Խուսափինք Նոր Ճգնաժամէ մը


Յունիս 30, 2011
Յունիս 30, 2011

1 comment
 1. “Nor Or” Article

  Նոր Օրի խիստ ուշագրաւ խմբագրականը «խուսափինք Նոր Ճգնաժամէ մը» կը պարունակէ տրամաբանական  ու առողջ պատգամ մը՝ անհապաղ սկսիլ «կառուցողական երկխօսութեան»:

  Իմ համեստ թելադրանքն է որ այս «երկխօսութեան» իրենց մասնակցութիւնը բերեն Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր Նվիրապետական Աթոռներու ներկայացուցիչները, Մայր Հայրենիքի և Սփիւռքի աշխարհական նախանձախնդիր հայ մտաւորականները, ինչպես նաև Հայ Եկեղեցւոյ փայլուն իմացականութեամբ օժտուած քահանայ հայրերը, յանձինս Տէր Վրէժ Ներսեսեանի ի Լոնտոն և Հայաստանէն Տէր Մեսրոպ Արամեանի:

  կայծակ Մագտասեան,
  Սբ.Էջմիածնի Հոգեւոր Ճեմարանէն շրջանավարտ (1963)
  Լուկանո, Զուիցերեայ

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Հաուըրտ Գարակէօզեան Հաստատութեան եւ «Սէն Մարք» կեդրոնի 40-ամեակը Նշուեցաւ Փառաշուք Կերպով

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, Լիբանան, 14 Փետրուար 2010 Հայոց Ցեղասպանութենէն, կրկնակի տարագրութիւններէն, Ալեքսանտրեթի «Սանճաք»էն հեռացած մեր ժողովուրդի բեկորները, Բ.…
Read More