Կ՝ընդվզիմ

Յարութ Տէր Դաւիթեան,Մասիս Շաբաթաթերթ, Լոս Անճելըս, 26 Յուլիս 2011

Այս տարուան առաջին չորս ամիսներու ընթացքին Հայաստանէն 47 հազար մարդ արտագաղթած է: Հայաստանի անկախութիւնէն ի վեր, երկրի բնակչութեան առնուազն մեկ երրորդը արտագաղթած է:

Ինչպէ՞ս կարելի է հանդարտ մնալ այս ԱՀԱՒՈՐ պատկերին առջեւ, որ արիւնաքամ կ’ընէ մեզ: Ինչպէ՞ս կարելի է չտագնապիլ ու բարձրաձայն չբողոքել բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը հիւծեն մեր ազգը: Ինչպիսի՞ մտայնութեան տէր մարդիկ են ղեկավար դիրքերու վրայ գտնուողները, որոնց գործունէութեան արդիւնքն է այս աղէտալի իրավիճակը: Կը դժուարանանք հասկնալ, որ ինչպէ՞ս հայ մարդ մը կրնայ այդքան պարպուիլ հայկականութիւնէ, որ դաւէ իր ազգին դէմ: Հայկական անշահախնդիր գերագոյն ատեան մը, փաստարկելով անոնց ազգավնաս գործերը, շատոնց մահուան դատապարտած կ’ըլլար բոլորը, որոնք մահուան դուռը կը հասցնեն հայ ազգը, ի շահ իրենց քսակներու պարարտացման:
 

Յարութ Տէր Դաւիթեան,Մասիս Շաբաթաթերթ, Լոս Անճելըս, 26 Յուլիս 2011

Այս տարուան առաջին չորս ամիսներու ընթացքին Հայաստանէն 47 հազար մարդ արտագաղթած է: Հայաստանի անկախութիւնէն ի վեր, երկրի բնակչութեան առնուազն մեկ երրորդը արտագաղթած է:

Ինչպէ՞ս կարելի է հանդարտ մնալ այս ԱՀԱՒՈՐ պատկերին առջեւ, որ արիւնաքամ կ’ընէ մեզ: Ինչպէ՞ս կարելի է չտագնապիլ ու բարձրաձայն չբողոքել բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը հիւծեն մեր ազգը: Ինչպիսի՞ մտայնութեան տէր մարդիկ են ղեկավար դիրքերու վրայ գտնուողները, որոնց գործունէութեան արդիւնքն է այս աղէտալի իրավիճակը: Կը դժուարանանք հասկնալ, որ ինչպէ՞ս հայ մարդ մը կրնայ այդքան պարպուիլ հայկականութիւնէ, որ դաւէ իր ազգին դէմ: Հայկական անշահախնդիր գերագոյն ատեան մը, փաստարկելով անոնց ազգավնաս գործերը, շատոնց մահուան դատապարտած կ’ըլլար բոլորը, որոնք մահուան դուռը կը հասցնեն հայ ազգը, ի շահ իրենց քսակներու պարարտացման:
 

Հայկական Ցեղասպանութիւնէն վերապրողի զաւակ, Սփիւռքի մէջ ծնած, հայեցի դաստիարակութիւն ստացած ու միջին տարիքի հասած տողերս գրողի համար անընդունելի է տեսնել հայրենիքի հիւծումը: Այն հայրենիքին՝ որուն պատկանելիութեան գիտակցութիւնը եւ որու պատմութիւնն ու մշակոյթը կը կազմեն իր ինքնութիւնը: Մարդ ինչպէ՞ս կրնայ հանդուրժել իր ինքութեան, իր ապագայ սերունդներու գոյութեան սպառնացող վտանգներուն, առանց ընդվզելու անոնց դէմ:

