Կոչ Հայ Բժիշկներուն Համացանցի Խնդրանքով

Համագումար Նուիրուած
Միջերկրականեան Ընտանեկան Ջերմութեան-(Տենդին)

Տոքթ. Րաֆֆի Պետիկեան, Տրեստըն, Գերմանիայ, 4 Հոկտեմբեր 2015

Սեպտեմբեր 30 – Հոկտեմբեր 3-ի ընթացքին արեւելեան Գերմանիոյ գեղեցիկ Տրեստըն քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ համաշխարհային բժշկական համամագումարը Միջերկրականեան ընտանեկան ջերմութեան-(տենդին) նուիրուած, ծանօթ որպէս "հայկական հիւադութիւն" կամ "Երեւանեան տենդ" անուններով:

 

Համագումար Նուիրուած
Միջերկրականեան Ընտանեկան Ջերմութեան-(Տենդին)

Տոքթ. Րաֆֆի Պետիկեան, Տրեստըն, Գերմանիայ, 4 Հոկտեմբեր 2015

Սեպտեմբեր 30 – Հոկտեմբեր 3-ի ընթացքին արեւելեան Գերմանիոյ գեղեցիկ Տրեստըն քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ համաշխարհային բժշկական համամագումարը Միջերկրականեան ընտանեկան ջերմութեան-(տենդին) նուիրուած, ծանօթ որպէս "հայկական հիւադութիւն" կամ "Երեւանեան տենդ" անուններով:

 

Գիտաժողովին մասնակից էին հարիւրաւոր բժիշկներ ու գիտնականներ: Իսրայել եւ Թուրքիա ստուար թիւով ներկայացան, իսկ Հայաստանի պատուոիրակութիւնը կ'ընդգրկէր տասը անդամ: Կային նաեւ մասնակիցներ Արաբական երկիրներէն, Յունաստանէն, Իտալիայէն, Ֆրանսայէն, Հոլլանտայէն, Գերմանիայէն, Ամերիկայի Միացեալ նահանգներէն, Ճափոնէն ու Չինաստանէն:

Սփիւռքը նաեւ անմասն չէր. Կիպրոսէն՝ Տոքթ. Վահագն Ադամեան եւ Գերմանիայէն ես՝ որպէս մանկաբոյժ, ներկայացանք:

Հայաստանի պատուիրակութիւնը ելոյթ ունեցաւ երկու նեղ մասնագիտական դասախօսութիւններով: Գրիգոր Առաքելով ներկայացուց Molecular modeling of complete tertiary structure of  pyrin and influence of mutations on it, իսկ Աննա Սարգսեան՝ Pulmonary hypertension in familial Mediterranean fever-consequence or coincidence. ան նմանապէս ներկայացուց երեք ազդատախտակներ (փոսթըրներ) – տեսնել ընկերացող նկարը:

Մեր փափաքն է այս հարցով զբաղուող հայ բժիշներու եւ նաեւ հիւանդներու ցանց մը ստեղծել:

Շնորհալութիւն Ձեր ուշադրութեան համար:

You May Also Like