Merry Christmas and a Happy New Year

 

   Merry Christmas & Happy New Year

an Armenian poem by Zareh Topalian, Paris, 21 December 2008

 

 

   Merry Christmas & Happy New Year

an Armenian poem by Zareh Topalian, Paris, 21 December 2008

 

 


2 comments

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Յո՜ Երթաս Հայ Ժողովուրդ

Հեղինակ՝ Հրաչ Թուրիկեան, Թորոնթօ, 24 Նոյեմբեր 2009 Հայաստան-Թուրքիա Փրոթոքոլի ստորագրութեան նախօրեակին եւ յաջորդող օրերուն խառնաշփոթ կացութիւն տիրեց սփիւռքի…
Read More