“Հայ Հորիզոն” Կը Ներկայացնէ Հայ Թեկնածուները

«Հայ Հորիզոն» իր 42-րդ յայտագրով ներկայացուց Քուէպէքի չորս ազգայինները, որոնք ընտրապայքարի մէջ են՝ նշանակուելու որպէս Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան  թեկնածուները յառաջիկայ Դաշնակցային (Federal) ընտրութիւններուն: Keghart.com կը փոխանցէ այդ տեսաերիզը իր ընթերցողներուն: Նշենք որ Պրն. Վ. Տարաքճեան կորսնցուց իր թեկնածութիւնը Laval-Les Îles ընտրական շրջանին մէջ Նոյեմբեր 23-ին:–Խմբ.

 

«Հայ Հորիզոն» իր 42-րդ յայտագրով ներկայացուց Քուէպէքի չորս ազգայինները, որոնք ընտրապայքարի մէջ են՝ նշանակուելու որպէս Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան  թեկնածուները յառաջիկայ Դաշնակցային (Federal) ընտրութիւններուն: Keghart.com կը փոխանցէ այդ տեսաերիզը իր ընթերցողներուն: Նշենք որ Պրն. Վ. Տարաքճեան կորսնցուց իր թեկնածութիւնը Laval-Les Îles ընտրական շրջանին մէջ Նոյեմբեր 23-ին:–Խմբ.

 

 

 

You May Also Like