Read More

ՀՅԴ-ի կաթողիկոսը

Արամ Ա. կաթողիկոսը Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականը պահանջող «Իր» գրութիւնը կը կարդար, ինք որ այնքան յանպատրաստից խօսող ճարտասան մըն…
Read More
Read More

Խ Ո Հ Ե Ր

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 14 Դեկտեմբեր 2020 – Ա – Յարգելի հայրենակից, Վերջին մէկ ամսուան ահաւոր իրադարձութիւնները,…
Read More
Read More

ՊԱՐՍԱՒԱՆՔ

Ռուբէն Յովակիմեան, Ֆրանսա, 13 Դեկտեմբեր 2020 «Քաղաքագէտներից ոմանք ջուր են պղտորում, միւսները պղտոր ջրում ձուկ են որսում, իսկ…
Read More