Էրպիլի (Իրաքեան Քիւրտիստան) Հայ Գաղութը

Հարցազրոյց՝ Հայ Մշակութային Եւ Ընկերային Միութեան Փոխ-Ատենապետ

Յակոբ Սիմոնեանին Հետ

Համօ Մոսկոֆեան, Էրպիլ –Իրաքի Քիւրտիստան, 18 Ապրիլ 2013

ՀԱՐՑՈՒՄ.-Պրն. Սիմոնեան, կրնա՞ք դուք ձեզ ծանօթացնել եւ քանի մը խօսք ըսել ձեր պաշտօնին մասին՝ Էրպիլի Հայ Մշակութային եւ Ընկերային Միութեան մէջ, ինչպէս նաեւ անդամներու գործունէութեան մասին։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Յակոբ Սիմոնեան, ելեկտրագէտ-երկրաչափ եմ, միութեան փոխ-ատենապետը։ Երկար տարիներ ծառայած եմ հայապահպանման։ Քաղաքական դժուարին պայմաններուն պատճառով, հաստատաուած ենք Էրպիլի մէջ, դարձեալ զբաղելով ազգային գործունէութեամբ։ Հայ մշակութային եւ Ընկերային Միութեան հիմնադրութենէն ետք, կազմակերպուեցաւ յանձնախումբ-վարչութիւն մը, որ գործը յառաջ տարաւ մինչեւ ընտրութիւնները։

Հարցազրոյց՝ Հայ Մշակութային Եւ Ընկերային Միութեան Փոխ-Ատենապետ

Յակոբ Սիմոնեանին Հետ

Համօ Մոսկոֆեան, Էրպիլ –Իրաքի Քիւրտիստան, 18 Ապրիլ 2013

ՀԱՐՑՈՒՄ.-Պրն. Սիմոնեան, կրնա՞ք դուք ձեզ ծանօթացնել եւ քանի մը խօսք ըսել ձեր պաշտօնին մասին՝ Էրպիլի Հայ Մշակութային եւ Ընկերային Միութեան մէջ, ինչպէս նաեւ անդամներու գործունէութեան մասին։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Յակոբ Սիմոնեան, ելեկտրագէտ-երկրաչափ եմ, միութեան փոխ-ատենապետը։ Երկար տարիներ ծառայած եմ հայապահպանման։ Քաղաքական դժուարին պայմաններուն պատճառով, հաստատաուած ենք Էրպիլի մէջ, դարձեալ զբաղելով ազգային գործունէութեամբ։ Հայ մշակութային եւ Ընկերային Միութեան հիմնադրութենէն ետք, կազմակերպուեցաւ յանձնախումբ-վարչութիւն մը, որ գործը յառաջ տարաւ մինչեւ ընտրութիւնները։

Էրպիլի հայ գաղութը նոր ըլլալով, կազմուած է վերջին 7-8 տարիներուն (2005-2007 թուականներուն գլխաւորաբար) այստեղ հաստատուած հայ ընտանիքներէ, որոնք տուներ առնելով գործի անցան։ Այժմ, 160-180 ընտանիքներ հոս տեղափոխուած են։ Շատ են նաեւ սուրիահայերը, որոնք նոյնպէս այստեղ հաստատուած են գործի բերումով։ Ապա, Հայ Տուն մըն ալ բացուեցաւ, որ անցեալ տարի պաշտօնապէս արձանագրուեցաւ վերոյիշեալ միութեան անունով։ Ինչպէս ամէնուրեք, այստեղ ալ հայ գաղութի անդամներուն ի մի գալու ցանկալի վայրը դարձաւ։ Միութիւնը ունի Էրպիլի քրիստոնեայ աւանին՝ Անքավայրի մէջ, իր կեդրոնը, ընտրեալ վարչութեամբ, բազմաթիւ յանձնախումբերով։ Հոս հայ լեզուի ուսուցումը մեր հայ մատղաշ սերունդին կը փոխանցենք ամառնային հայերէն դասընթացքներով՝ տարբեր տարիքներու համար։

