Հարիւր Տարի Ետք

"Սփիւռք", Խմբագրական, Պէյրութ, Դեկտեմեր 2014

Քաղաքականութիւն ըսելով` անոնք [Կուսակցութեանց ղեկավարները] հասկցած են աղերսագիր-թուղթերով դիմում օտար պետութիւններու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու, որպէսզի ճանչնան Ցեղասպանութիւնը: Մոռցուած են ամենէն հիմնականը` ՀՈՂԵՐԸ:

Կուսակցութեանց ղեկավարները … Արդեօք օր մը … մտածա՞ծ են վերաքննել իրենց  ընթացքը, նշմարել իրենց կատարած սխալները, ամչնալ ատոնց հաշւոյն, զղջալ, եւ նախքան Թուրքիայէն ներողութիւն պահանջելը կատարուած ցեղասպանութեան համար, իրե՛նք ներողութիւն խնդրեն այն ծնողներէն, մայրերէն, այրիներէն եւ բոլոր հարազատներէն, որոնց սիրելիները զոհ գացին միջկուսակցական անիմաստ եղբայրասպանութիւններուն:

"Սփիւռք", Խմբագրական, Պէյրութ, Դեկտեմեր 2014

Քաղաքականութիւն ըսելով` անոնք [Կուսակցութեանց ղեկավարները] հասկցած են աղերսագիր-թուղթերով դիմում օտար պետութիւններու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու, որպէսզի ճանչնան Ցեղասպանութիւնը: Մոռցուած են ամենէն հիմնականը` ՀՈՂԵՐԸ:

Կուսակցութեանց ղեկավարները … Արդեօք օր մը … մտածա՞ծ են վերաքննել իրենց  ընթացքը, նշմարել իրենց կատարած սխալները, ամչնալ ատոնց հաշւոյն, զղջալ, եւ նախքան Թուրքիայէն ներողութիւն պահանջելը կատարուած ցեղասպանութեան համար, իրե՛նք ներողութիւն խնդրեն այն ծնողներէն, մայրերէն, այրիներէն եւ բոլոր հարազատներէն, որոնց սիրելիները զոհ գացին միջկուսակցական անիմաստ եղբայրասպանութիւններուն:

Հարիւր տարի անցած է Մեծ Եղեռնի ծրագիրը գործադրութեան դրուելու օրէն: 1915-ին եւ յաջորդ տարիներուն հայոց պատմութեան մէջ աննախադէպ երեւոյթ մը պարզուեցաւ` համայն հայութիւնը իր հողերէն, մշակոյթէն, աւանդոյթներէն, վերջապէս` արմատներէն կտրուեցաւ, իր զարգացումը զգալիօրէն դանդաղեցաւ` իբր հետեւանք մէկուկէս միլիոնի կորուստին: Հայրենի հողերէն դուրս` տարագիր բեկորներուն պարտադրուեցաւ այլազան երկիրներու քաղաքացիութիւն: Սկսաւ պայքարը ուծացման դէմ: Հայութիւնը արտասահմանի մէջ բոլորուեցաւ եկեղեցի-դպրոց-ակումբ եռեակին շուրջ, որպէսզի պահէ իր ազգային ինքնութիւնը ու փոխանցէ զայն սերունդէ սերունդ: Այս ճիգերու համախմբումը կոչուեցաւ հայապահպանութիւն:

Սակայն ասիկա լուծում չէր հայութեան խնդիրներուն: Հակառակ թափուած անթիւ-անհամար ջանքերուն, սփիւռքահայութեան մեծ մասը ուծացումի ենթարկուեցաւ, այնուհետեւ աստիճանաբար ձուլուեցաւ տեղացի ժողովուրդներուն մէջ, մինչ մնացածը տակաւին քարշ կու տայ իր գոյութիւնը` հայկական ինքնութեան պահպանման իմաստով: Ասիկա բնական հետեւանքն է հայապահպանումը ինքնին նպատակ հռչակելու անհեռատես քաղաքականութեան, մինչդեռ հայապահպանումը պէտք է ըլլար եւ պէտք է ըլլայ միջոց` Սփիւռքի մէջ Հայրենադարձութեան նպատակին:

