Համաձայնագիր Արժանթինի Համայնքներու Միջեւ

Հայ, Հրեայ Եւ Իսլամ

Պուէնոս Այրէս, Դեկտեմբեր 22, 2011 (ԱՐՄԵՆԻԱ).- Արժանթինի մէջ Հ.Յ.Դաշնակցութեան գործունէութիւնը իրաւական կերպով ներկայացնող Արմենիա Մշակութային Ընկերակցութիւնը կարեւոր համաձայնագիր մը ստորագրեց երկրի հրեայ եւ իսլամ համայնքներու ներկայացուցչական կազմակերպութիւններու, ինչպէս նաեւ Ի.Ն.Ա.Տ.Ի.ի (Խտրականութեան, Օտարատեացութեան եւ Ցեղապաշտութեան դէմ Ազգային Ինստիտուտ), Ս.Ի.Խ.Է.Ն.ի (Արժանթինի Ընդհանուր Սինտիքաթուրա) եւ Լանուսի Ազգային Համալսարանի հետ:
 

 

Հայ, Հրեայ Եւ Իսլամ

Պուէնոս Այրէս, Դեկտեմբեր 22, 2011 (ԱՐՄԵՆԻԱ).- Արժանթինի մէջ Հ.Յ.Դաշնակցութեան գործունէութիւնը իրաւական կերպով ներկայացնող Արմենիա Մշակութային Ընկերակցութիւնը կարեւոր համաձայնագիր մը ստորագրեց երկրի հրեայ եւ իսլամ համայնքներու ներկայացուցչական կազմակերպութիւններու, ինչպէս նաեւ Ի.Ն.Ա.Տ.Ի.ի (Խտրականութեան, Օտարատեացութեան եւ Ցեղապաշտութեան դէմ Ազգային Ինստիտուտ), Ս.Ի.Խ.Է.Ն.ի (Արժանթինի Ընդհանուր Սինտիքաթուրա) եւ Լանուսի Ազգային Համալսարանի հետ:
 

 

Համաձայնագրի տրամադրութեանց հետեւումով, նշեալ համալսարանին մէջ ստեղծուեցաւ Հետազօտութեան, Զարգացման եւ Դաստիարակման Կեդրոնը, որուն ծիրին մէջ հայ, հրեայ եւ իսլամ համայնքները միասնական ծրագրեր պիտի առաջացնեն՝ երկրին մէջ մշակութային, կրօնական եւ էթնիքական տարբերութիւններու նկատմամբ աւելի լայն յանձնառութիւն ստեղծելու եւ բազմամշակութայնութիւնը որպէս ժողովրդավարակապ արժէք տարածելու նպատակով։

Պետական ֆինանսաւորումով առաջանալիք այս ծրագիրները պիտի գործադրուին երկրի ամբողջ տարածքին Ի.Ն.Ա.Տ.Ի.ի միջոցաւ եւ Լանուսի Ազգային Համալսարանի գիտաշխատողներուն պիտի վստահուի անոնց գիտական հովանաւորումն ու արդիւնքներու առարկայական արժեւորումը:

Արմենիա Մշակութային Ընկերակցութեան անունով համաձայնագիրը ստորագրեց Հ.Յ.Դաշնակցութեան Հարաւային Ամերիկայի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ Ժանիկ Քէչեան: Համաձայնագրի ստորագրութեան ներկայ եղաւ Հ.Յ.Դ. Հարաւային Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի շրջանային տնօրէն՝ Յակոբ Թապագեան, ինչպէս նաեւ Ի.Ն.Ա.Տ.Ի.ի նախագահ՝ Փետրօ Մուրատեան:

Ինչ կը վերաբերի ծրագրերու բովանդակութեան, ապա եւ ըստ երեք համայնքներու կողմէ համաձայնագիրը ստորագրած ներկայացուցչական կազմակերպութիւններու պատասխանատուներու յայտարարութեանց, կը նախատեսուին՝ հրատարակութիւններ, միացեալ միջոցառումներ, ակադեմական գիտահետազօտութիւններ եւ ուսուցման ծրագիրներու միասնական մշակում:

Համաձայնագրի ստորագրութեան մասին այլ մանրամասնութիւններու համար կարելի է այցելել հետեւեալ կայքէջը՝ 

You May Also Like