Read More

«Գնա մեռի, արի՝ սիրեմ»

Մարիամ Մուղդուսյան, Երևան, 23 Օգոստոս 2021 2020 թվականի պատերազմը բերեց բարոյահոգեբանական, սոցիալական, տնտեսական ծանր հետևանքներ Հայաստանի համար, և…
Read More
Read More

ԱՀԱԶԱՆԳ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, 6 Օգոստոս 2021 «Պետութեան մէջ կան ծոյլ եւ անբաններ, որ նման են փեթակի բոռերին,…
Read More