Հարիւր տարի անցած է Մեծ Եղեռնի ծրագիրը գործադրութեան դրուելու օրէն: Հարց տանք. ի՞նչ ըրինք, աւելի ճիշդ` ի՞նչ կրնայինք ընել բայց չըրինք: Հայկական կուսակցութիւնները, որոնք ստանձնած էին հայութիւնը իր հայրենական հողերուն վրայ պաշտպանելու պարտականութիւնը, չյաջողեցան իրենց նպատակին հասնիլ: Սկիզբը ստեղծեցին ֆետայական խումբեր, սակայն յետոյ կա՛մ ընդդիմացան անոնց, կա՛մ ալ ազատագրական զինեալ պայքարէն շրջադարձ կատարեցին:

Նախքան Մեծ Եղեռնը, Դաշնակցութիւնը խաբուեցաւ Օսմանեան Սահմանադրութեամբ, կեղծ-ժողովրդավարութեամբ եւ … երեսփոխանական աթոռներով: Հնչակեանները անընդհատ պառակտումներով մասնատուեցան: Արմենականներու աշխատանքի ծիրն ալ Վան-Վասպուրականէն ու քիչ մըն ալ Պարսկահայքէն դուրս գրեթէ չելաւ: Եղեռնի ժամանակաշրջանին, կարգ մը շրջաններու մէջ կատարուեցան հերոսական ինքնապաշտպանութիւններ, սակայն անոնք կազմակերպուած չէին. պահպանողական ղեկավարութիւնն ու եկեղեցականներուն զգալի մասը արգելք հանդիսացան այդ ինքնապաշտպանութիւններուն: Նոյնիսկ յեղափոխական կարծուած կուսակցութիւններ չմտածեցին ստեղծել ապահով շրջաններ, ուր կարելի պիտի ըլլար յետագային կազմել պետութեան մը կորիզը:

Հարիւր տարի անցած է Մեծ Եղեռնի ծրագիրը գործադրութեան դրուելու օրէն: Ո՞ւր հասանք: Հիմա ի՞նչ կ'ընենք: Մեր համոզումով` ոչինչ, աւելի ճիշդ` աղմկարարութիւն եւ ժամավաճառութիւն: Ուծացումն ու ձուլումը կը շարունակուին մեծ թափով: Ասոր կ'աւելնայ հայրենական պետութենէն զանգուածային արտագաղթը, որ նոր հայ բազմութիւններ կը մատակարարէ ձուլման հրէշի ամենակուլ երախին: Պարզապէս անհեթեթութիւն է, նոյնիսկ` ցնորամտութիւն, հաւատալ որ յառաջդիմութիւն արձանագրած ենք մեր գոյապայքարին մէջ:

Արտասահմանի մէջ, հայութեան առաջնորդութիւնն ստանձնած ըլլալ յաւակնող դասական կուսակցութիւնները քաղաքական, ընկերային, հոգեւոր, մշակութային եւ այլ մարզերու մէջ շօշափելի, երկարատեւ ու էապէս արդիւնաւէտ քիչ բան կատարած են: Քաղաքականութիւն ըսելով` անոնք հասկցած են աղերսագիր-թուղթերով դիմում օտար պետութիւններու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու, որպէսզի ճանչնան Ցեղասպանութիւնը: Մոռցուած են ամենէն հիմնականը` ՀՈՂԵՐԸ:

Եւ հո՛ս է իսկական դաւադրութիւնը հայ ազգին դէմ` մեզ օրօրեցնել Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալ-չճանչնալու ժամավաճառութեամբ` մոռցնել տալով  ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԳՐԱՒԵԱԼ ՀՈՂԵՐԸ, մինչ այդ` ձուլման միջոցով վերացնելու հայ ազգը կամ զայն վերածելու չափազանց թուլցած ու անզօր մարդկային հաւաքականութեան:

