Երազային Ու Գունազարդ Պէյրութի Գովերգիչը

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 7 Փետրուար 2011
Իր գեղանկարներով Մարալ [ՏէրՊօղոսեան] կը ստիպէ մեր երեւակայութիւնը, մտածումներն ու կարծիքները թեւածելու, թռչելու իր տուներուն տանիքներուն եւ պատշգամին վրայէն: Ան մեզի կը յուշէ թէ կ՝ապրինք այստեղ եւ այնտեղանկախ իր վրձինին ճարտար ձեւի եւ գոյնի օգտագործմամբ՝ նաեւ իր հրաշալի արուեստին որպէս օրինակ”: Ռոլֆ Շթընիլէ, “Կէօթէմշակութային հաստատութեան տնօրէն.
 

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 7 Փետրուար 2011
Իր գեղանկարներով Մարալ [ՏէրՊօղոսեան] կը ստիպէ մեր երեւակայութիւնը, մտածումներն ու կարծիքները թեւածելու, թռչելու իր տուներուն տանիքներուն եւ պատշգամին վրայէն: Ան մեզի կը յուշէ թէ կ՝ապրինք այստեղ եւ այնտեղանկախ իր վրձինին ճարտար ձեւի եւ գոյնի օգտագործմամբ՝ նաեւ իր հրաշալի արուեստին որպէս օրինակ”: Ռոլֆ Շթընիլէ, “Կէօթէմշակութային հաստատութեան տնօրէն.
 

Ապագայ արուեստագէտը տաղանդով կը ծնի, կ՝ըսէ ժողովրդային իմաստութիւնը: Այդպէս եղաւ նաեւ հանրայայտ գեղանկարչուհի Մարալ ՏէրՊօղոսեանին համար, որ 5-6 տարեկանէն արդէն գծել ու նկարել սկսաւ: Դուստրը քանդակագործուհի Կիւլէնի ու գեղանկարիչ Շահէ ՏէրՊօղոսեաններու, “Սփիւռքի մայրաքաղաքՊէյրութի գովերգիչը իր պաստառներուն ընդմէջէն՝ շուտով ընդունուեցաւ Լիբանանի համալսարանի գեղարուեստից Ակադեմիայի գեղանկարչութեան բաժինը, միաժամանակ ստանալով Մագիստրոսի աստիճան ALBA (Academie Libanaise des Beaux Arts)-էն՝ 2004թին:
 
Իր ստեղծագործութիւներու բանաստեղծականութիւնը, կենսաթեթեւ ու կենսախինդ գոյները, համանուագային ներդաշնակութիւնը, բացայայտ տաղանդը պատճառ դարձած է որ բազմաթիւ ցուցահանդէսներ կազմակերպուին, ուր մասնակցած է անհատապէս թէ խմբային առումով: 2001թին Վիեննայի քաղաքապետութեան հովանաւորութեամբ իր պաստառները կը ցուցադրուինԱրուեստներու ու երաժշտութեան Մայրաքաղաքին մէջ, արժանանալով յատուկ ուշադրութեան ու գնահատանքի:

Լիբանանի հանրապետութեան նախագահի պալատին մէջ կազմակերպուած Ազատագրութեան Օր 25 Մայիս 2000-ի ոգեկոչման նկարիչներու Սիմփոզիումին առիթով, 2002թին Մարալ ՏէրՊօղոսեանի գեղանկարները կը ցուցադրուին՝ բարձր գնահատուելով նոյնինքն հանրապետութեան նախագահ Էմիլ Լահուտին կողմէ: Իր առաջին անհատական ցուցահանդէսըԿէօթէմշակութային կեդրոնին մէջ (”Անդրադարձներ, Երազներ, Իրականութիւններ”) պատճառ կը դառնայ որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ԿաթողիկոսութեանԿիլիկիաթանգարանին մէջ, բարձր հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի՝ տեղի ունենայ իր երկրորդ անհատական ցուցահանդէսը:

 
Գեղանկարչութեան աշխարհին մէջ երիտասարդ արուեստագիտուհիին յաղթարշաւը կը շարունակուի: Ցուցահանդէսներ Տուպայի մէջ (հովանաւորութեամբ՝ Շարժայի դրամատան), Վիեննայի Արուեստի Ակումբին մէջ, հովանաւորութեամբ՝ Լիբանանի դեսպանատան (2003-2004թ.թ.): Ապա, 2002-ին, 2006-ին, 2007-ին եւ 2008-ին՝ Սուրսոքներու Պալատին մէջ 27-րդ ու 28-րդ աշնանային սենեկային ցուցահանդէսներու մասնակից: 2007թին կը դասախօսէ Լիբանանեան համալսարանի գեղարուեստից ակադեմիային մէջ:
 
Մարալին հետաքրքրութեան դաշտը, ներշնչման աղբիւրը քաղաքը եւ արուարձանն է, մասնաւորաբար Պէյրութը եւ շրջակայքը: Անոնք կը յիշեցնեն իր մանկութեան եւ պատանեկութեան երազները ուր կը տեսնէր Պէյրութը խաղաղութեան մէջ: Այն իր անմիջական միջավայրն էր եւ ուր կազմուեցան այդ միջավայրին պատկանելիութեան զգացումները: ժամանակի ընթացքին քաղաքը շարունակեց փոխուիլ եւ պեթոնաշէն մեծ շէնքերը եկան գրաւելու ընդարձակ տարածութիւններ: Պեթոնը՝ քաղաքը կը հեռացնէր բնութենէն, կը փոխէր եւ կ՝այլասերէր բնութեան դիմագիծը…:
 
Իր պաստառները իր երազներուն իրականացումներն են. կը տեսնենք պեթոնաշէն քաղաքը իր շէնքերով, այլազան բարձրութիւններով եւ տարածքներով, որոնք այլեւս զերծ են պեթոնի առթած մռայլ, վանողական եւ անհրապոյր տեսքէն, ընդհակառակը՝ գեղեցկացած, դարձած են աննիւթական, երազային եւ ներդաշնակութեանց համադրութիւն մը:
Իր վրձինով քաղաքը վերածուած է լուսաւոր, կենսաթրթիռ, հարազատ եւ մարդկայնացած միջավայրը մարդուն եւ այլեւս այդ քաղաքը մաս կը կազմէ բնութեան, ըլլալով անոր հմայիչ շարունակութիւնը:
 
Անկատար երազներ ու ծրագիրներ ունի տակաւին Լիբանանահայ բազմատաղանդ արուեստագիտուհին: Կամքն ու աշխատասիրութիւնը սակայն պիտի յաղթահարէ ամէն դժուարութիւն ու փշոտ ճանապարհ՝ հասնելու վարդերով ու դափնիներով զարդարուած գեղարուեստի աշխարհի անդաստանը:
 
Բարի ճանապարհ եւ նորանոր յաջողութիւններ Մարալ ՏէրՊօղոսեանին:

1 comment
  1. Maral Der Boghossian

    I can almost recognise the street(s) where I grew up in the above two paintings.

    I wonder where we can see larger versions of her paintings and, indeed, more of her works.

     

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Խոստովանութիւն

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 12 Մարտ  2013 Խոստովանութի՞ւն պէտք է բնութագրել, թէ ինքնագիտակցութեան կամ ինքնաճանաչման գերագոյն արտայայտութեան երեւոյթ:…
Read More