«Գարեգին, հեռացի՛ր»

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս, «Եկեղեցին կոչուած է ժողովուրդի կողքին ըլլալու, արտայայտիչը ժողովուրդի սպասումներուն»:

«Քսան տարի ու՞ր էիր»
«Աղանդաւորական շարժումները Հայաստանում կը վխտան»:
«Մենք բարձրաձայնում ենք»
 

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս, «Եկեղեցին կոչուած է ժողովուրդի կողքին ըլլալու, արտայայտիչը ժողովուրդի սպասումներուն»:

«Քսան տարի ու՞ր էիր»
«Աղանդաւորական շարժումները Հայաստանում կը վխտան»:
«Մենք բարձրաձայնում ենք»
 

Տեսաերիզ (video) «Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ»

Catholicos Karekin II Stands Accused

You May Also Like
Read More

Ոճիր

Ահմեթ Ալթան,  «Թարաֆ», 21 Յունուար 2011 Հայացուց՝ Գրիգոր Կէօքճեան, Պէյրութ Հրանդ Տինքի սպաննութեան չորս տարի եղաւ:   Այս…
Read More