Կուսակցութեանց ղեկավարները, Պաղ Պատերազմին եւ անկէ ետք զանազան պետութիւններու աժան գործակալներ դառնալով, ներկուսակցական պայքարը իրենց շարքայիններուն ներկայացուցած են իբրեւ Հայ Դատի համար մղուող պայքարի հանգրուան: Արդեօք օր մը անոնք մտածա՞ծ են վերաքննել իրենց  ընթացքը, նշմարել իրենց կատարած սխալները, ամչնալ ատոնց հաշւոյն, զղջալ, եւ նախքան Թուրքիայէն ներողութիւն պահանջելը կատարուած ցեղասպանութեան համար, իրե՛նք ներողութիւն խնդրեն այն ծնողներէն, մայրերէն, այրիներէն եւ բոլոր հարազատներէն, որոնց սիրելիները զոհ գացին միջկուսակցական անիմաստ եղբայրասպանութիւններուն: Կուսակցութիւնները ընկղմած են ապարդիւնութեան ճահիճին մէջ, ծուլացուցած են բոլորը, եւ լռեցուցած կամ արգելք հանդիսացած են բոլոր անոնց, որոնք կը փորձեն դրական որեւէ աշխատանք կատարել:

Բայց եկէ՛ք յոռետես չըլլանք: Այս ընդհանուր իրավիճակին մէջ, հայութեան` իր սփիւռքացումին չհանդուժող հատուածին ըմբոստութիւնը իր գագաթնակէտին հասաւ 1970-ականներուն` նորաստեղծ Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ Գաղտնի Բանակով, որ յեղաշրջեց շատ բան` մէջտեղ հանելով կուսակցական ղեկավարութեանց մերկութիւնը:

Առաջին անգամն ըլլալով, հայոց հայրենիքի հողերուն ազատագրութեան հարցը հիմնական նպատակ դարձաւ` ամրագրուած կազմակերպութեան անուան մէջ իսկ: ՙՄեր հողերը եւ արիւնը՚ 24 Ապրիլ 1965-ի երեւանեան նշանախօսքը միս ու արիւն ստացաւ: Թշնամին ծանր հարուածներ ստացաւ ամէնուրեք, նոյնիսկ իր որջերուն` Անգարայի եւ Իսթամպուլի մէջ: Զինեալ ազատագրական պայքարի ընթացքին ինկած նահատակները անգամ մը եւս եկան բոլորին յայտնելու, թէ հայը հայրենիքի բռնագրաւուած տարածքներ ունի, որոնց ազատագրման համար անոնք պատրաստ են զոհելու նոյնիսկ իրենց կեանքը:

Հող եւ ազգ զիրար կ'ամբողջացնեն: Առանց իր սեփականատէր ազգի` հողը չի բարգաւաճիր, իսկ առանց հողի` ազգը չի կրնար երկար գոյատեւել: Ազգը պէտք է զոհաբերէ, որպէսզի հողը պահէ: Այդ զոհաբերութեան պատրաստ ըլլալու համար, ազգը պէտք է առողջ ըլլայ, կառչած մնայ իր արմատներուն, իր աւանդոյթներուն, իր մէջէն արտաքսէ օտար սովորութիւններն ու ժողովրդավարութեան շղարշով պատուած կեղծ օրէնքները:

Արցախի ազատագրութենէն ետք, վերջին քսան տարիներուն, մեր ազգը հիւանդագին վիճակի մէջ կը գտնուի: Ամուլ է զինուորական, մշակութային, ընկերային եւ հոգեւորական տաղանդներ պատրաստելու ուղղութեամբ: Պատճառը ազգային դաստիարակութեան բացակայութիւնն է: Հայաստանի մերձակայ տարածաշրջանը քաղաքական անկայունութեան եւ անապահովութեան պատճառաւ ծրագրուած ձեւով կը պարպուի: Շրջանը աշխարհագրական նոր բաժանումներու կ'ենթարկուի. հիմնական նպատակը Իրանը բաժնելն է, որմէ ետք Թուրքիոյ ալ կարգը պիտի գայ:

