Մե՜ղք Է Սրբութիւնը Սրբապղծել

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան , «Լուսաբաց», 9 Մայիս 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ իր իշխանապետութեան տրամադրութեան տակ դրուեցան հայ ազգի ուժականութիւնը ներկայացնող ամէն տեսակի եւ մակարդակի գործ ու աշխատանք, որ­պէս­զի յաջող դառնար հարիւրամեակի նշումը Հայկական Ցեղասպանութեան։ Շատեր նոյնիսկ ար­դար գտան հայրենի իշխանութիւններուն կողմէ կիրարկուած բանտարկութեան եւ ծեծի միջոցները աքթիւիսթներու դէմ, որոնք կը փորձէին խաղաղ միջոցներով լսելի դարձնել ժողովուրդին տնտե­սա­կան ցաւը փտածութեան (corruption), անգործութեան եւ կաշառակերութեան դէմ։

… ամօթ է եւ անընդունելի, որ Սարգսեանի «Հանրապետական» կուսակցութեան վար­չա­ձեւը իրեն ենթակայ դարձուցած է Հայաստանի դատական եւ օրէնսդիր մարմինները, ճիշդ այն­պէս ինչպէս կ’ընէին Լատին Ամերիկայի եւ արաբական տապալած բռնատիրութիւնները։

Հարիւրամեակի նշումի յաջողութեան պատիւն ու վարկը (credit) յուսանք որ չեն դառնար թա­գադ­րութեան միջոց մեր հայրենի իշխանութիւններուն, որ անոնք շարունակեն իրենց մենաշնորհ­եալ դասակարգի վարչաձեւը եւ ժողովրդավար չըլլալու ամօթալի աշխատելաձեւը։


Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան , «Լուսաբաց», 9 Մայիս 2015

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ իր իշխանապետութեան տրամադրութեան տակ դրուեցան հայ ազգի ուժականութիւնը ներկայացնող ամէն տեսակի եւ մակարդակի գործ ու աշխատանք, որ­պէս­զի յաջող դառնար հարիւրամեակի նշումը Հայկական Ցեղասպանութեան։ Շատեր նոյնիսկ ար­դար գտան հայրենի իշխանութիւններուն կողմէ կիրարկուած բանտարկութեան եւ ծեծի միջոցները աքթիւիսթներու դէմ, որոնք կը փորձէին խաղաղ միջոցներով լսելի դարձնել ժողովուրդին տնտե­սա­կան ցաւը փտածութեան (corruption), անգործութեան եւ կաշառակերութեան դէմ։

… ամօթ է եւ անընդունելի, որ Սարգսեանի «Հանրապետական» կուսակցութեան վար­չա­ձեւը իրեն ենթակայ դարձուցած է Հայաստանի դատական եւ օրէնսդիր մարմինները, ճիշդ այն­պէս ինչպէս կ’ընէին Լատին Ամերիկայի եւ արաբական տապալած բռնատիրութիւնները։

Հարիւրամեակի նշումի յաջողութեան պատիւն ու վարկը (credit) յուսանք որ չեն դառնար թա­գադ­րութեան միջոց մեր հայրենի իշխանութիւններուն, որ անոնք շարունակեն իրենց մենաշնորհ­եալ դասակարգի վարչաձեւը եւ ժողովրդավար չըլլալու ամօթալի աշխատելաձեւը։

Սարգիս Շահինեան, պատուոյ նախագահը Հայ-Զուիցերիական Ընկերակցութեան, վերջերս հար­ցազրոյցի մը ընթացքին, որ ձայնասփռուեցաւ հայրենի «Կենտրոն» հեռատեսիլի կայանէն, ներ­կայացնելով միտք, կշիռ եւ համբաւ ունեցող հայ իմաստուն մարդու բոլոր տուեալները, քա­ջու­թիւնն ունեցաւ ըսելու թէ ամօթ կը զգայ հայրենի իշխանութիւններու անվայել գործելակերպէն, երբ բռնութեամբ կամ բանտարկութեամբ կը լռեցուին ընդդիմադիրներն ու քննադատները։ Եւ որպէս օրի­նակ` յիշեց Վարդան Պետրոսեանի պարագան, որ իր արուեստագէտի տաղանդը կը գործածէր Փա­րիզի եւ Երեւանի մէջ եւ քիչ մը ամէն տեղ, երգիծաբանութեամբ եւ հեգնանքով (satire) ան­հան­գիստ դարձնելով հայրենի մենատէրերը. եւ երբ ինքնաշարժի արկածի մը առթիւ ան ձերբակալ­ուե­ցաւ Հայաստանի մէջ, անոր պատիժը եղաւ այնքան խիստ, որ կարծէք զինք կը պատժէին իր «եր­կար լեզուին» համար եւ ոչ` արկածին պատճառաւ։ Շահինեան յիշեց նաեւ «Նախա­խորհրդա­րա­ն»-ի գործիչներուն ծեծի ենթարկուիլն ու բանտարկութիւնը, եւ վրդովումով յայտնեց թէ անոնց դէմ ե­ղած վարուելակերպը անօրէն է եւ անընդունելի, ամօթ նկատելով զայն մեր հայրենի ժողովրդա­վա­րութեան։

