Ես Ալ Հայ Եմ – Պիտի Յիշեմ ու Պահանջեմ

Որմազդի (poster) հեղինակին՝ Բաբգէն Պոյաճեանի հակիրճ սակայն խայթիչ արտայայտութիւնը
տեսնել Դիմագիրքի (Facebook) իր էջին վրայ:

Որմազդի (poster) հեղինակին՝ Բաբգէն Պոյաճեանի հակիրճ սակայն խայթիչ արտայայտութիւնը
տեսնել Դիմագիրքի (Facebook) իր էջին վրայ:

 

You May Also Like