Lithosphere Weapon – Rumour Or Fact?

Prof. Khatchatur I. Pilikian, London UK, 20 July 2011

On July 13th, 2011, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, H.E. Edward Nalbandian presented a speech at the IISS, The International Institute for Strategic Studies, at Arundel House, London, UK. His speech was on The Security Challenges in the Foreign Policy of Armenia. The dignified quality of his speech, the detailed and pertinent responses he delivered during the Question & Answer session were exemplary.

Albeit, I thought it’s only fair to record the details of the question I raised there and then, related with a mind bugling interview published in February of the current year. There, a disturbing theorising was advanced concerning, among others, the strategic situation of the world in which Armenia is part of. Here it is, first in English, then in Armenian, the expanded form of the question I raised, to which Dr Nalbandian responded with an English panache of a ‘no comment’, excusing himself for not being a scientist to evaluate the ‘theory of a single scientist’.

Prof. Khatchatur I. Pilikian, London UK, 20 July 2011

On July 13th, 2011, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, H.E. Edward Nalbandian presented a speech at the IISS, The International Institute for Strategic Studies, at Arundel House, London, UK. His speech was on The Security Challenges in the Foreign Policy of Armenia. The dignified quality of his speech, the detailed and pertinent responses he delivered during the Question & Answer session were exemplary.

Albeit, I thought it’s only fair to record the details of the question I raised there and then, related with a mind bugling interview published in February of the current year. There, a disturbing theorising was advanced concerning, among others, the strategic situation of the world in which Armenia is part of. Here it is, first in English, then in Armenian, the expanded form of the question I raised, to which Dr Nalbandian responded with an English panache of a ‘no comment’, excusing himself for not being a scientist to evaluate the ‘theory of a single scientist’.

—————–
A prominent Armenian activist, the mathematician Mareh Hakobian, member of the Social Eco-Contract, has signed an open letter to the President of the Republic of Armenia, Serge Sargissian, requesting an official response to a very disturbing news published in the renowned newspaper of the Russian Federation, titled Arguments & Facts, «Аргументы и Факты» («АиФ»), №8; 23.02.2011. It is an interview carried by Saveli Gashnitsky with the Academician, Prof, Oleg Feigin, Director of the Theoretical Physics Section of the Ukrainian Academy of Sciences.

Here is in a nutshell the disturbing news — what I gathered from the open letter, in Armenian, to the President Sargissian, of May 2nd 2011, published in the website, Hetq.am, and of May 3rd 2011, in Nor Khosq.net.

The formidable nuclear arsenals notwithstanding, of both the United States of America and the former Soviet Union, now the Russian Federation, they also have developed and experimented the so-called Lithosphere weapon of subterranean nuclear explosions, the result of which are:

 • The earthquake of Armenia of 07/12/1988 with over 25,000 thousands of the Armenian population perished.
 • The enormous tsunami of 26/12/2004 in the Indian Ocean.
 • The earthquake of Haiti of 12/01/2010.
 • The forthcoming one is planned for Tehran.
The Armenian scientist speculates about the above interview, advancing the possibility of such Lithosphere weapon being used in the Pacific Ocean, causing the latest horrendous tragedy in Japan of 11/03/2011.

————————————————————————-
Մանէ Հակոբեանի գրութիւնը –Բաց նամակ ՀՀ նախագահ Ս. Սարգսյանին– սահմռկեցուցիչ տուեալներ կը պարբակէ: ( Ռուսերէն օրիգինալ յօդուածը, «Аргументы и Факты» («АиФ») թերթի №8 համարում տպագրված ««Чья кузькина мать»? Оружие, которым пугал Хрущев, уничтожило Спитак»)

Զարմանում եմ ոնց նման ահաւոր տեղեկութիւն դեռ արձագանք չի գտել, ի բաց առեալ այն որ Վենեցուելայի նախագահին վերագրուած արտայայտութիւնը թէ Հաիթիի երկրաշարժը միջուկային ովկեանոսեան պայթումի առդիւնք է:: Բայղ այդ էլ ժխտուեցաւ թէ այդպիսի բան չէ ըսուած: Թեկուզ Հաիթիի արհաւիրքից անմիջապէս յետոյ 16,000 Ամերիկեան ծովային բանակ մը գործնապէս գրաւեց կղզին, յաճախ արգելք հանդիսանալով բազում ուրիշ երկրներէ օգնութեան, օր. Ֆրանսա, Արճենթինա, իտալիա, Բրազիլ, Մեքսիկօ եւայլն : (Francisco Dominguez. Haiti: Humanitarian aid or U.S. Invasion. In No to the US Militarisation of Latin America. London 2011. pp 20-23.)

Լաւ յիշում եմ Սպիտակեան արհաւիրքի ժամանակին Հայստանեան փսփսուքներ կային թէ Գորպաչովը Ամերիկայում իր ձեռքի ժամացոյցն էր նայում որ ճշտէ ժամանակը գետնափորեայ միջուկային պայթիւնին, եւայլն, եւայլն: Իսկ հիմա արդէն ‘լրջորեն’ սկսել են խօսել.այդ մասին: Ուր եւ ինչ է ճշմարտութիւնը? Երնեկ մեր Հայաստանի պետական այրերն ու գիտնականները պատասխանեն Մանէ Հակոբիանի յոյժ մտահօգիչ հարձադրման:
—————————————————-

I do hope and pray that all the above is downright misguided speculation, albeit emanating from a high calibre member of an Academy of Sciences.

I humbly think that a swift response from our Armenian Government and Armenian Academy of Sciences can dissipate such worrying rumours.

 

1 comment
 1. Lithosphere weapon

  Misguided Speculation it is.

  I am a geologist with 8 years experience in Bhannes seismology station in Lebanon. I was there when we recorded the Armenia earthquake. 

  The arriving phases were of a normal earthquake and not of a nuclear explosion or due to a nuclear explosion which would have been also recorded and perfectly identified and distinguished!

  Stations all over the world monitor seismic activity and listen to every sound echoed through the earth. Nothing remains a secret.

   

Comments are closed.

You May Also Like