Կանանց Օրուան Նուիրուած Կլոր Սեղան

Մարի Ճանպազեան-Փաշայեան, Ապագայ, Մոնթրէալ, 3 Մայիս 2010

You May Also Like