Keep Sharing the Truth Despite the Trolls

1 comment
  1. Good research….thank you!
    Manipulating the social perception is becoming popular, it is a dangerous trait. Imagine where these kids are headed with their poisoned anti-Armenian education. Maybe they are future dictators who can lie without blinking? Why not, right? …..the perfect lie makes you popular, even liked!….who cares if your supporters are fake?…as long as you stay in the office and keep lying to yourself, your people and the world….

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Յանձնառու Արուեստագէտ մը

Մովսէս Ծիրանի, Մոնթրէալ,  13 Օգոստոս 2016   Մասնագիտութեամբ բժիշկ, սակայն էութեամբ արուեստագէտի խառնուածքի տէր, քանդակագործ՝ Մկրտիչ Տարագճեանի մէկ յատկանշական ցուցահանդէսի…
Read More