Better late than never – “Aveli lav eh oush, kan yerpek”

Dikran Abrahamian MD, Ontario, 15 May 2020

It has been seven years since “Keghart” published Catholicos Karekin II Stands Accused and raised issues about the crook in Etchmiadzin. The publication was rebuked by many, including a faction of the Armenian Democratic Liberal Party (ADLP). “Keghart” followed up on the subject in subsequent years.

We welcome ADLP’s stand and believe the “Nor Hayasdan, nor Vehapar” movement in Armenia contributed at shaping the views of certain members of the party. Through protest marches and speeches, the movement raised awareness to a qualitatively new level with the participation of thousands of people. We hope that once the pandemic is under reasonable control in Armenia, people will rise again to get rid of the master criminal occupying the Holy Seat.

Having condemned the situation at St. Echmiadzin, the ADLP did not go far enough and call for the resignation of the hoodlum. The ADLP call left the solution in the hands of the assembly which is stuffed with members of dubious background.

Hopefully, the Social Democrat Hunchakian Party (SDHP) will soon express its opinion and go a step further and call for the resignation of the usurper.

Berj Setrakian, et al, Azadian, et. al, stop abetting the despot under the guise of promoting the integrity and interests of the Armenian Apostolic Church.

Photo St. Gregory the Illuminator Church Image by Photolur, Civilnet

9 comments
 1. It all makes you wonder about the quality, honesty and courage (or lack thereof) of the clergy under Echmiadzin.

 2. I am glad the ADLP at last publicly condemned the deplorable goings-on at St. Echmiaadzin. Unfortunately, the party passed the buck rather than help organize a movement to turf the so-called Catholicos and his corrupt courtiers. If not our political parties, who would have the prestige, integrity, and trust of the public in taking on a man who is as dedicated to the Armenian Church as the communist apparatchiks of Armenia who terrorized the Church in the ’30s?

 3. I’m looking forward to seeing the day that Karekin II is removed from the seat that he has stolen. Not only will this give me closure, it will help our people finally understand that criminal elements can not be tolerated.

 4. It takes one to know one. The failure of ADLP leadership to acknowledge the Wrongdoings of the Catholicos is a reflection of their own ethical standards. As the article states better late than never.

  1. I am impressed by the alacrity with which the “ADL Supreme Council” responded last night to the above timely statement and defended the criminal reigning over our Church. I wish the so-called SUPREME COUNCIL was as alert to the criminal shenanigans of the usurper “catholicos” who was elected fraudulently and whose wrongdoings are known to all Armenians except apparently to the “I didn’t see, I didn’t hear”people who are members of the “ADL SUPREME COUNCIL”.

 5. Keghart.com կայքի յարգարժան պատասխանատուներուն,
  Կայքին մէջ գոհունակութեամբ կարդացինք Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան յայտարարութիւնը Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ, յատկապէս անոր Մայր Աթոռին մէջ վերջին տասնամեակներուն գոյութիւն ունեցող շատ մտահոգիչ իրականութեան վերաբերեալ: Սփիւռքի մէջ շատ ուշացած ենք այս հարցը բարձրաձայնելու: ՌԱԿ-ը պէտք է այս մասին ճիշդ դիրքորոշուէր երկու տարի առաջ, երբ Հայրենիքին մէջ ժողովրդային շարժում մը յառաջացաւ՝ Մայր Աթոռը գրաւած անձի հրաժարականի պահանջով: Փոխանակ զօրակցելու այդ արդար պահանջին, ՌԱԿ-ի մամուլը, ընդհակառակը, միայն ցեխարձակումներով փորձեց արատաւորել արդարութեան ու մեր Եկեղեցւոյ բարեկարգման ձգտող այդ պահանջատէրէրը: Յամենայն դէպս, լաւ է ուշ, քան երբեք,- ինչպէս կ’ըսէ ժողովրդային ասացուածքը:
  Հիւանդութիւն մը ոչ միայն չի բուժուիր զայն ծածկելով, այլեւ, շատ յաճախ, ան կը վերածուի անբուժելի հիւանդութեան: Արդեօ՞ք Մայր Աթոռին վիճակը այսօր այդպիսին չէ:
  Ով կ’ուզէ թող ըլլայ, կաթողիկոս թէ ազգային կառոյցներու մէջ ամենավերջին աշխատող, պարտաւոր է իր գործունէութեան թափանցիկութիւն հաղորդել եւ ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԻՒՆ ներկայացնել ազգին: Այս իմաստով, ողջունելի է ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան առաջարկը՝ նման հաշուեքննիչ յանձնաժողով կազմելու՝ քննելու Մայր Աթոռի այժմու գահակալին գործունէութիւնը՝ սկսած զեղծարարութեամբ ու զոռպայութեամբ անոր ընտրութեան նախօրեակէն:
  Գոհունակութեամբ կարդացինք նաեւ պարոն Տիգրան Աբրահամեանի մեկնաբանութիւնը այս յայտարարութեան: Կը փափաքինք, որ ոչ միայն Սոցիալ-Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւնը յայտնէ իր դիրքորոշումը այս հարցին նկատմաբ ու չշարունակէ ջայլամի վարուելակերպը, այլեւ հանդէս գան նաեւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան այն անդամներն ու համակիրները, որոնց համար սրբութիւն են մեր Եկեղեցին ու անոր Մայր Աթոռը եւ ոչ թէ իրենց ղեկավար, փտածութեան մէջ խրուած հրանդմարգարեանները, որոնց յանցակիցներու շարքին է նաեւ Կտրիճ Ներսիսեանը (անարժանաբար Գարեգին Բ. կոչեցեալը): Կուսակցութեան մաքրազտման հոլովոյթին մէջ պէտք է ընդգրկուի նաեւ յստակ դիրքորոշումը Մայր Աթոռի անարժան գահակալին նկատմամբ:

  Յարգանքներով՝ Արմենակ Պէրպէրեան, Պէյրութ

 6. I have been reading similar comments from so many sources. I think we are not addressing the fundamental issues:
  – Is he the Catolicos (leader) of All Armenians or he is the catolicos to members of the Armenian church, registered members, paying members etc. If someone is not a member of the Armenian church, or he is Armenian protestant/Catholic, then why bother.
  – On what jurisprudence are people judging him, Bible, Armenian church traditions or civil criminality laws?
  – Did he deviate from the doctrine of Jesus Christ?
  I think the clergy (synod of bishops) should take action rather than by-standers.
  Most of the claims against him are weak. For instance, they claim he had a wife and a daughter, but so do many others celibate clergy. Biblically it is not wrong to have a wife. In 1 Timothy 3:2, St. Paul writes “A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach;”
  If he was a corrupt, so are so many other clergy, some more some less. If he has committed crimes, so did others, some less and some more.
  I am not fan of the catolicos and he does not represent me. Demonstrators are misleading with their mob act and getting into fist fight with some bishops like Bishop Arshag does not serve anyone. People need to be more serious with their arguments and base them on concrete grounds.

  1. I am sorry to say Hagop’s letter is not a helpful contribution to the discussion, because the questions he poses don’t need an answer since the answers are common knowledge.
   At the risk of sounding redundant but for his benefit, I will reply to his comment.

   1. He asks whether the Catholicos at Echmiadzin is the head of all Armenians. To utter the obvious but necessary in this instance: he is the spiritual head of the Armenians who are members of the Armenian Apostolic Church. No membership fee required to be a member. If one is baptized in an Armenian Apostolic Church and professes to be Apostolic then he/she is.
   2. He asks on what basis is Karekin being judged. K2 is being judged on moral issues, for ignoring our Church’s sacred canons, for his illegally acquired wealth, and for his dictatorial and incompetent rule. He also rose to his position through fraud: fellow oligarchs, who ran Armenia at the time, installed him to the Echmiadzin throne through force and bribery.
   3. Hagop says the Synod should investigate the Catholicos. How can this be done when the Catholicos runs the Synod and decides who should be a member. In other words, the Synod made up of his yes-men, courtiers, and fellow corrupt clergy.
   4. He says he knows of other clergymen who are married, although he doesn’t say who these clergymen are. What matters is that it is against our Church’s rules for a celibate clergyman to marry or to have sexual relations. The Catholicos is doubly condemned because he ignores the Church rules although he is the head of the Church. The fact that saints, or our Church leaders of long ago married is irrelevant. What matters is that our Church decided centuries ago –for whatever reason–clergymen should stay celibate unless they are kahana. Our clergy and especially our Church leaders–with rare exceptions–have honored their oath to God and to Armenian Church to obey these fundamental Church rules.
   5. Hagop condemns the “mobs” in Armenia who oppose Catholicos K2. When our clergymen stay silent– forget organizing to bring down the Armenian Borgia–and when the government in Armenia remains–until recently–indifferent to K2’s crimes and misdemeanors and when the media’s merely whispers about the behavior of K2 what are the lay members of the Church to do? Their only outlet is a demonstration. That their efforts have been feeble is the shame of the Armenian public, the government, media, and especially the so-called clergymen.

 7. ԶԱՐԹՕՆՔ օրաթերթը իր Չորեքշաբթի 20.05.2020 համարին մէջ տեղադրած էր ՌԱԿ-ի Լիբանանի Շր՚ջանային Վարչութեան Ատենապետ Սեւակ Յակոբեանի յօդուածը որ կ՚եզրակացնէ շեշտելով որ իրենց համար «Մայր Աթոռը կարմիր գիծ է»։ Ըսուածը կամ գրուածը ուրիշ բան մը չէ եթէ ոչ խուսափողական բառախաղ մը որ չի համարձակիր ըսել որ իրենց համար Մայր Աթոռին գահակալը կարմիր գիծ է, հաւանաբար այնպէս ինչպէս է Հրոմի Պապը որուն գահակալութիւնը պատմականօրէն անսխալական կը համարուի։ Այդպէս ալ ՌԱԿ-ի համար է ըստ երեւոյթին Գրիգոր Լուսաւորիչին Գահին գահակալը անսխալական կը նկատէ։ Սակայն կը կասկածիմ որ ՌԱԿ-ինը աստուածաբանական մեկնաբանութիւն մըն է, այլ քաղաքական կեցուացք մըն՝ քաղաքական նկատումներէ տարուած։

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Թուրքը Եւ Խիղճը

Թուրք պետութիւնն ու  ժողովուրդը, պատասխանատու են գաղթականներու դիմագրաւած դժուարութեանց համար, ուր շատեր իրենց կեանքն ու ընտանիքները կորսնցուցին: (Փրոֆեսոր…
Read More