“Stolen Century”

Many consider documentaries to be part reflection of facts and part fiction; others consider them to be carefully braided propaganda instruments to impress a certain point of view.

Tigran Khzmalyan’s historical documentary “Stolen Century” depicts the story of the Armenians in the past one hundred years. It juxtaposes actions almost concurrently committed on the one hand by the Ottoman empire and Turkey, and on the other by Tsarist, Bolshevik and present day Russia.

It is up to viewers to pass judgment whether this movie is fiction, propaganda or a true representation of history. The video is in English and Armenian versions. Click on headers or pictures to view the video.

Stolen Century

Գողացված դարը

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published.

You May Also Like
Read More

«Հայերը հերոսության հրաշքներ են գործել»

Ռուսաստանի Հրթիռային և հրետանային գիտությունների ակադեմիայի (ՌՀՀԳԱ) նախագահի տեղեկատվական քաղաքականության գծով տեղակալ, ռազմական գիտությունների դոկտոր Կոնստանտին Սիվկովը մեկնաբանել…
Read More