Յանձնառու Արուեստագէտ մը

Մովսէս Ծիրանի, Մոնթրէալ,  13 Օգոստոս 2016
 
Մասնագիտութեամբ բժիշկ, սակայն էութեամբ արուեստագէտի խառնուածքի տէր, քանդակագործ՝ Մկրտիչ Տարագճեանի մէկ յատկանշական ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումը  տեղի ունեցաւ Յուլիս 28ի  երեկոյեան, Mont-Royal քաղաքապետարանի Reginald Dawson հանրային գրադարանի արուեստի ցուցադրահին մէջ, ներկայութեամբ՝ Mont-Royal  տարածաշրջանի  Գանատական խորհրդարանի անդամ՝ Anthony Housefatherի:

 
Ցուցադրութեան դրուած  են շուրջ քառասուն ստեղծագործութիւններ, որոնք ընդհանուր գաղափար մը կուտան մեզի անոր ստեղծագործական անցած ուղիի մասին:    
 

Մովսէս Ծիրանի, Մոնթրէալ,  13 Օգոստոս 2016
 
Մասնագիտութեամբ բժիշկ, սակայն էութեամբ արուեստագէտի խառնուածքի տէր, քանդակագործ՝ Մկրտիչ Տարագճեանի մէկ յատկանշական ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումը  տեղի ունեցաւ Յուլիս 28ի  երեկոյեան, Mont-Royal քաղաքապետարանի Reginald Dawson հանրային գրադարանի արուեստի ցուցադրահին մէջ, ներկայութեամբ՝ Mont-Royal  տարածաշրջանի  Գանատական խորհրդարանի անդամ՝ Anthony Housefatherի:

 
Ցուցադրութեան դրուած  են շուրջ քառասուն ստեղծագործութիւններ, որոնք ընդհանուր գաղափար մը կուտան մեզի անոր ստեղծագործական անցած ուղիի մասին:    
 

Տարագճեան թէև գերիրապաշտ մըն է սակայն այս մէկը չի խանգարեր զինք, որպէսզի իրագործէ նաև իրապաշտական բնոյթի դիմաքանդակներ, որոնք կը դրսեւորեն անոր ծեփակերտելու  հմտութիւնն ու կատարողական մակարդակը: Իսկ անոր յղացքները (որոնք երեսունէ աւելի են) գրաւականն են իր հզօր երեւակայութեան և տաղանդին: Անոր գլխաւոր կերպարը Մարդն է՝ Գլխագիր մարդը, տարօրինակ, երբեմն նոյնիսկ՝ արտակեդրոն  միջավայրի մէջ,ուր տեղի կ՝ունենայ գոյատեւման պայքարն ու մարդու մարդկայնացման տագնապահար գործընթացը: Ան կ՝աշխատի մարդու մարմնի մասերու հանման սգզբունքով, որուն նախակարապետներէն են Օկիւստ Ռոտէնն ու Արշիլ Կորքին:
 
Մեր օրերուն բազմաթիւ են այն կերպարուստագէտները, որոնք ազատօրէն կը վարուին մարդու մարմնի հետ, սակայն  քիչ են յաջողածները: Այդ քիչերէն  կարելի է համարել  Տարագճեանը ևս, որուն  «Crossing the Wall» ստեղծագոծութիւնը այս առումով լաւագոյն օրինակը կրնայ հանդիսանալ: Ան այն յանձնառու արուստակէտներէն է,  որոնց ստեղծագոծութիւններէն իւրաքանչիւրը պատգամ մը կը պարունակէ իր մէջ: Այս պատճառով ալ անոր արուեստը առաւելագոյնս բացայայտելու համար կարիքը կը զգացուի համապատասխան վելուծումներու և մեկնաբանութեան:
                                                                                                                  
Ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի մինչև Օգոստոս 25 
Հասցէ Reginald Dawson Library, 1967 Graham Boulevard, Mont Royal
You May Also Like