Happy COVID-less 2021 and peace for Armenia

1 comment
Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Հայկ. Ժողովրդային Շարժումի Հայաստանի ներկայացուցչության հայտարարությունը չափորոշիչների մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվերով փորձագետների երկու խմբեր հեղինակել են հայոց լեզվի, հայ գրականության…
Read More