրդին մեծամասնութիւնը արգահատանքով կը հետեւէր գահակալին ինքնասէր եւ բռնատէր վարուելակերպին, որու պատճառաւ քանի՜ թե­մա­­կան մարմիններ եւ եկեղեցասէր ազգայիններ իրենց նախընտրած առաջնորդնե­րուն եւ հովիւներուն կողքին կանգնած ըլլալնուն համար բարոյալքուեցան կամ չէզո­քաց­ուե­ցան։ Իրենց սիրելի գահակալը քոչարեանական կամ սարգսեանական իշխա­նա­ձեւ որդեգրելով՝ պաշտօնազրկեց Ֆրանսայի նախկին սիրուած առաջնորդը եւ քմա­­հա­ճօրէն ստիպեց, որ Գանատայի թեմին կողմէ ընտրեալ առաջնորդ մը հրա­ժա­րի։ Եւ դեռ քանի՜ կարող եւ ժողովուրդին յարգանքը վայելող կղերական սպասար­կու­ներ սքե­մազրկուեցան կամայականօրէն, որովհետեւ կը նախընտրէին ծառայել իրենց հօ­տերուն, փոխանակ ծառայելու իրեն։  Այդ ուժը ան կը ստանար ժողովուրդին ատե­լու­թիւնը վաստակած իշխանութենէն, եւ նոյն ձեւով գործելու ուժը կը ստանան ուրիշ ա­թոռակալներ իրենց կռնակը կանգնած կուսակցական ուժերէ՝ ժողովուրդէն սիրուած եւ անոր ծառայող Տէր Մեղրիկ առաջնորդ մը Գանատայէն դէպի Անթիլիաս փոխա­դրելով։

Թող ոչ մէկ հայ ուրիշ հայու քարոզ չկարդայ սուրբ Էջմիածնի սրբութեան իմաս­տին մասին։ Անաստուած, անհաւատ եւ նոյնիսկ համայնավար հայը երբեք չէ խար­խա­փած իր ազգային հաւատքին եւ հայ Քրիստոսի արժէքին առջեւ ծնրադրելու եւ չէ վարանած անոնց համար իր կեանքը զոհելու։ Մեր կարող հոգեւորականներէն Հայր Կոմիտաս Վարդապետ վերջերս հեռատեսիլի հայկական կայանի մը առջեւ ընդունեց, որ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԹԻՒՆ է պէտք մեր եկեղեցիէն ներս եւ յորդորեց «Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ» աղմկարարներուն՝ իրենց բողոքները օրինաւոր ձեւով ներկայացնել նկատառութեան։

Ժամանակին, Մարթին Լութեր կոչեցեալ իմաստուն կղերական մը ապստամբեցաւ Վատիկանի Պապին դէմ  եւ Բողոքական շարժումը յառաջացնելով՝ պատ­ռեց նիւթական որոշ արժեգինի փոխան արքայութիւն ծախող փաստաթուղթերը Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ (1517 թ.)։ Հայ ժողովուրդը կը սպասէ հայ Մարթին Լութերը, որ խիզախութիւնը ունենայ եկեղեցին բարեփոխելու, վախազդու հին կերպարները վե­րա­ձեւելու, եւ բողոքելու նիւթական նուիրատուութեան փոխան կոնդակներու վա­ճառ­ման դէմ։

Գարեգին կղերապետին պաշտպանները իրենց թելադրուած եւ դժուար դերին մէջ կը նմանին Ամերիկայի ներկայ նախագահ Տանըլտ Թրամփը պաշտապանողներուն, ո­րոնցմէ շատեր որպէս քրիստոնեայ քարոզիչներ բարոյականութիւն կը քարոզեն, սա­­կայն եւ այնպէս անբարոյ նախագահ կը պաշտպանեն։ Ծիծաղելի վիճակ մըն է, ո­րով անոնք կամովին ինքզինքնին կը խայտառակեն յանուն չես գիտեր ինչ նպատակի կամ շահի։ Արդեօք ի՞նչ շահի եւ նպատակի ծառայել կ’ուզեն Գարեգին չսիրուած կղե­րապետին պաշտպանները։

5 comments
 1. Shame on you!

  Maitre Barkev Davidian is absolutely justified in questioning the honesty and integrity of our self-proclaimed chieftains. Where were the leaders of AGBU, Dashnaks and Ramgavars when Karekin II abused his authority throughout two decades, when scandals after scandals were discovered, when he committed so many sacrileges against the Armenian Church?

  It seems international shady sources like "rusarminfo" also are in cohoots trying to mitigate the unstopable move to dethrone the usurper Karekin by spreading unsubstantiated lies against conscientious activists. One such recent incident is the shameless act of PrimeNews.am. What sort of journalism does its editorial board practice? Spreading malicious fabrications for the purpose of character assassination — worst form of propaganda. It makes the editorial board complicit in a conspiracy to disparage an honest historian like Gevorg Yazichyan who speaks truth to power.

  Shame on you!

  Dikran Abrahamian MD

 2. No one has the right

  No one has the right to interfere in the regulations of the Holy Echmiadzin and the private life of our supreme spiritual leader, even if all the allegations are true. You deserve a gay Supreme spiritual leader and you will get one after Catholicos Karekin II fulfils his lifelong spiritual supremacy. All the Armenian Holy Seats worldwide are totally independent in their administration and their housekeeping like you and me at home. This is pure enmity and revenge against the sovereignty of our spiritual leaders. 

 3. Ամէնայն Հայոց Վեհափարը

  Ամէնայն Հայոց Վեհափառը Կաթողիկոսն է ընդհանուր հայութեան և իրաւոնք չունիք անարգելու: 
  Ինչպէս ընտրուեցաւ ժողովի մը կողմէ, գումարեցէք նոյն ժողովը և զրկեցէք անոր իր պաշտոնէն:
  Ես ալ Հայ եմ և նոյն իրաւունքը ունիմ:
  ԱՄՕԹ Է:

  1. Naive մարդիկ

   Հայերս naive մարդոց […..] կը կոչենք: Արդեօք իր  վերջին քսան տարուայ ընթացքին նշանակուած ժողովական մարդոց կողմէ ի՞նչ տեսակ նոր անձ մը ընտրելու առիթ կ'ընծայուի:

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Զոյգ մը Գագաթներ…

Ալիք և Անահիտ Թոփչեաններու յիշատակին Մովսէս Ծիրանի, Մոնթրէալ, (վերաթարմացուած) 8 Հոկտեմբեր 2021 Արուեստաբանութեան Դոկտոր Մովսէս Ծիրանի (Հէրկէլեան) Երեւանի…
Read More