Հետեւաբար՝

 • Կ’ընդվզիմ Հայաստանի թէ Սփիւռքի բոլոր այն կամակոր ղեկավարներուն դէմ, որոնք իրենց անձնական շահերուն հետամուտ, կը վնասեն մեր ազգի ընդհանրական շահերուն:
 • Կ’ընդվզիմ Հայաստանի քաղաքական իշխանաւորներուն դէմ, որոնք Հայաստանի հայաթափման գլխաւոր պատասխանատուներն են, սկսելով նախագահական աթոռը ընտրակեղծիքներով գրաւածներէն:
 • Կ’ընդվզիմ գիրք ու գիտութիւն արհամարհող Ազգային Ժողովի ամբարտաւան պատգամաւորներուն դէմ:
 • Կ’ընդվզիմ Հայաստանի թէ Սփիւռքի այն բարոյազուրկ կրօնականներուն դէմ, որոնք գլխաւոր պատասխանատուներն են ժողովուրդի մէջ հաւատքի անկման:
 • Կ’ընդվզիմ Հայաստանի կրթութեան եւ մշակոյթի ոլորտի ղեկավարութեանց դէմ, որոնք գլխաւոր պատասխանատուներն են ժողովուրդի մէջ "ոգու սով"ի տարածման:
 • Կ’ընդվզիմ արդարադատութեան պաշտօնին կոչուած, բայց արդարութիւնը ոտնակոխող ու պատուէր կատարող իրաւական մարմիններուն դէմ:
 • Կ’ընդվզիմ զինուորական բարձր կոչումի անարժանաբար հասած անարի եւ պարծենկոտ չարաշահներուն դէմ:
 • Կ’ընդվզիմ իրենց բարձր պաշտօնները անպատուող, անարժան ու պատեհապաշտ պաշտօնատարներուն դէմ:
 • Կ’ընդվզիմ «Հայաստան-Սփիւռք», «Արի Տուն» եւ նման ցուցադրական թատրոններու կեղծաւոր բեմադրիչներուն դէմ:
 • Կ’ընդվզիմ իր համեստ հօտը Պենթլիով եւ ատրճանակով առաջնորդող սնափառ կղերին դէմ:
 • Կ’ընդվզիմ հայրենի հողի մշակութեամբ ու հայրենաբնակ հողագործի քրտինքով աճած ցորենի հունձքը այրել սպառնացող հացահատիկ ներկրող օլիկարխին դէմ:
 • Կ’ընդվզիմ, որովհետեւ չ’ընդվզիլ կը նշանակէ համակերպիլ աղէտներու եւ կործանման տանող այս անընդունելի իրավիճակին հետ:
Անոնք որոնք իրավիճակը չալեկոծելու զգուշութեան կոչեր կ’ուղղեն մեզի, անոնց կը պատասխանենք, թէ հայրենասիրութիւ՞ն է լռել դէպի անկում ընթացող նաւին ի տես:

Անոնք որոնք ահազանգ հնչեցնողներուն կ’առաջարկեն Հայաստան երթալ եւ հոն գործել, անոնց կը յիշեցնենք լուսահոգի Հրանդ Տինքի սրտցաւ խօսքերը. «Եթէ երթ մը կայ, ապա ու՞ր երթալ: Հայաստա՞ն: Ինծի նման անձ մը, որ կը պայքարի անարդարութեանց դէմ, մինչէւ ե՞րբ կրնար տանիլ այդտեղի անարդարութիւնները: Արդեօ՞ք հոն աւելի ծանր խնդիրներու մէջ պիտի չ’իյնայի»:

Սփիւռքեան կառոյցներու ղեկավարները եւ մտաւորականութիւնը, որոնք ենթակայ չեն Հայաստանի իշխանութեանց տիրապետութեան, պէտք է քաջութիւնն ու վեհանձնութիւնը ունենան ահազանգելու հոն տիրող անարդարութեանց ու համարձակօրէն արտայայտելու իրենց ընդվզումը Սփիւռք այցելող հայրենի ղեկավարներուն: Բայց եթէ անոնք ալ կերակրատաշտեն օգտուելու, շքանշաններու եւ կամ ինքնասիրութեան շոյանքներու ակնկալութիւններով պիտի շարժին, ապա անոնք կրկնակիօրէն պատասխանատու են ազգին ու հայրենիքին իրենց մատուցած ողորմելի եւ վնասակար ծառայութեան համար:

