«Գարեգին, հեռացի՛ր»

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս, «Եկեղեցին կոչուած է ժողովուրդի կողքին ըլլալու, արտայայտիչը ժողովուրդի սպասումներուն»:

«Քսան տարի ու՞ր էիր»
«Աղանդաւորական շարժումները Հայաստանում կը վխտան»:
«Մենք բարձրաձայնում ենք»
 

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս, «Եկեղեցին կոչուած է ժողովուրդի կողքին ըլլալու, արտայայտիչը ժողովուրդի սպասումներուն»:

«Քսան տարի ու՞ր էիր»
«Աղանդաւորական շարժումները Հայաստանում կը վխտան»:
«Մենք բարձրաձայնում ենք»
 

Տեսաերիզ (video) «Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ»

Catholicos Karekin II Stands Accused

You May Also Like
Read More

«Անորոշ» Վերամուտներ

Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 27 Սեպտեմբեր 2012 Ապրիլ 1975-ին սկսած քաղաքացիական կռիւները յեղաշրջեցին եւ յեղափոխեցին լիբանանեան իրավիճակը, ներառեալ` լիբանանահայ…
Read More