Rigged Dig

By Lucine Kasbarian, NJ, USA, January 2024

1 comment
  1. Very good.
    Needed to be said.
    The US, Europe, the UN, Russia, and Christians have long just sat around doing nothing while Turkey and Azerbaijan destroy Armenian churches, monuments, and cemeteries.
    They say they respect national heritage, but it’s really just a lot of hot air by windbags.
    Recall the videotaped (“New Tears of the Araxes” https://www.youtube.com/watch?v=JZu2zqFE_gI ) destruction of the Armenian cemetery in Nakhichevan by Azeris. Barbaric.

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

«Եթե այսօր կորցնենք Սփյուռքի հայ ուսուցչին, կկորցնենք մի ամբողջ մշակույթ ու ժողովուրդ»

  Hedq, 16 Նոյեմբեր 2009 Սոնա Ավագյանի  հարցազրույցը  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնի տնօրեն,…
Read More