Atom Egoyan & Serj Tankian on V. Oskanian’s Case

Atom Egoyan, Filmmaker, Member of the Civilitas Foundation Honorary Board
Toronto, Ontario, Canada
October 1, 2012

I have known Vartan Oskanian for many years, and believe that he is a brilliant statesman, committed to Armenia’s prosperity and well-being.  He is a truly international presence, capable of creating important bonds and bringing cherished ideas of democratic reform and free media to a country that is still recovering from over seventy years of Soviet-era control.
 
With this in mind, I immediately accepted Mr. Oskanian’s invitation to lend my name to the formation of Civilitas.  I have watched as this vital organization has helped shape the course of open discussion and debate within a country I cherish and so proud of.  This is why I am so shocked and upset by the current charges that have been brought against Mr. Oskanian.  The persecution of Vartan Oskanian is a deplorable and politically motivated action which is extremely dangerous to the health of the country.

Atom Egoyan, Filmmaker, Member of the Civilitas Foundation Honorary Board
Toronto, Ontario, Canada
October 1, 2012

I have known Vartan Oskanian for many years, and believe that he is a brilliant statesman, committed to Armenia’s prosperity and well-being.  He is a truly international presence, capable of creating important bonds and bringing cherished ideas of democratic reform and free media to a country that is still recovering from over seventy years of Soviet-era control.
 
With this in mind, I immediately accepted Mr. Oskanian’s invitation to lend my name to the formation of Civilitas.  I have watched as this vital organization has helped shape the course of open discussion and debate within a country I cherish and so proud of.  This is why I am so shocked and upset by the current charges that have been brought against Mr. Oskanian.  The persecution of Vartan Oskanian is a deplorable and politically motivated action which is extremely dangerous to the health of the country.

I urge the Prosecutor General of Armenia to seriously consider the consequences of removing Vartan Oskanian’s immunity and to charge him with this trumped-up charge.  This action is being watched with great concern by anyone who is concerned with freedom of expression in a truly democratic and modern country.

Աշխարհահռչակ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, որը Սիվիլիթաս հիմնադրամի պատվո խրհրդի անդամ է, իր աջակցությունն է հայտնել Վարդան Օսկանյանին՝ նրա դեմ սկսված քաղաքական հետապնդման գործում: Էգոյանի հայտարարությունը ներկայացված է ստորև:

Ես ճանաչում եմ Վարդան Օսկանյանին երկար տարիներ և համոզված եմ, որ նա փայլուն պետական գործիչ է, Հայաստանի բարգավաճման ու բարօրության նվիրյալ: Նա իրավամբ միջազգային հեղինակություն ունի՝ ունակ ստեղծելու կարևոր կապեր և բերելու ժողովրդավարական բարեփոխման թանկ գաղափարներ, ազատ մեդիա մի երկիր, որը դեռ չի թոթափել խորհրդային ժամանակաշրջանի ավելի քան յոթանասուն տարիների վերահսկողությունը:

Այս գիտակցումով ես առանց վարանելու ընդունեցի Սիվիլիթասի ստեղծման գործում ներգրավվելու պարոն Օսկանյանի առաջարկը: Ես ականատեսն եմ եղել, թե ինչպես է կարևոր այս կազմակերպությունը նպաստել բաց և հրապարակային բանավեճին մի երկրում, որն ինձ համար թանկ է և որով ես հպարտ եմ: Սա է պատճառը, որ ես այսքան ցնցված եմ և վրդովված ներկայիս մեղադրանքներից, որոնք առաջադրվել են պարոն Օսկանյանի դեմ: Վարդան Օսկանյանին հալածելը պախարակելի և քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող արարք է, որը չափազանց վտանգավոր է երկրի առողջության համար:

Հայաստանի գլխավոր դատախազին ես հորդորում եմ լրջորեն հաշվի առնել Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու և շինծու մեղադրանքներով դատապարտելու հետևանքները: Այս գործողությանը մեծագույն մտահոգությամբ հետևում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտահոգված են խոսքի ազատությամբ իրապես ժողովրդակավարական և ժամանակակից երկրում:

Times.am, 1 October 2012

Serj Tankian, Armenian-American singer, musician, political activist, member of the Civilitas Foundation Honorary Board

sent a message over the Vartan Oskanian's case. The letter especially says:

"The persecution of Vartan Oskanian, former foreign minister of Armenia, is clearly politically motivated.

The funds from Jon Huntsman Sr were donated to Civilitas via Oskanian in early 2011.
Yet the proceedings against Mr. Oskanian were brought on only after he re-entered politics in Armenia this year.

Civilitas, the non-profit organization started by Mr. Oskanian, has done amazing work in Armenia, as well as diplomatically abroad, for Armenia.

It is extremely important for a developing democracy to shun the monopolization of media, industries, and political offices.

It is also very important for Armenian citizens to be able to express their choices and grievances by voting in free and fair elections, monitored by reputable international polling organizations.

For centuries we have been controlled by one foreign entity or another. Although we have allegiances, allies, and the need for aid as a nation, our democracy and economy should not be victimized by influences from the West (U.S. mainly), nor Russia.

We must collectively rise out of this short sighted Soviet-era need to control industries and politics to allow our countrymen the freedom of expression earned over centuries of struggle".
 

You May Also Like