Քիւրտիստանի կառավարութիւնը մեզի առիթ ընծայեց հայերէնի դասաւանդութիւնը հասանելի դարձնելու մինչեւ 14 տարեկան պատանիներուն համար։ Կը կազմակերպենք նաեւ երգչախումբ եւ պարախումբ՝ մեր հայրենակարօտ նոր սերունդին համար։ Փորձեր կը տարուին մասնակցելու ազգային տարբեր ձեռնարկներու, տօներու եւ ոգեկոչումներու՝ ինչպէս Ապրիլ 24-ի Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած։ Ունինք նաեւ ընկերային ձեռնարկներ եւ դասախօսութիւններ կազմակերպող տիկնանց յանձնախումբ մը։ Ընկերային, գիտական յանձնախումբեր։ Առայժմ, մնայուն կեդրոն չունինք, վարձու շէնքի մէջ կը գտնուինք, սակայն դիմած ենք կառավարութեան, որ օգնէ հայ տունը գնելու եւ մեր գաղութին տրամադրելու։ Մենք թէեւ մնայուն եկեղեցի չենք ունեցած, սակայն Սրբազան հօր ջանքերով, կառավարութիւնը ընդարձակ հող տրամադրած է, որուն վրայ պիտի կառուցուի հայկական եկեղեցի։  Այդ տարածքը, շուրջ 4500 քառ. մեթր է։ Եկեղեցին շուրջ 400 հաւատացեալներ կրնայ ընդունիլ։ Կը կարծեմ թէ պիտի ունենանք եզակի պաշտամունքի, ազգային կրօնական կառոյց մը։

ՀԱՐՑՈՒՄ.-Այս առիթով ի՞նչ խօսք ունիք փոխանցելիք, Սփիւռքի թէ Մայր Հայրենիքի ընթերցողներուն։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Իրաքի Քիւրտիստանը եւ Էրպիլը շատ ապահով բնակավայրեր են, գործի եւ աշխատանքի կեդրոններ։ Մենք կը քաջալերենք Սփիւռքի մեր հայրենակիցները՝ այցելելու եւ աշխատանքի անցնելու այստեղ։ Վերջին տարիներուն, մեծ ծաղկում կ’ապրի Քիւրտիստանը, որ համաշխարհային գործառութեան, շինարարութեան եւ առեւտուրի կեդրոններէն մէկը դառնալու ճանապարհի վրայ է։

Մեր շնորհակալութիւնը կը յայտնենք այս հիւրընկալ երկրին ղեկավարութեան՝ գլխաւորութեամբ նախագահ Մասուտ Պարազանիին՝ որ ամէն կարելիութիւն ընծայեց մեզի՝ մեր լեզուն եւ կրօնը պահպանելու, ապրելու եւ աշխատելու ազատ եւ ժողովրդավար՝ հարազատ Իրաքի Քիւրտիստանի մէջ։

 

4 comments
 1. Էրպիլի (Իրաքեան Քիւրտիստան) Հայ Գաղութը
  Why resettle in Kurdistan and not in our mother land Armenia? Is Kurdistan a better place to live than Armenia?

  1. Erbeel

   It is sad to see Armenians living and conducting business in Erbeel, Kurdistan instead of in our homeland because of corrupted Armenian officials.

   Armenians in Erbeel or elsewhere in Iraq, for over 200 years, were Merchants, Businessman, Doctors and Engineers  conducting  their daily  businesses with the Arabs and the Kurds relatively in peaceful manners with all political problems that existed in Iraq and nobody took away our business or lands. A few years ago audit was done on the properties and lands that Armenian community owns in Iraq; It will support Armenia with its current budget  for next 100 years. We all love to do business in our homeland. As a businessman in Diaspora, I would love to invest in Armenia, but corrupted oligarchs are a major obstacle for the future of our Homeland . Thanks to movements like Sardarabad that are fighting against corruption in Armenia.

  2. Erbil

   Dear reader, please do not forget that some Armenian villages like Zakho, Hawrez and Avzruk in Iraqi Kurdistan were part of the Historic Western Armenia, where live thousands of Armenian-speaking Yezidis of Armenian roots. Zoroastrians and Islamized Armenian-speaking compatriots live near villages of Mosul, which is also historic Assyria! The Kurdish Regional government has done everything to make Armenian Christians remain or settle down in Iraqi Kurdistan today, while our 'so called' leaders in the Republic of Armenia are forcing the native population to leave their homeland!

 2. Armenians of Irbeel

  Whether Armenians live in Irbeel(kurdistan) or Armenia is not as important. What is more important is their Armenian culture and to stay GOOD Armenians. My father as a child, lived in Zakho, a Kurdish village on the Turkish border.
  I support the Armenian community in Irbeel. God bless them.

   

Comments are closed.

You May Also Like