Հիթլըրի Ընթացքով Քալող Ամերիկացին

  Մեթր Պարգև Դաւիթեան, Թորոնթօ, 22 Փետրուար 2016

Ամերիկայի նախագահական ընտրութիւններու Հանրապետական թեկնածու Տանըլտ Թրամփը (Donald Trump) կը շարունակէ յաջողութիւն արձանագրել հակառակ իր աջ ու ձախ ըրած ատելավառ ու ցեխարձակող յայտարարութիւններուն և տրամաբանօրէն անճիշդ, արտառոց ու տարօրինակ ելոյթներուն և կարծիքներուն։ Անոր ընտրապայքարին յաջող արդիւնքը կը թուի թէ հետեւանքն է քարոզչութեան մը որ կը խօսի սրտին Ամերիկայի macho և cowboy հոգեբանութեամբ մարդոց որոնք իրենց "մաքուր և զտարիւն" ըլլալը կը յայտարարեն USA, USA բարձրաղաղակ կանչով և այլամորթ ու այլակրօն մարդոց մէջ կը տեսնեն վտանգ ու վնաս ու հաւատարմութեան պակաս Ամերիկայի նկատմամբ։

  Մեթր Պարգև Դաւիթեան, Թորոնթօ, 22 Փետրուար 2016

Ամերիկայի նախագահական ընտրութիւններու Հանրապետական թեկնածու Տանըլտ Թրամփը (Donald Trump) կը շարունակէ յաջողութիւն արձանագրել հակառակ իր աջ ու ձախ ըրած ատելավառ ու ցեխարձակող յայտարարութիւններուն և տրամաբանօրէն անճիշդ, արտառոց ու տարօրինակ ելոյթներուն և կարծիքներուն։ Անոր ընտրապայքարին յաջող արդիւնքը կը թուի թէ հետեւանքն է քարոզչութեան մը որ կը խօսի սրտին Ամերիկայի macho և cowboy հոգեբանութեամբ մարդոց որոնք իրենց "մաքուր և զտարիւն" ըլլալը կը յայտարարեն USA, USA բարձրաղաղակ կանչով և այլամորթ ու այլակրօն մարդոց մէջ կը տեսնեն վտանգ ու վնաս ու հաւատարմութեան պակաս Ամերիկայի նկատմամբ։

Այդպէս մարդիկ, որոնց շարքերուն մէջ անկասկած կան նաև ճերմակամորթ գերակայութիւն (White supremacy) դաւանող Ku Klux Klan ցեղապաշտ խումբի հետեւորդները, կը դառնան վտանգաւոր իրենց երկրին և ազգին համար երբ յաջողին, որովհետև ընթացք կու տան քաղաքական վիճակի մը "որ պատ կը բարձրացնէ մարդոց միջև փոխանակ կամուրջներ բարձրացնելու" ըստ ֆրանսիսկոս ամենասուրբ և ամենամարդասէր Վատիկանի Պապին։ Թրամփի յառաջացուցած ցեղապաշտական ոգին և աղմուկը Ամերիկայի մէջ որ ձեւով մը նման է Եւրոպայի մէջ ատենօք ուռճացած ոգիին և աղմուկին որ հիմնայատակ ցնցեց ու կործանեց կառոյցները մարդկութեան, պէտք է իր սաղմին մէջ խեղթել որպէսզի Հիթլըրի ընթացքով քալող այս Ամերիկացին չյաջողի և վտանգ չդարձած կասեցուի։

Գանատայի CBC պաշտօնական հեռատեսիլի կայանը Շաբաթ գիշեր Փետրուար 20-ին իր The Passionate Eye յայտագրով ցոյց տուաւ վաւերագրական ֆիլմ մը "The Mad World of Donald Trump" անունով որ պատրաստած էր Անգլիացի լրագրող մը։ Կ'ըսուի թէ անորոշ պատճառներով ֆիլմի ցուցադրութիւնը կարելի չէ տեսնել Ամերիկայի մէջ։ Մէկ ժամուայ վրայ, հանդիսատեսը իրազեկ կը դառնար թէ ինչպէս միլիառատէր Թրամփ ծնած էր հարուստ ծնողքի զաւակ՝ Գերմանացի հօր և Սկովտիացի մօր կողմէ, և թէ ան ինչպէս տակաւին պատանի տարիքին, ծնողքին կողմէ ղրկուած էր "կրթուելու" զինուորական քէմփի նման "Boot Camp Boarding School" դպրոցի մը մէջ որովհետեւ եղած էր կռուազան ու չափազանց չար։ Ան իր հսկայ հարստութիւնը դիզած է գնելով շէնքեր ու կալուածներ Նիւ Եօրքի մէջ ջնջին գիներով անցեալ դարու եօթանասունական թուականներուն, երբ այդ քաղաքը դժուար նիւթական և տնտեսական անկումի մէջ կը գտնուէր։ Անգլիացի Լրագրողը խօսելով Թրամփը ճանչցող մարդոց հետ կը փորձէր ցոյց տալ և յայտնաբերել Թրամփի ամէն ինչ շրջելու և յաղթահարելու նկարագիրը, ի գին ամէն ինչի…… ։ Առաւել, ներկայ ըլլալով Թրամփի ընտրական հաւաքներուն, ան հոն տիրող մթնոլորտը կը գտնէ խիստ բռնկելի և զայն կը նմանցնէ ըմբշամարտի մրցումի սրահին (wrestling match arena)։

Վիճակագրութիւնները ցոյց կու տան որ Տանըլտ Թրամփի թեկնածութիւնը նորանոր յաջողութիւններ արձանագրելու երթ կրնայ ունենալ զայն դարձնելով հաւանական Հանրապետականներու թեկնածուն յաջորդ Նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրութիւններուն։ Ու եթէ ան ըլլայ այդ թեկնածուն, թող ամէն փոքրամասնութիւն ընէ իր կարելին Ամերիկայի մէջ որ "we are going to make America great again" խաբուսիկ լոզունգով հանդէս եկող այդ ցեղապաշտը չհասնի նախագահի աթոռին, որովհետեւ անոր և իրեն պէսներուն աչքին վստահ եղէք նոյն արժէք կը ներկայացնեն բոլոր անոնք որոնք իրենց պէս չեն, այսինքն տարբեր են ծնունդով կամ ծագումով, մորթով կամ գոյնով, միտքով կամ գաղափարով, հաւատքով կամ հաւատքի տարբերակներով։

Թող մանաւանդ ամէն հայ չխաբուի որ Իսլամներու և Մեքսիքացիներու դէմ այդքա՜ն ատելութեամբ խօսող այդ ցեղապաշտը իր կայծերէն և զարկերէն անվնաս պիտի դարձնէ միւս բոլոր հայու պէս փոքրամասնութիւններու պատկանող Ամերիկացիները որովհետեւ անոնք որոնք աշխարհագրականօրէն չեն ուզեր կամ չեն գիտեր Սերպիան զանազանել Սիպերիայէն (Թրամփի նմանները) վստահաբար չեն գիտեր կամ չեն ուզեր զանազանել նաև Հայը՝ Թուրքէն և Իսլամէն … ։

Դուրսէն ներս թափանցել ուզող իսլամ ծայրայեղականներու վտանգին համազօր վտանգ է նաև ներսէն Ամերիկան թունաւորել ուզող նմանները Թրամփի։

Չխաբուողին հազար համբոյր և  հասկցողին հազար բարև։

You May Also Like
Read More

ՔԱՈՍ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սան Ռաֆայէլ 21 Փետրվար 2021 «Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն  արիւնաքամ վէրքերը մեր – Էլի՛ ես…
Read More