You May Also Like
Read More

ԸՆԹԱՑԻԿ ԽՈՀԵՐ

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 25 Սեպտեմբեր 2020 Խստիւ կը դատապարտենք Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի գործակալներու հակահայ եւ շեշտուած…
Read More