Հայաստանի ներկայ Հանրապետութիւնն ու Արցախը վտանգուած են: Եթէ Արցախի պատերազմին ազերիներուն կողքին կը մասնակցէին աֆղաններ, չէչէններ, թուրքեր եւ ուրիշ ցեղատեսակներ` համիսլամական եւ համաթրքական նպատակներով, այժմ եւ մօտակայ ապագային, եթէ պատերազմը բռնկի, ասոնց կողքին այլազգի խմբաւորումներ եւ խաժամուժներ ալ պիտի մասնակցին, որոնք վերջին տարիներուն փորձառութիւն ձեռք կը ձգեն Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ: Թէեւ ազգին նեղ պարագաներուն միշտ մէջտեղ եկած են անհատներ, որոնք անտեսելով պահպանողական շրջանակներու ամլութիւնը, անձնազոհութեամբ կրցած են յառաջ տանիլ հողերու ազատագրութեան գաղափարը, սակայն նաեւ կարեւոր է ճիշդ դաստիարակութեան գործօնը: Հոս կը տեսնենք Հ.Հ.-ի կարգ մը շրջաններու մէջ անհատներու աշխատանքը փոքրերուն դաստիարակութեան ուղղութեամբ (այս թիւով տուած ենք օրինակ մը Վանաձորի մէջ կատարուած այդ աշխատանքներէն, տե'ս էջ 7-13): Սակայն, պետական մակարդակով, դպրոցներուն մէջ ազգային դաստիարակութիւնը շատ կը կաղայ` եթէ երբեւիցէ կարելի է խօսիլ Հ. Հ.ի կրթական համակարգին մէջ ազգային դաստիարակութեան ընդհանրապէս գոյութեան մասին:

Մեր փրկութիւնը ազգային առողջ դաստիարակութեան մէջ է: Մարդու ազատագրութիւնը զինք կաշկանդող տարատեսակ կապանքներէն` նախապայման է հողի ազատագրութեան համար:

Հ.Ա.Հ.Գ. Բանակի հիմնադիրներէն գրող Գէորգ Աճէմեան տասնամեակներ առաջ կը հարցադրէր` պիտի յիշե՞նք երբեւիցէ Արեւմտեան Հայաստանը:

 • Պիտի յիշե՞նք ազգովին…
 • Պիտի շարժի՞նք ազգովին…
 • Թէ՞ պիտի շարունակենք Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչում մուրալ:

[……. Keghart.com Խմբ.]

Յիշեցնենք, այս օրերուն հայկական երկու պետութիւն ունինք…

Ապրիլի 24-ը մեզի համար ունի մէկ խորհուրդ` ՀԱՅՐԵՆԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ:

Արժեցնե՛նք այս խորհուրդին մեր իմացութիւնը: 

5 comments
 1. «հայապահպանումը ինքնին նպատակ»

  Չեմ կրնար բաժնել այս խմբագրականը, ոչ ալ իմ ճանչցած «Սփիւռք»-ին հետ կապ ունեցող թերթ մը կը նկատեմ այս թերթը, եթէ այս է խմբագրութեան հոգեբանութիւնը:

  Լուսանցքային հոգեբանութիւն մը կը տիրէ այս թերթին խմբագիրներուն մօտ, որոնք աւելի շատ հանդիսատես կը թուին ըլլալ կրկեսին քան մասնակից անոր իրադարձութիւններուն:

  Քանի որ մասնակից չեն եղած կրկեսին վրայ տարուած եւ տարուող մահ ու կենաց պայքարին, կը յաւակնին հաստատել որ «հայապահպանումը ինքնին նպատակ» եղած էր դար մը ամբողջ, երբ այդ երբէք չէ եղած պայքարին հրամայականը:

  Շատ աւելի շինիչ եւ օգտակար պիտի ըլլան այս թերթին խմբագիրները, եթէ կարենան սփիւռքահայ ընտանիք մը Հայաստան փոխադրելու միջոցը դառնալ  եւ կամ Հայաստանաբնակ ընտանիքի մը Հայաստան կեցութիւնը ապահովել որ չարտագաղթէ. գէթ մոմ մը վառած կ՝ըլլան նպաստելով  իրենց տեսութեանը:

