Meet Memoirist Kahvejian in Glendale

Keghart.com Editor Jirair Tutunjian's "Five-Year-Old Urfa Boy Remembers" review appeared on Sept. 20, 2014. Mr. Tutunjian will present the author and discuss the book at Abril Bookstore on Dec. 6, 2014 ( 7:30 p.m.) in Glendale, California.–Ed.

Saturday, December 6, 2014 – 7:30 PM
415 Broadway, Glendale, CA 91205
Admission is Free. Wine and Cheese Reception to follow.
For more information, call (818) 243-4112

 

Keghart.com Editor Jirair Tutunjian's "Five-Year-Old Urfa Boy Remembers" review appeared on Sept. 20, 2014. Mr. Tutunjian will present the author and discuss the book at Abril Bookstore on Dec. 6, 2014 ( 7:30 p.m.) in Glendale, California.–Ed.

Saturday, December 6, 2014 – 7:30 PM
415 Broadway, Glendale, CA 91205
Admission is Free. Wine and Cheese Reception to follow.
For more information, call (818) 243-4112

 

 

You May Also Like
Read More

ՀԱՅԵՐԵՆԸ ՊԵՏՔ Է ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼԵԶՎԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՍՏԱՆԱ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ

Վահրամ Աղաջանյան, Ստեփանակերտ, 18 փետրվար 2021 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (Արցախի) նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է ռուսաց լեզուն պաշտոնական…
Read More