Merry Christmas and a Happy New Year

 

   Merry Christmas & Happy New Year

an Armenian poem by Zareh Topalian, Paris, 21 December 2008

 

 

   Merry Christmas & Happy New Year

an Armenian poem by Zareh Topalian, Paris, 21 December 2008

 

 


2 comments

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Ե՞րբ է պահը

 Համօ Մոսկոֆեան , Պէյրութ, 12 Սեպտեմբեր 2015 Վերջին տարիներուն հայկական պետական, քաղաքական թէ գաղութային շրջանակներուն մէջ գունագեղ երազներ…
Read More