Back to School in Stepanakert

Toronto, 1 September 2022
Shushi Daniel Ghazarian Music School has reopened its doors. Last year there were 80 students, this year we have 170 !
This is the only school in Stepanakert where the students start the day with a breakfast. They spend the morning with academic classes, then have lunch and in the afternoon they each learn how to play an instrument or take vocal lessons.
The pictures are from today, Sept 1, the first day of the school season.
Congratulations to the founder, the principal, the teachers, the parents, the students and of course also to the Sponsors !

https://fb.watch/fha2xiasJ9/CClick on the above picture or the link to open the video-report (in Armenian)

 

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published.

You May Also Like
Read More

Անարդար Վճիռը

Մեթր Պարգև Դաւիթեան, Թորոնթօ, 20 Հոկտեմբեր 2015 Եւրոպայի ամենէն հռչակաւոր և կարող փաստաբաններէն մէկը նկատուող Ճէֆրի Ռոպըրթսընի ձայնին…
Read More