Հայկ. Ժողովրդային Շարժումի Հայաստանի ներկայացուցչության հայտարարությունը չափորոշիչների մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվերով փորձագետների երկու խմբեր հեղինակել են հայոց լեզվի, հայ գրականության ու հայոց պատմության կրթական նոր չափորոշիչներ: Վերջիններս մեծ վրդովմունք և զայրույթ են առաջացրել ՀՀ-ում և սփյուռքում:

Հայկական Ժողովրդային Շարժումի Հայաստանի ներկայացուցչության անդամները վերջին շաբաթ ներին մոտիկից հետևեցին այս հարցի շուրջ  ամենատարբեր ելույթնե րի, դիտեցին տեսանյութեր, ծանոթացան թեր ու դեմ կարծիքների մեծ մասին:

Այս բոլորի հիման վրա, Հայկական Ժողովրդային Շարժումի Հայաստանի ներկայացուցչությունը հայտարարում է.

1. Առաջարկվող կրթական չափորոշիչները անընդունելի են, քանի որ չեն նպատակադրում ՀՀ-ում հայ երեխայի ազգային դաստիարակությունը, հայրենատեր նոր սերնդի կազմավորումը:
2. Փորձագիտական խմբերի անդամները վստահություն չեն ներշնչում:

Առաջարկում ենք.

1. Կազմավորել փորձագիտական նոր խմբեր, որոնք կրթական չափորոշիչներ ու ծրագրեր մշակելիս կառաջնորդվեն հայության ազգային դպրության ավանդույթներով՝ դրանք պատվաստելով տարբեր երկրների հանրակրթական չափորոշիչների ու մեթոդների դրական և հայկական ազգային կրթությանը հարիր տարրերով:
2. Փորձագիտական խմբերում ընդգրկել հայագիտական առարկաների սփյուռքահայ ճանաչված մանկավարժների՝ թեկուզ խորհրդատուի կարգավիճակով:

Հայկական Ժողովրդային Շարժում – Հայաստան
Երևան, 17 օգոստոսի 2020թ.

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published.

You May Also Like
Read More

Հիմա Ի՞նչ

Հրայր Կարապետեան, Վիեննա, ԱԱՀ, 15  Սեպտեմբեր 2015 «Հող պահանջեցինք, երբ հողային պահանջ կրնան ներկայացնել միայն պետութիւններ, իսկ հայրենի…
Read More