Յանձնառու Արուեստագէտ մը

Մովսէս Ծիրանի, Մոնթրէալ,  13 Օգոստոս 2016
 
Մասնագիտութեամբ բժիշկ, սակայն էութեամբ արուեստագէտի խառնուածքի տէր, քանդակագործ՝ Մկրտիչ Տարագճեանի մէկ յատկանշական ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումը  տեղի ունեցաւ Յուլիս 28ի  երեկոյեան, Mont-Royal քաղաքապետարանի Reginald Dawson հանրային գրադարանի արուեստի ցուցադրահին մէջ, ներկայութեամբ՝ Mont-Royal  տարածաշրջանի  Գանատական խորհրդարանի անդամ՝ Anthony Housefatherի:

 
Ցուցադրութեան դրուած  են շուրջ քառասուն ստեղծագործութիւններ, որոնք ընդհանուր գաղափար մը կուտան մեզի անոր ստեղծագործական անցած ուղիի մասին:    
 

Մովսէս Ծիրանի, Մոնթրէալ,  13 Օգոստոս 2016
 
Մասնագիտութեամբ բժիշկ, սակայն էութեամբ արուեստագէտի խառնուածքի տէր, քանդակագործ՝ Մկրտիչ Տարագճեանի մէկ յատկանշական ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումը  տեղի ունեցաւ Յուլիս 28ի  երեկոյեան, Mont-Royal քաղաքապետարանի Reginald Dawson հանրային գրադարանի արուեստի ցուցադրահին մէջ, ներկայութեամբ՝ Mont-Royal  տարածաշրջանի  Գանատական խորհրդարանի անդամ՝ Anthony Housefatherի:

 
Ցուցադրութեան դրուած  են շուրջ քառասուն ստեղծագործութիւններ, որոնք ընդհանուր գաղափար մը կուտան մեզի անոր ստեղծագործական անցած ուղիի մասին:    
 

Տարագճեան թէև գերիրապաշտ մըն է սակայն այս մէկը չի խանգարեր զինք, որպէսզի իրագործէ նաև իրապաշտական բնոյթի դիմաքանդակներ, որոնք կը դրսեւորեն անոր ծեփակերտելու  հմտութիւնն ու կատարողական մակարդակը: Իսկ անոր յղացքները (որոնք երեսունէ աւելի են) գրաւականն են իր հզօր երեւակայութեան և տաղանդին: Անոր գլխաւոր կերպարը Մարդն է՝ Գլխագիր մարդը, տարօրինակ, երբեմն նոյնիսկ՝ արտակեդրոն  միջավայրի մէջ,ուր տեղի կ՝ունենայ գոյատեւման պայքարն ու մարդու մարդկայնացման տագնապահար գործընթացը: Ան կ՝աշխատի մարդու մարմնի մասերու հանման սգզբունքով, որուն նախակարապետներէն են Օկիւստ Ռոտէնն ու Արշիլ Կորքին:
 
Մեր օրերուն բազմաթիւ են այն կերպարուստագէտները, որոնք ազատօրէն կը վարուին մարդու մարմնի հետ, սակայն  քիչ են յաջողածները: Այդ քիչերէն  կարելի է համարել  Տարագճեանը ևս, որուն  «Crossing the Wall» ստեղծագոծութիւնը այս առումով լաւագոյն օրինակը կրնայ հանդիսանալ: Ան այն յանձնառու արուստակէտներէն է,  որոնց ստեղծագոծութիւններէն իւրաքանչիւրը պատգամ մը կը պարունակէ իր մէջ: Այս պատճառով ալ անոր արուեստը առաւելագոյնս բացայայտելու համար կարիքը կը զգացուի համապատասխան վելուծումներու և մեկնաբանութեան:
                                                                                                                  
Ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի մինչև Օգոստոս 25 
Հասցէ Reginald Dawson Library, 1967 Graham Boulevard, Mont Royal
You May Also Like
Read More

Թուրքը Չի Փոխուիր

 Արմէն Քիւրքճեան, Թորոնթօ, 22 Ապրիլ 2016 17 Մարտ 1919: 1914-ին, իրաւագիտութեան դոկտորայի աստիճան ստացած բանաստեղծ, լրագրող, հրապարակախօս Արմին…
Read More