Անոնք որոնք մեզի կը մխիթարեն թէ հայ ժողովուրդը Լենկթիմուրեան ջարդարարներէն մինչեւ Եղեռն ճաշակած ու վերապրած ժողովուրդ է, անոնց կը պատասխանենք, որ մեր հայեացքները փոխանակ անդունդները յառելու, բարձրացնենք վե՛ր, որպէս զի վերակերտենք այն փառքի օրերը, որուն արժանի է մեր հինաւուրց ազգը:

11 comments
 1. Մեր Ընդվզումը ծիծաղելի է

  Այո, մեր արտասահմանցիներուս հայրենասիրութիւնը եւ ընդվզումը ծիծաղելի է հայաստանցիներուն համար: Արտասահմանի մեր դպրոցներուն մէջ մեզի հայրենասիրութիւն քարոզած են, եւ մենք մեր զաւակներուն նոյն ոգիով կը շարունակենք դաստիարակել:

  Որեւէ ատեն, Հայաստանի ղեկավարութեան մեծամասնութիւնը պատեհապաշտներ են, մնացածը անդամալուծուած այդ պատեհապաշտներէն: Բոլորն ալ ժողովուրդէն կողոպտուած իրենց հարստութիւնը կը վատնեն օտար երկիրներու մէջ, նոյնպէս վիլլաներ գնելով:

  Բուժումը թերեւս անկարելի է.

  -Հայաստանի հայութիւնը որ միշտ երազած է արտագաղթել, փոխանակել Արտասահմանի հայութեամբ որ միշտ երազած է ներգաղթել, հայրենիք վերադառնալ:
  Կրնան՞ք այս ընել. թերեւս. բայց այսօրուայ սերունդը հայրենիք վերադարձի մղել պէտք է եւ նոր սերունդ մը պատրաստել նոյն դաստիարակութեամբ: Աշխատանքի պէտք է սկսիլ:
  Կատարելը 50 տարի կ’առնէ: Սկսինք ուրեմն:

  Հրեաներէն պակաս չենք:
   

 2. Սիրելի Յարութ,Ո՞րն է հարցերի լուծումը…

  Սիրելի Յարութ,

  Ո՞րն է հարցերի գործնական լուծումը… Նշիր տասը կետ: Ես քեզ հետ եմ:

 3. Բռավո, պարոն Տէր Դաւիթեան

  Բռավո, պարոն Տէր Դաւիթեան։ Հայաստանի ժողովուրդը կարիք ունի այսպիսի կարծիքներ լսելու։ Խնդիրը լուծելուց առաջ նախ այն հասկանալ է պետք։ Այս հարցերով ինքս շատ եմ գրել և ելույթներ ունեցել Երևանում և տարբեր գաղթոջախներում և ուրախ եմ Ձեզ հիմա "հայտնաբերելու"։

  Իսկ պարոն Դեդեյանին ասեմ պարզապես որ սխալ է տեղեկացված։ Հայաստանի արտագաղթը հետևանք է երկրի իշխանությունների հայատյաց քաղաքականության այլ ոչ թե երկրից փաղչելու "բյուրեղյա երազի", ինչպես դուք էք ներկայացնում։ 1000-ից մեկ Սփյուրքահայը այս պայմաններում չի ներգաղթի Հայաստան, այնպես որ խորհուրդ կտայի վերանայեք Ձեր "մոդելը"։

 4. Բուժման կէտեր

  Հայաստանի արիւն քամող արտագաղթը ամբողջ հայութեան ցաւն է.

