Մէկդի Նետենք Խունացած Դաշնագիրները

Նոր Էջ Բանանք Հայ Ժողովուրդի Ազգային-Ազատագրական Պայքարին Մէջ

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 5 Մայիս 2013

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման 100-ամեակին երկու տարի մնացած է միայն եւ մենք կը շարունակենք անցեալ դարու սկիզբներուն մեծ պետութիւններու դաւերով ու խաբէութեամբ մեր գլխուն փաթթուած Սեւրի, Լոզանի, Պաթումի, Կարսի, Լոքարնոյի եւ այլ դաշնագիրներու արխիւները պրպտել, անհատնում ճառեր խօսիլ, խորհրդաժողովներ կազմակերպել, ողբալ ու գլուխ ծեծել մեր բիւրաւոր նահատակներու եւ խլուած անգին հողերուն եւ հարստութիւններուն համար: Ճիշդ է որ 1965 թ-ին Մեծ Եղեռնի 50-ամեակին ոգեկոչման շարժումը վերածուեցաւ 1975 թ-ին ծնունդ առած հայկական ազգային-ազատագրական նորագոյն շարժման եւ վրիժառու հերոս մարտիկներու սխրանքներով՝ հայ ժողովուրդին դէմ կատարուած ահաւոր Ցեղասպանութիւնը դարձեալ օրակարգի վրայ դրուեցաւ: Իր բազմաթիւ սխալներով հանդերձ, հայ ազատամարտիկներուն զոհաբերութիւններն ու ինկած նահատակները, անգամ մը եւս յիշեցուցին ցեղասպան Թուրքիոյ եւ անոր գործակից արեւմտեան գերտէրութիւններուն՝ որ հայ ժողովուրդին արդար դատը չէ՛ մահացած:

Նոր Էջ Բանանք Հայ Ժողովուրդի Ազգային-Ազատագրական Պայքարին Մէջ

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 5 Մայիս 2013

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման 100-ամեակին երկու տարի մնացած է միայն եւ մենք կը շարունակենք անցեալ դարու սկիզբներուն մեծ պետութիւններու դաւերով ու խաբէութեամբ մեր գլխուն փաթթուած Սեւրի, Լոզանի, Պաթումի, Կարսի, Լոքարնոյի եւ այլ դաշնագիրներու արխիւները պրպտել, անհատնում ճառեր խօսիլ, խորհրդաժողովներ կազմակերպել, ողբալ ու գլուխ ծեծել մեր բիւրաւոր նահատակներու եւ խլուած անգին հողերուն եւ հարստութիւններուն համար: Ճիշդ է որ 1965 թ-ին Մեծ Եղեռնի 50-ամեակին ոգեկոչման շարժումը վերածուեցաւ 1975 թ-ին ծնունդ առած հայկական ազգային-ազատագրական նորագոյն շարժման եւ վրիժառու հերոս մարտիկներու սխրանքներով՝ հայ ժողովուրդին դէմ կատարուած ահաւոր Ցեղասպանութիւնը դարձեալ օրակարգի վրայ դրուեցաւ: Իր բազմաթիւ սխալներով հանդերձ, հայ ազատամարտիկներուն զոհաբերութիւններն ու ինկած նահատակները, անգամ մը եւս յիշեցուցին ցեղասպան Թուրքիոյ եւ անոր գործակից արեւմտեան գերտէրութիւններուն՝ որ հայ ժողովուրդին արդար դատը չէ՛ մահացած:

Արցախեան ազգային-ազատագրական շարժում, զաւթուած հայրենիքի ազատագրում: Ապա, հազարաւոր նահատակներու արիւնով ծնունդ առած Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետութիւն եւ Հայաստանի 3-րդ հանրապետութիւն: Կը կարծուէր թէ հայ ժողովուրդը արդէն իսկ պատմական անկիւնադարձային նուաճումներու սեմին կը գտնուի՝ ազատագրութեան յաջորդ քայլերը պիտի ուղղուին դէպի Դաշտային Արցախ եւ Նախիջեւան: Սակայն, աթոռամոլութեան, եսապաշտութեան, փառատենչութեան եւ անյագ դրամապաշտութեան անբուժելի մոլուցքով վաստակուած Մայր Հայրենիքի եւ անոնց ՙգործակից Սփիւռքի ղեկավարներ, Խորհրդային Հայաստանի փառաւոր նուաճումները, իսկական գործարանները, հարստութիւնը, մշակութային աւանդը ի չիք դարձուցին անձնական անհաշուելի հարստութիւններ դիզելով, փաստօրէն քաջալերելով անօթութեան եւ չքաւորութեան, մութի եւ սառնամանիքի մատնուած մեր ժողովուրդին արտագաղթը: Օրակարգի վրայ դրուեցան ո՛չ թէ ազատագրուած տարածքներուն վերաբնակեցումն ու Արեւմտեան Հայաստանի փրկութիւնը՝ այլ նորանկախ Արցախի եւ Հայաստանի ֆիզիքական գոյատեւումի եւ վտանգաւոր չափերու հասած արտագաղթի կանգնեցումը:

Մինչ այդ, Միջին Արեւելքի հորիզոնին վրայ կ'ուրուագծուի քրտական հզօր պետութեան մը պատկերը, որ այսօր փաստօրէն իրականացած է իրաքեան Քիւրտիստանի մէջ, որ իր դռները լա՜յն բացած է խռովայոյզ Իրաքի քաղաքներէն անգամ մը եւս բռնագաղթուած հազարաւոր հայերու եւ քրիստոնեաներու համար: Առայժմ, ո՛չ մէկ ծրագիր եւ նպատակ, Հայաստանի թէ Սփիւռքի ղեկավարութեանց կողմէ, լրջօրէն բանակցելու Քիւրտիստանի շրջանային կառավարութեան կամ Քիւրտիստանի Բանուորական կուսակցութեան հետ` որուն պատմական առաջնորդներէն` տերսիմցի հայուհի Սաքինէ Ճանսըզի յուղարկաւորութեան աւելի քան մէկ ու կէս միլիոն քիւրտեր եւ քրտացած հայեր մասնակցեցան Տիարպեքիրի թէ իր ծննդավայրին մէջ: Մինչ, Արպիլի թէ Տհուքի, Ազրուկի, Խովրէզի եւ Զախոյի մէջ, հայկական եկեղեցիներ եւ հաստատութիւններ, Վանէն եւ Արեւմտեան Հայաստանէն տարագիր հայերու սերունդներ կ'ապրին ու կը բարգաւաճին, մինչ ասորեստանցիներն ու խալդիացները, ասորի կրօնակից-բախտակիցները, բնական դաշնակիցներ են հայ ժողովուրդին եւ իրենց դէմ ալ գործուած Ցեղասպանութիւններու ճանաչման եւ հատուցման պայքարին մէջ: Արդեօք մինչեւ հիմա համազգային ու պետական մակարդակի հանդիպումներ, ռազմավարական ճամբու քարտէզներ պարտաստուա՞ծ են աւելի քան 30 միլիոն հաշուող քիւրտ, եզիտի, ասորի եւ այլ ժողովուրդներու քաջարի զաւակներուն հետ:

Այսօր, հսկայական ծաւալներու հասած է ինչպէս կրօնափոխ համշենահայերու եւ քրտացած դաւանափոխ հայու զաւակներու շարժումը, այնպէս ալ Հրանդ Տինքեան գաղափարախօսութեանց հետեւող, հայ ժողովուրդին արդար դատին համար պայքարող քանի մը միլիոնի հասնող մեր դաշնակիցներու ձայնը` նոյնինքն Թուրքիոյ մէջ: Արդեօք ժամանակը չէ՞ եկած համագումարներով թէ ուղղակի բանակցութիւններով ոտքի հանել այս հուժկու զանգուածը Ցեղասպանութիւնը գործած եւ ճանչնալ մերժող Թուրքիոյ եւ անոր հովանաւոր երկիրներուն մէջ:

Դժբախտաբար, Միջին Արեւելքի մէջ տեղի ունեցած ահաւոր իրադարձութիւններու լոյսին տակ Սփիւռքի հայ պատմական եւ խիստ կարեւոր գաղթօճախներ` ինչպէս Եգիպտոսն ու Սուրիան են, վերջնական քանդման եւ վերացման վտանգին առաջ կը գտնուին: Մենք զբաղած ենք Օպամայի եւ այլ քաղաքական խամաճիկներու հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչմա՞ն թէ մերժման խեղկատակութիւններով: Արա Պապեանի նման պատմաբաններ, հայ ժողովուրդի մեծագո՜յն հարց դարձուցած են Սեւրի տխրահռչակ, դիակացած դաշնագրին կարծեցեալ վերակենդանացումը` առանց նշելու թէ այսօր հայ ժողովուրդին ազգային-ազատագրական պայքարի պանծալի նոր էջ մը կրնայ գրուիլ` եթէ կարողանանք ձերբազատուիլ արխիւային խունացած էջերը խառնշտկելէ եւ իրապաշտ ռազմա-քաղաքական քայլերով հաղորդակից ըլլալ Մերձաւոր թէ Միջին Արեւելքի նոր կազմաւորման ու աշխարհա-քաղաքական իրադարձութիւններուն հետ: Ոչ՛ Սեւրի, ո՛չ ալ Պաթումի եւ Լոզանի խայտառակ դաշնագիրները, թրոցքիական Կարսի ողբերգութիւնը, փետրուարեան արկածախնդրութեան արդարացումը, եւ Խորհրդային Հայաստանի անկրկնելի նուաճումները նսեմացնելու փորձերը ցաւ ու դարման չեն մեր ժողովուրդին փրկութեան համար: Մենք կա՛մ կը դառնանք հզօր պետութիւն, կամ ալ կը կորսնցենք մեր հայրենիքն ու ապագան` եթէ շարունակենք այս կամ այն պետութեան խամաճիկ գործակատարը դառնալ: Ժամանակի պահանջքն է խելամիտ եւ քաջարի որոշումներ ընդունիլ եւ գործադրել:

 

 

4 comments
 1. Յարգելի  Համօ

  Յարգելի  Համօ Մոսկոֆեան,
  Համաձայն եմ Քո յօդուածին: Չափից դուրս զբաղուելով անցեալի պայմանագիր-դաշնագրերով, որոնց, այժմ անկարող ենք փոխել կամ ընդհանրապէս անփոփոխ են մնալու և կամ այս և այն նախագահը արտասանելու՞ է ցեղասպանութիւն եզրը, թէ ոչ, շեղում է մեր ուշադրութիւնը, մեր շուրջը ծաւալւող և զարգացող, Հայաստանի հետ առնչւող քաղաքական հոլովոյթից: Դժբախտաբար այս ընտացքը շարունակուելու է այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանում չունենանք արդար ու ժողովրդական իշխանութիւն, որտեղ օրէնքն է գերակայում:

  Ժիրայր Քոչարեան

 2. Նոր էջ Հայոց ազգային պայքարի

  Հարգան Հին ու հոգնած "պայքարի" -ն  որ մնալու են պատմության արխիվներում, սակայն նոր կրակ է վառվել եւ բացկլտում Հայոց ազատագրական պայքարի հորիզոնում… եւ այդ փրկարար պայքարը  սկիզբ է առել ՍԱՐԴԱՐԱԲԱԴ եւ ՆԱԽԱԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ երիտասարդ եւ մտավորակաների գործնական պայքարողների առաջամարտիկներ. Նույն ժամանակ երկրագնդի քաղաքներում ծաղկում է "Հայ ազգային վերածնունդ" շարժումը որ թիկունք է կանգնում Հայաստանում Նախախորհրդարանի ազգային պայքարի կերտելու տարիների երազած "Նոր Հայաստան":    Հոգով սրտով ՀԱՎԱՏԱՆՔ եւ նվիրվենք այս պայքարին;
  Որակյալ եւ Հզօր "Նոր Հայաստան"-ի կերտումն է բերելու մեզ վերջնական փրկություն:

  մեր հինավուրց մուրացող պայքարի ճամբան փակուղի հասավ…     

 3. Thank You Hamo

  Thank you Hamo for your fantastic article.
  I have been following your travels in Germany and Iraq and as far as Moscow with the Hamshens. My dear friend, it seems you are more active than the Armenia ministry of foreign affairs ….or should I say the sleeping idiots?
  As Dr. Kocharian mentioned, if the current political trend continues the very existence of our race is in danger. But what can you say more when a bunch of morons are running the state and the population is suffering.
  It is with your extraordinary efforts and initiatives that you awaken the public and make our Armenian compatriots aware of the danger. Obviously, Eurovision is more important to the morons in Yerevan than national security.

  1. Mekti Nedenk Khunatzadz Echere,,,

   Dear Dr. Boghossian, my very dear comrade from 1976, Dr. Kocharian and SARDARABAD patriots from Armenia. Thank you for your kind comments and many thanks to Dr. Dikran and Nairi Abrahamians for granting me this unique chance to express freely in Keghart.com my thoughts and worries, through my journeys all over the Armenian Diaspora.

   Yes, you have all the right to call the leaders of Armenia's foreign ministry and the Mafioso state in Armenia the sleeping idiots. As we are witnessing these days, Al Capone-type killings are taking place on the border of the Syunik region in Armenia. And Turkey, at last, is in revolt. We foresaw what is happening in Turkey years ago, during our trips and meetings with intellectuals, convert Armenians, Kurds, Zazas, Kizilbash, Assyrians, Turks, and Yezidis that this will be the end.

   We will continue our struggle, without caring what they do in Yerevan. Allow me to remind you that the Erebouni police has laid criminal charges against me for cursing the brother of the Mafioso pyramid-sun god!

   WE WILL BE VICTORIOUS!

Comments are closed.

You May Also Like