ԳԵՏՆԱՌԻՒԾԸ (The Chameleon) …

22 Յունիս 2021

Ստորեւ ներկայացուած Դոկտ. Մինաս Գոճայեանի հաղորդումը կը քննարկէ անցեալ շաբաթ ՀՀ 124 մտաւորականներու յայտարարութիւնը, ուր անոնք սատար կը կենային Բ. նախագահին թեկնածութեան: Հեղինակը կը քննադատէ անոնց քայլը:

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like