  Բուժման կէտեր.-

  Կէտ 1: Հայաստանը վերայայտարարել «Ամէնայն Հայոց Հայրենիք»,

  Կէտ 2: Ներգաղթ քաջալերել,

  Կէտ 3: Հպատակութիւն տալ առաջին օրէն բոլոր Հայաստան Հաստատուած Հայերուն, ընտրելու եւ ընտրուելու իրաւունքով, բոլոր մարզերուն մէջ,

  Կէտ 4: Ոչ մէկ արտաքսում որեւէ պարագային,

  Կէտ 5: Ոչ մէկ բանտարկութիւն քաղաքական պատճառներով:

  Սովետական շրջանին Հայաստանի մէջ կ՝ըսէին «Յարդն է գնում ցորենն է մնում» Ազատ Անկախ Հայաստանի մէջ այսօր կը տեսնենք « Ցորենն էլ է գնում,  Յարդն էլ է գնում եւ ոչինչ է մնում»

  Հայաստանցիները կը մեկնին, մեծով պզտիկով, մեծ հայրով եւ մեծ մայրով, գերդաստանով. չվերադառնալու նպատակով, կամայ թէ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ: Մեղա, Մեղա Արարատին.

  Եւ մտածել որ 3 միլիոն Պաղեստինցիները կը պայքարին չթողելու իրենց երկիրը եւ կ՝ապրին Արցախէն փոքր հողի մը վրայ, քաղաքական եւ տնտեսական դժուար պայմաններու տակ, մահուան գնով.

   
 5. Հարցերի Լուծումը

  Յարգելի Դոկտ. Միրզախանեան,

  Տասը կէտ նշելու պէտք չկայ: Մեր այս գահավէժ ընթացքը կրնանք կասեցնել Հայաստանի մէջ սահմանադրական իրաւունքներու, արդարութեան, ազգային  քաղաքացիական  բարձր գիտակցութեան տարածման համար պայքարող ուժերուն մեր գործնական աջակցութեամբ: Ինչպէս նաեւ Սփիւռք այցելող հայրենի ղեկավարներուն առջեւ չի խոնարհելով, այլ՝ մեր ընդվզումը արտայայտելով: Սերժ Սարգսեանը Սեպտեմբերին պիտի այցելէ ԱՄՆ: Ի՞նչպիսի ընդունելութիւն պիտի ցոյց տանք իրեն: Երեք տարիներէ ի վեր իր բաշխած խոստումներուն քանի՞ տոկոսը իրականացուց:

 6. Lriv Hamatsayn Yem 

  Lriv hamatsayn yem, baron Ter-Davityani mdazoumnerin. Ahazank esgsats eh hnchel amenourek!.Sa yergrortn eh baron Liparidyani hotvadzits hedo, Spyurke ("Diaspora") esksadz eh khosil ee des ays ahreli yev kordzanarar vidjagin. Vorbes loudzoum garachargem vor Spyurki azgayin yev azniv oujer mianayin Hayastani azgayin-democradagan oujeri hed – voch te ays orerin ishkhanoutyunneri hed "yerkkhosogh"- ays antountits haneyin mer yergir, isgabes hasdadver joghovrtavar yev sahmanatragan yergir.

 7. Հայաստանի անկախացումից ի վեր

  Հայաստանի անկախացումից ի վեր հայության մեջ ձևավորվել է վտանգավոր մի մոտեցում, այն է. Հայաստանով պետք է զբաղվեն հայաստանցիները, իսկ արտերկրով` այնտեղ բնակվող հայերը: Եվ այդ մոտեցումը ժամանակի ընթացքում դարձավ կարծրատիպ, ինչը դժբախտաբար մինչ օրս շարունակվում է: Այսօր եկել է պահը փշրելու առկա կարծրատիպը, շեշտելով, որ ամեն մի Հայ, որտեղ էլ որ նա բնակվում է, իրավունք ունի զբաղվելու իր հայրենիքի ներքին անցուդարձերով, եթե դրանք վերաբերում են ազգային խնդիրներին և ուղղակի կապ ունեն մեր երկրի ու ժողովրդի լինելիության հետ:

 8. Ողջույն

  Հարգելի Յարութ, այս օրհասական վիճակում բոլոր առողջ ուժերի համախմբում է պետք: Ձեր ընդվզումը բնական է և արդար: Ողջունում եմ Ձեզ և հաջողություն մաղթում:

