Native (poem)

Ehab Lotayef, Montreal, August 30, 2010

Half Arab
half Jewish

Half English
half Irish

Half Han
half Tibetan

Half Western
half Eastern

Half Shiite
half Sunni

Half Hutu
half Tutsi

All human
(not that I’m terribly proud of it)

I’m a hundred percent native
born and raised on this planet


Ehab Lotayef, Montreal, August 30, 2010

Half Arab
half Jewish

Half English
half Irish

Half Han
half Tibetan

Half Western
half Eastern

Half Shiite
half Sunni

Half Hutu
half Tutsi

All human
(not that I’m terribly proud of it)

I’m a hundred percent native
born and raised on this planet

You May Also Like
Read More

Գողտրիկ Պատուանդան մը

 Յ. ԹՈՒՄԱՆԵԱՆի  Կոթողային ԿՏԱԿ  Յուշարձանին Խաչատուր Ի.Փիլիկեան, Լոնտոն, 24 Սեպտեմբեր 2012 Մեր բանիմաց մտաւորականները, որոնք այցելած են Երեւան` մեր…
Read More