April 24 Triptych (In Armenian)

By Hagop Angaladian P. Eng. Honorary Consul of the Republic of Malawi in Montréal 1988 – 2007

" . . . they rejoiced with tiny successes, they weaved magical dreams . . . Future was not what it used to be . . ."

By Hagop Angaladian P. Eng. Honorary Consul of the Republic of Malawi in Montréal 1988 – 2007

" . . . they rejoiced with tiny successes, they weaved magical dreams . . . Future was not what it used to be . . ."

 

You May Also Like
Read More

Բեռլինում գրուեց իրաւագիտութեան պատմութիւն , մահափորձից Մինչեւ ՄԱԿ ի ցեղասպանութեան համագումարը

Կամքէ անկախ պատճառներով, ուշացումով եւ կարգ մը յապաւումներով կը հրատարակենք ներքոյիշեալ թղթակցութիւնը՝ հայցելով հեղինակին՝ Դոկդ. Ժիրայր Քոչարեանին ներողամտութիւնը:…
Read More