Հանգի՜ստ Քնացէք Քսա՜ն Անմահներ

 Մեթր Պարգև Դաւիթեան, Թորոնթօ, 4 Յունիս 2016 
 
Գերման Պունտըսթակի Յունիս 2–ին առնուած հայանպաստ որոշումը նուէր է Յունիս 15–ին կախաղան բարձրացած ու մարտիրոսացած հայ ազգի քսան հերոս զաւակներուն, որոնք հնչակեան դրօշի տակ երդում տուած էին պայքարիլ ու զոհուիլ հայ ազգի ազատագրութեան և անոր հայրենիքի անկախութեան համար։
 
    
Ուիլհելմեան կայսերապաշտութեան և հիթլերեան ազգայնապաշտութեան վնասները ճաշակած մեր ժողովուրդը ողջոյնով և ուրախութեան արցունքներով ընկալեց ներկայ Գերմանիոյ խիզախ և արդարարար կեցուածքը, երբ անոր ազգի ամէն քաղաքական կողմ ներկայացնող հոսանքները արհամարհելով բոլոր Թրքական սպառնալիք և զառանցանք, եկան խոնարհելու Հայկական Ցեղասպանութեան անվիճելի և անմար իրականութեան և յիշատակին առջև։

 Մեթր Պարգև Դաւիթեան, Թորոնթօ, 4 Յունիս 2016 
 
Գերման Պունտըսթակի Յունիս 2–ին առնուած հայանպաստ որոշումը նուէր է Յունիս 15–ին կախաղան բարձրացած ու մարտիրոսացած հայ ազգի քսան հերոս զաւակներուն, որոնք հնչակեան դրօշի տակ երդում տուած էին պայքարիլ ու զոհուիլ հայ ազգի ազատագրութեան և անոր հայրենիքի անկախութեան համար։
 
    
Ուիլհելմեան կայսերապաշտութեան և հիթլերեան ազգայնապաշտութեան վնասները ճաշակած մեր ժողովուրդը ողջոյնով և ուրախութեան արցունքներով ընկալեց ներկայ Գերմանիոյ խիզախ և արդարարար կեցուածքը, երբ անոր ազգի ամէն քաղաքական կողմ ներկայացնող հոսանքները արհամարհելով բոլոր Թրքական սպառնալիք և զառանցանք, եկան խոնարհելու Հայկական Ցեղասպանութեան անվիճելի և անմար իրականութեան և յիշատակին առջև։

    
Կ'ըսուի թէ, 1945 թուականի Մայիս ամսուն, երբ հայկական "Թամանեան" ջոկատը յաղթական արշաւով մուտք կը գործէր Պերլին, անոր գնդապետ Նուէր Սաֆարեանը, ըստ իր զինուորներէն մէկուն վկայութեան, հայ զինուորներուն կը յորդորէր գտնել Ուիլհելմ Կայսեր գերեզմանը, որպէսզի հայու մէզով պղծէին զայն։ Արեւմտահայ ծնողներէ սերած այդ հերոս հրամանատարը, 1915-էն ուղիղ երեսուն տարի ետք, իր նահատակեալ ծնողքին և ժողովուրդին վրէժը կարծէք այդպէս կ'ուզէր լուծել և գրաւեալ Պերլինի փլատակներուն վրայ հայկական դաւուլ–զուրնայի նուագով, երգով ու շուրջպարով իր վերապրած  հայու ուժին ձայնը լսելի կը դարձնէր։ Չէ՞ որ Թուրքիան դաշնակից էր Գերմանիոյ և գերման զինուորական խորհրդատուներու ցուցմունքներով կը կատարուէր ու կը գործէր թուրք հայատեաց քաղաքականութիւնը և անոր արդիւնք՝ Հայկական Ցեղասպանութիւնը։
      
