Hayastan Foundation Inc. Annual Banquet – Montréal

կարմիրկապոյտծիրանագոյն
 

կարմիրկապոյտծիրանագոյն
 

 
You May Also Like
Read More

ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ ՀՈԼՈՎՈՅԹԸ

Վիգէն Թոսունեանի ներքոյիշեալ գրութիւնը «թեքնիք» պատճառներով վրիպած էր մեր ուշադրութենէն եւ ժամանակին չէր հրատարակուած:  Այսուհանդեձ վերլուծումն ու մեկնաբանութիւնը…
Read More