  Ծիծաղելին ընդվզումը չէ, այլ հայության մասնատումը սփյուռքի և հայաստանցիների: Ով է այդ Սիմոնը, սայթը թույլ չտվեց հենց իրեն պատասխանել , որ իրեն իրավունք է վերապահում խոսել Հայաստանի բնակչության անունից: Մենք էինք կռվում Արցախում, ի դեպ, սփյուռքի օգնությամբ, և էլի կկռվենք, իսկ այդ Սիմոնի նման պոռոտախոսների շատ ենք տեսել, նրանց ուշք մի դարձրեք:

  Հարգանքով՝ ազատամարտիկ

 9. Ardyok nouyn Haroutn es

  Gkkhorhim ayn ullalu  es  wor handeibecdank mer  1979 tvi Nisteroun i Paris Arajin Hamahaigagan Hamakoumarin…khuntrem hasdadel.

  Anshousht wor gan loucoumner. Yes  33  dari  i ver g´grem gkkhosim ayo, 30/40 ankam  Horizon T.v. en  i L.A  ov e mdik unogh. hedo yeler  en louzoumner  g ‘pndren.

  1. Aveli yev aveliu gazmagerbel Masnagidutyanc  marzeri Ungeragcutyunner5  arten isk hrabaragin vra , health /Medical, the BAR-Iravabanneru,3Engineers and sciences, The sportiv  yev  Jewellers-ays verchin undgrgelu e  Handercavorman., aba 10 ourishner  , Transport Travel Construction field, The industries  and mines, Communications It, Education and culture, Environmental  and forestrey, the Banking and finance, the Agricul;tural   yev  meg yergu ourish ner BOLOR  HAYASHAD  kaghakneru  mej aba asonceme 3 yeak ner,Ipr  Delegate, Mij masnagidutyanc  Group i  hedo mer Dasagan gousagcutyunner  3  agan badviragner, meg agan  mer  yere Haranvanutyunner. 

  Nbadag> Nerdrman  Hzor  Himnadram , worun Goriz   harge  mer Magnadner  gazmen i Geneva aba millionaire  ner  nerdnen , minchev  hazaragan dolar  yev  100  agan. Ayd  FUND  i GENEV-dourkere  zerc, Mnayun    hon  yev  , daregan 5/6% shahouyten  2/3% vjreli Nerdnmoghneru.Isk mnatsrt  BARTVELI Gapital in vra.

  Bardk g’drvi Hayastan Gedronagan Dramadan mijotsav  pokr  yev  mijin garoghutyan dzernargneru  yev Hoghagordzneru  15/20 darov  , Daregan 2/3% ov. i dimac  Hipoteka  -gravi…isk ARAJIN  HERTIN

  Dram  bardk g’drvi  NERGAKHTOGHNERU. Arajin hertin Mod Ardyergrfen  Rusahayoc  wor  honm gacac  en Gorc  pndrelu…

  Bonyili,Yetre  ouzen  Garogh enk,. isk yete  voch sharungenk DEGHKAYL  YEV hredorutyun…Shad uselik ga  bayc  yes oughargac  em aveli untarcag  grutyun ipr  e-mail paron Dr. Aprhamiannin  ays  Gaykejni dern ou dnoren…sagayn  chem gider inchu louys  chi undzaye….

  Vete a saber-gp figure  out, ardyok  ban muh ga  wor  chi grnar  iuntunil..

 10. Հայրենիքս չեմ զիջի երբեք

  Պարոն Սիմոնին.

