Meet Memoirist Kahvejian in Glendale

Keghart.com Editor Jirair Tutunjian's "Five-Year-Old Urfa Boy Remembers" review appeared on Sept. 20, 2014. Mr. Tutunjian will present the author and discuss the book at Abril Bookstore on Dec. 6, 2014 ( 7:30 p.m.) in Glendale, California.–Ed.

Saturday, December 6, 2014 – 7:30 PM
415 Broadway, Glendale, CA 91205
Admission is Free. Wine and Cheese Reception to follow.
For more information, call (818) 243-4112

 

Keghart.com Editor Jirair Tutunjian's "Five-Year-Old Urfa Boy Remembers" review appeared on Sept. 20, 2014. Mr. Tutunjian will present the author and discuss the book at Abril Bookstore on Dec. 6, 2014 ( 7:30 p.m.) in Glendale, California.–Ed.

Saturday, December 6, 2014 – 7:30 PM
415 Broadway, Glendale, CA 91205
Admission is Free. Wine and Cheese Reception to follow.
For more information, call (818) 243-4112

 

 

You May Also Like
Read More

Candlelight Vigil in Memory of Vahe Avetyan

Օգոստոս 1, 2012 Հարգելի հայրենակիցներ, Օգոստոսի 7-ին (երեքշաբթի) Հայաստանում նախատեսվում է մոմավառություն Վահե Ավետյանի ողբերգական մահվան քառասուներորդ օրվա…
Read More