Իսկապէս ամօթ է եւ անընդունելի, որ Սարգսեանի «Հանրապետական» կուսակցութեան վար­չա­ձեւը իրեն ենթակայ դարձուցած է Հայաստանի դատական եւ օրէնսդիր մարմինները, ճիշդ այն­պէս ինչպէս կ’ընէին Լատին Ամերիկայի եւ արաբական տապալած բռնատիրութիւնները։ Ցաւալի երեւոյթ է նաեւ, որ այս իշխանութիւնը, որպէսզի շարունակէ միահեծան իշխել, դերերու բաժանում կը կատարէ` Հայաստանը տալով հարուստներուն կամ «օլիկարգ» կոչուողներուն, Արցախը՝ մեռ­նե­լու պատրաստ հերոսներուն, իսկ Սփիւռքն ալ՝ Հայ Դատի զինուորներուն։

Նախորդ յօդուածով մեծ «պրաւօ» մը տուած էինք մեր համազգային ճիգերով տեղի ունեցած հանդիսութիւններուն որոնցմով նշուեցաւ հարիւրամեակը Հայկական Ցեղասպանութեան։ Ի՜նչ լաւ պի­տի ըլլար նոյն տեսակի «պրաւօ» մը կարելի ըլլար տալ նախագահ Սարգսեանին եւ իր հետե­ւորդ­ներուն, եթէ մէկդի դնէին անոնք ազգային աւեր գործող շահախնդրութիւնն ու կաշա­ռակե­րու­թիւ­նը եւ ընդունէին կամ անդրադառնային թէ համազգային նոյն ուժերով, եռանդով եւ ազգային փրկութեան համապարփակ նախարարաց խորհուրդով կարելի է փրկել մեր ժողովուրդը անգոր­ծու­թե­նէ, աղքատութենէ եւ արտագաղթէ։

Կ’ըսուի թէ վերջերս Սփիւռքի Նախարարութեան կողմէ առաջարկուած է, որ եթէ մէկ միլիոն սփիւռքահայ հայաստանեան դրամատուներուն մէջ հազարական տոլարի հաշիւ բանայ կամ զե­տե­ղէ, դրամատուները կը զօրանան եւ տնտեսութիւնն ալ կը զարգանայ։ Մակերեսային իմաստով առնուած` մարդ պիտի ըսէ թէ գէշ գաղափար չէ առաջարկուածը։ Բայց, դրամատան մէջ դրուող գու­­մար մը կախեալ է հանրութեան մօտ այդ դրամատան ունեցած վստահութիւն ներշնչող համ­բա­ւէն, բան մը` որ դժբախտաբար այդքան ալ ներշնչող չի թուիր, ըստ Հայաստան գործուղ­ղուած­ներու թելադրանքներուն…։

Սփիւռքահայը աքսորեալ ու պարտադիր ներկայութիւն ունեցաւ Միջին Արեւելեան կարգ մը եր­կիրներու մէջ, ուր անկախ դատարաններ չկային եւ օրէնքը շարունակ կը խոնարհէր ուժին եւ բըռ­նա­­տէրին առջեւ։ Ցաւալի է անոր տեսնել այդպիսի իրավիճակի կրկնութիւնը իր արիւնով ու քրտին­քով կերտուած պետական կառոյցին մէջ, որ երազներով կանգնեցաւ հազարաւոր տարիներու ըն­թաց­­քին։

ՄԵ՜ՂՔ է սրբութիւնը սրբապղծել։

You May Also Like
Read More

Տեսե՞լ եք

Լևոն Բաբաջանյան, Երևան, 5 Դեկտեմբեր 2021 «Տեսե՞լ եք նրա բնակարանը, խլուրդի ծակուռ… Բայց անցիր նրա երկիրը։ Ինչ հիասքանչ վանքեր, հոյակապ աշտարակներ, գողտրիկ խաչքարեր» Դերենիկ Դեմիրճյան, «Հայը» Դերենիկ Դեմիրճյանի՝ հային բնութագրող այս խոսքերը եկան…
Read More