   
 2. “Սփիւռք”ի խմբագրական՝ Հարիւր Տարի ետք

  Թերթի մը խմբագրականը ունի բարոյական պարտականութիւն, իր ընթերցող հասարակութեան առաջ ստեղծուած կացութեան մը շուրջ, դէմ ու դեր կարծիքներ լսելէ ետք, հանդէս գայ շինիչ ու անաչար խմբագրականով, միշ՛տ … առաջնորդելու եւ ծառայելու միտումով:
  Չկրցայ հաւատալ, որ կարդացած խմբագրականս "Հարիւր Տարի ետք " կը կրէր  " Սփիւռք " վերտառութիւնը:

  Այսօր, որեւէ ժամանակներէ աւելի, Հայութեան երկնակամարին վրայ գորշ ամպեր են կուտակուած:

  Ոեւէ լուրջ ազգային գործիչ, ըլլայ ան քաղաքական պաշտօնեայ, թէ մամուլի սպասարկու, պարտ է ըլլալ զգազտ ու շրջահայեաց, միաբանէ՝ եւ ոչ պառակտէ:

  Արդ՝ ըլլանք դրական ու լաւատես, փորձենք տեսնել մեծ պատկերը, առանց այպանելու այս կամ այն կազմակերպութիւնը, ներկայանանք պայծառ ու գործնական գաղափարներով, կերտելու նոր Հայոց պատմութիւնը՝ յաղթական քաջի հոգեբանութեամբ:

  Յարգանքներով՝
  Ալեքսան Մարտիրոսեան
  Թօրօնթոյ, Գանատա

   

   

 3. Ո՞վ է այս Վահէ Աբէլեան

  […] Ո՞վ է այս Վահէ Աբէլեան […]: Արդեօք ինք մեզի իր առաջարկածներէն մէկնումէկը ըրա՞ծ է` Հայաստան մարդ բերել, արտագաղթող մը կանգնեցնել եւ այլն: «Սփիւռք»ի շրջանակէն գոնէ ես տասնամեակներէ ի վեր հաստատուած եմ հայրենի հողին վրայ եւ քանի մը տասնեակ հոգի կրցած եմ արտագաղթի գաղափարէն փրկել: Իսկ ինք ի՞նչ գործ ունի արտասահմաններուն մէջ, եւ դեռ կ’ելլէ խելք կը ծախէ մեզի: [….]

  Գէորգ Եազըճեան
  Երեւան

  1. Վահէ Աբէլեան to Գէորգ Եազըճեան

   Let me note first on the lighter side that I formulate my response in English to save the diligent Dr. Abrahamian the pain of correcting my Armenian spelling and grammatical errors.

   I commend Kevork Yazejian – Գէորգ Եազըճեան – for his bold initiative and for being instrumental for others to follow his footsteps. Having said this I do not commend any less those who live in the Diaspora as long as they retain their cultural heritage.

   Consequently, I do not commend Kevork Yazejian for the editorial he penned belittling if not chastising the fine women and men; lay or clergy, spiritual or temporal leaders, teacher or principals; parents, grandparents, uncles or aunts whom he considers misguided for being instrumental in preserving the millennia old Armenin culture (հայապահպանում) by passing it down to a newer generation whether the latter lives in Armenia or in Diaspora.

 4. Պատնէշին վրայ

  Գէորգ Եազըճեան այն յատուկենտ մտաւորականներէն է որ կը մնայ պատնէշին վրայ հայրենիքին մէջ, հակառակ այն իրողութեան որ ինք սաստիկ քննադատողներէն է այժմու ղեկաւարներու  ազգակործան գործունէութիւնը: Երանի թէ իր նման այլ սփիւռքահայ մտաւորականներ կայք հաստատէին հայրենիքի մէջ: Համացանցին վրայ կարելի է գտնել բազմաթիւ գրութիւններ իր մասին եւ կամ հեղինակուած իր կողմէ:

  Յարգանք Գէորգ Եազըճեանին եւ իր նմաններուն:

Comments are closed.

You May Also Like