Կանանց Օրուան Նուիրուած Կլոր Սեղան

Մարի Ճանպազեան-Փաշայեան, Ապագայ, Մոնթրէալ, 3 Մայիս 2010

You May Also Like
Read More

Պատերազմի Մշակոյթներ

Մկրտիչ Պուլտուքեան, Պէյրութ, 12 Փետրուար 2011 Նախորդ ամսուան սկիզբը Ֆրեզնոյէն հիւրընկալեցի լիբանանահայ դասընկերոջս բարեկամը՝ պարոն Ա. Ճ. զբօսաշրջիկ:…
Read More