You May Also Like
Read More

Իսրայէլի Քնէսէթին Մէջ

 Մ.Գ. Երուսաղէմ, 5 Յուլիս 2016 Երեքշաբթի, Յուլիս 5-ին, Իսրայէլի Քնէսէթին մէջ հերթական անգամ ըլլալով պիտի քննարկուէր Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման խնդիրը։ Այս…
Read More