Եւ Նուէր Սաֆարեաններու յաղթական երթով ու ոգիով քալող վրիժառու սերունդներ, հայրենիքի մէջ և հայրենիքէն դուրս, գաղտնի կամ ոչ–գաղտնի բանակներ և հայ դատի անհամար ու աննման զինուորներ, աննահանջ պայքարեցան հայ վերածնունդի դրօշ պարզած, որպէսզի գար պանծալի ու խնկելի այս օրը, և տակաւին՝ գալիք բոլոր օրերը, որուն մէջ և որոնց ընդմէջէն դէպի յառաջ պիտի քալէ մեր ժողովուրդը ներքին թէ արտաքին թշնամի ուժեր տապալելով, հասնելու այս անղեկավար հրաշագործ մեր ժողովուրդի  պարզ ու խոնարհ խաւերու կողմէ կերտուելիք յաղթանակին։
    
Արդարութեան յաղթանակը դժբախտաբար քիչ ատեն կը տօնեն փոքր երկիրներու ազգերն ու ժողովուրդները։ Մեծ պետութիւններու շահերն ալ քիչ ատեն կը համընկնին փոքր ազգերու շահերուն հետ։ Ուրեմն ինչպէ՞ս բացատրել Գերմանիոյ պէս ազդեցիկ ու հզօր երկրի մը ազգային ներկայացուցիչներուն բռնած դիրքը ի նպաստ մեզի պէս փոքր երկրի ու ազգի մը։ Գուցէ հայերս մեր լաւ արարքներով և բարք ու սարքով աշխարհի մէջ սկսած ենք յարգանք պարտադրել. կամ գուցէ իր հիթլերեան անցեալով ամօթահար զգացումներով տառապող Գերմանիան զգաց նաև ամօթը իր ուիլհելմեան անցեալին։ կամ գուցէ քաղաքակիրթ ըլլալու յատկութիւններէն մէկը քսանըմէկերորդ այս դարուն դարձած է կանգնիլ կողքին ճշմարտութեան՝ որքան ալ փորձեն ոմանք քօղ քաշել վրան. և կամ գուցէ մեր մէկուկէս միլիոն սրբադասուած նահատակներու հոգիներու բանակը պաշտպանուելու խաչակիրեան դասեր կուտայ ահաբեկուած Եւրոպային ……… ։
    
Յունիս ամսու այս նուէրը յունիսեան անցեալին կախաղան բարձրացած հնչակեան Քսան Կախաղաններուն, որոնց անկախ Հայաստան կազմելու մեղադրանքով տրուած մահուան վճիռը և խմբային նահատակութիւնը չունի նման օրինակ ազատագրական պայքարի մեր պատմութեան մէջ, յոյսով կը լեցնէ մեր սրտերը որ յունիսեան օրուայ մը մէջ, անոնց անյայտ աճիւնները գտնուին, տեղափոխուին ու զետեղուին հոն՝ ուր վերջնական հանգիստ գտած են մեր ազգի հերոսները, կողքին՝ Մեծն Անդրանիկի և միւս բոլոր մեծերուն, որոնք հանդիսացան կերտիչները ներկայ Հայաստանի։ Նաև յոյսով կը լեցնէ մեր սրտերը, որ Հայաստանի ղեկավար մարմինը անկողմնակալ դիրքորոշուի իր բոլոր հերոսներու նկատմամբ, ըլլան անոնք Գարեգին Նժդեհներ, Անդրանիկներ, կամ Փարամազներ, և մեր մեծերու յիշատակը պատշաճօրէն յարգուի, ըլլան անոնք Նուէր Սաֆարեաններ, Բաղրամեաններ, Բաբաջանեաններ կամ Միկոյեաններ։
      
Գերմանիոյ այս յունիսեան նուէրով, հանգի՜ստ քնացէք, հայ ժողովուրդի Քսան Անմահներ։
You May Also Like
Read More

Թուրքը Եւ Խիղճը

Թուրք պետութիւնն ու  ժողովուրդը, պատասխանատու են գաղթականներու դիմագրաւած դժուարութեանց համար, ուր շատեր իրենց կեանքն ու ընտանիքները կորսնցուցին: (Փրոֆեսոր…
Read More