Առաջարկներ համազգային հարցերու լուծումներու վերաբերեալ

Գանատահայ մտաւորական եւ հասարակական գործիչ Վիգէն Լ. Ադդարեան սոյն հարցազրոյց-նեկայացումով կ’ամբողջացնէ իր առաջարկներու չորս տեսերիզներէ բաղկացած շարքը:

Նախորդ ներկայացումով ան անդրադարձած էր մնայուն հայրենադարձութեան կարեւոր առաքելութեան մասին: Այս տեսերիզով Ադդարեան կ’ուրուագծէ միջազգային չափանիշով բարձրամակարդակ ուղեղակեդրոններու (think-tank) ստեղծման անհրաժեշտութեան մասին իր գաղափարը, որպէսզի հայ մասնագէտներ հրաւիրուին իրենց տեսակէտները ներկայացնելու համաշխարհային հանրութեան: Ի շարս այլոց ան կ’առաջարկէ հիմնադրումը պատմագիտական, լեզուամշակութային, քաղաքատնտեսական եւ ռազմագիտական ուղեղակեդրոններու:

Անուրանալի փաստ է, որ սփիւռքահայութեան զգալի մէկ հատուածը իր վստահութիւնը կորսնցուցած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչամեքենային նկատմամբ: Այդ վստահութիւնը վերականգնելու համար Ադդարեան կը ներկայացնէ երկու առաջարկներ քննարկման համար.-

  • Լեզուամշակութային միացում
  • Սփիւռքահայութեան վարչաիրաւական համակարգի ստեղծում:

Կը հրաւիրենք «Գեղարդ»ի ընթերցողները ունկնդրելու այս յոյժ կարեւոր միտքերու փոխանակման նախաձեռնութեան նուիրուած շարքը, որպէսզի բազմակողմանի առաջարկութիւններով կարենանք լուծումներ գտնել մեր բազմաշերտ հարցերուն եւ խնդիրներուն: (Խմբ.)

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like