  Յօդուածագրի արդար ընդվզումն ընկալել եւ մեկնաբանել էք այնպէս, ինչպէս ցանկացել էք: Սխալ է: Չգիտեմ` ինչ հայաստանցիների հետ էք առընչուել, որ այդ կարծիքն է ձեւաւորուել ձեր մէջ: Մեր իրականութեան համառօտ վերլուծութիւնը թոյլ է տալիս ասել, որ մեր անիմաստասէր իշխանաւորների սխալների հետեւանքով այսօր Հայաստանի ընտիր մտաւորականութեան հոծ մի զանգուած է գտնւում արտասահմանում: Սա չի նշանակում, թէ Հայաստանում այսօր մտաւոր ներուժ չկայ:

  Մենք ուժեղ երիտասարդութիւն ունենք: Ուժեղ եւ սթափ: Թող ինձ ներեն իմ տասնեակ սփիւռքահայ ընկերներն ու բարեկամները, թող ինձ ներեն Սփիւռքում ապրող ինձ անծանօթ բոլոր հայրենասէր հայրենակիցներս, բայց, դժբախտաբար, Հայրենիքից հեռացածների փոխարէն Հայաստան են գալիս հաստատուելու եւ նոր կեանք սկսելու նաեւ Սփիւռքի հայութեան մէջ իրենց տեղը չգտած որոշ անձինք: Նրանք յայտնւում են այն բոլոր տեղերում, որտեղ կարգին մարդիկ զբաղուած են կարեւոր ազգանուէր գործերով, եւ թշնամանք ու ատելութիւն են սերմանում, վէճեր ու բախումներ հրահրում:

  Երբեւէ չեմ պատրաստւում թողնել Հայրենիքս եւ տեղս զիջել նման արարածներին: Այնպէս որ, թող պարոն Սիմոնը չյայտարարի, թէ հայաստանցիներիս երազն ու փափաքը Հայաստանը լքելն է:

  Մարօ Խաչատրեան

 11. Սիրելի Մարօ, Սիրելի Աշոտ Ազատամարտիկ

  Սիրելի Մարօ եւ Սիրելի Աշոտ Ազատամարտիկ,

  Դուք մէկ միլիոնէ աւելի Հայրենիքէն հեռացողները չէք տեսներ: Մենք զիրենք կը տեսնենք հոս, ամբողջ սփիւռքի մէջ, ամէն օր եւ կը ցաւինք հայրենիքին այս արիւնահոսումէն:

  Եւ տակաւին, մեր ցաւը աւելի կ’ըլլայ երբ այս օտար ափերուն վրայ, աշխոյժ երիտասարդներ, զինուորական տարիքի, ELDORADO-ի յոյսով՝ իրենց վերջը կը գտնեն բանտերու մէջ: Ես հոս ոստիկանութիւն հրաւիրուած եմ եւ ամօթով մնացած թարգման ըլլալով յանցաւոր հայաստանցի երիտասարդ հայրենակիցիս:

  Եւ երբ կ’իմանանք Ամերիկեան բանտերուն մէջ տասնեակ հազարաւոր հայ երիտասարդներու բանակի մասին, աւելի քան հայկական բանակը, կը տառապինք:Դուք չէք տեսներ, մինչ հոս մենք ամօթով կը ցաւինք:

  Դուն, հերոս եւ ամէնապատուական Աշոտ, դուն քու գործդ կատարեցիր, պատուականօրէն: Մեր մտահոգութիւնն է, արդեօ՞ք վաղը բաւական երիտասարդներ պիտի մնա՞ն Հայաստան քու ազատագրածդ պաշտպանելու:

  Ներկայ ձեր պաշպանողական քննադատութիւններով կը տեսնուի որ Արտասահմանի Հայութիւնը աւելի մտահոգ է քան հայրենիքի ներքին հայութիւնը:

  Փակման խօսքս՝ Հայրենասիրութիւն, Հայրենասիրութիւն, որ՞ու համար ես դուն:

  1965-ին Փարիզէն դիմեցի հայրենիք ներգաղթել. իմ հայրենասիրութիւնս կարեւոր չէր իրենց համար. չորս տարիներ Սովետ Հիւպատոսարան երթալ գալէ ետք, ես հրաժարեցայ հայրենասիրութենէ, եւ ատկէ ետք, իմ երգս եղած է՝

  Օտար Ամայի Ճամբեքի Վրայ.

  եւ մինչեւ այսօր.

Comments are closed.

You May Also Like