A CALL to ALL to the Battlefield

Keghart.org 17 October 2020

It’s the moment for our generation to perform its sacred duty. It’s the moment for heroism and for showing our power on the battlefield.

It’s always the same enemy, Turkey, the same bloodthirsty foe which again threatens our existence. We are our only hope. The time has come for every Diaspora Armenian to focus on the borders of our homeland and every able young man and young woman to head to the battlefield without delay. Our brothers and sisters in the homeland, our unbreakable army, and our people’s army are waiting for us.

The homeland is in peril. The enemy makes no differentiation in its methods to eliminate us while the international community has condemned itself to “neutrality.” Our only reliable allies are us.

To… VICTORY.

ԿՈՉ
ԲՈԼՈՐՍ ԴԷՊԻ ՌԱԶՄԱՃԱԿԱՏ

Պահն է տալու մեր սերունդի սրբազան տուրքը: Պահն է հերոսանալու եւ մեր բազուկի ուժը ցոյց տալու ռազմաճակատի վրայ:

Նո՛յն թշնամին է միշտ՝ Թուրքիան, նո՛յն արիւնարբուն, որ հերթական անգամ կը սպառնայ հայու գոյութեան: Մեր յոյսը մե՛նք ենք եւ վերջ: Եկած է ժամը որ ամէն մէկ սփիւռքահայ իր կիզակէտը բեւեռէ հայրենի սահմաններու վրայ եւ ամէն կարող երիտասարդ եւ երիտասարդուհի անյապաղ մեկնի ռազմաճակատ: Մեր հայրենի եղբայրներն ու քոյրերը, մեր անկոտրում բանակն ու աշխարհազօրայինները մեզի կը սպասեն:

Հայրենիքը վտանգուած է. թշնամին ո՛չ մէկ տարբերութիւն կը դնէ մեզ ոչնչացնելու միջոցներուն մէջ, իսկ «համաշխարհային հանրութիւնը» ինքզինք դատապարտած է չէզոքութեան: Մեր միակ վստահելի զինակիցը մե՛նք ենք:

Օ՛ն, դէպի հերոսացում:

«Գեղարդ», 17 Հոկտեմբեր 2020

4 comments
 1. The use of jihadi terrorists is yet another indication of how horrible the governments of Azerbaijan and Turkey are.
  We must continue to emphasize this to other countries and media.
  The U.S. says it is engaged in a War on Terror.
  I say, “PROVE IT, USA.”

 2. We demand:
  1.Sanctions and penalties against Turkey as an aggressor and promoter of terrorism
  2. Sanctions and penalties against Azerbaijan for its aggression in Nagorno Karabakh
  2. Expel Turkey from NATO
  3. End dictatorship in Turkey and Azerbaijan
  4. Recognize Artcakh (Nagorno Karabakh) as an independent state and support its re-unification with Armenia

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Վտանգ

Ռուբէն Յովակիմեան Սեն Ռաֆայել 2-Ապրիլ 2022 «Երկչոտի վախը վտանգից առաջ է, Թուլամորթինը՝ վտանգի ընթացքին, իսկ քաջը սրսփում է…
Read More