Native (poem)

Ehab Lotayef, Montreal, August 30, 2010

Half Arab
half Jewish

Half English
half Irish

Half Han
half Tibetan

Half Western
half Eastern

Half Shiite
half Sunni

Half Hutu
half Tutsi

All human
(not that I’m terribly proud of it)

I’m a hundred percent native
born and raised on this planet


Ehab Lotayef, Montreal, August 30, 2010

Half Arab
half Jewish

Half English
half Irish

Half Han
half Tibetan

Half Western
half Eastern

Half Shiite
half Sunni

Half Hutu
half Tutsi

All human
(not that I’m terribly proud of it)

I’m a hundred percent native
born and raised on this planet

You May Also Like
Read More

Ներկայանալ բաց ճակատով

Դոկտ. Մինաս Գոճայեանի «Մորմոքող Անցեալի Արահետներով. Ուխտագնացութիւն Դէպի Պատմական  Հայաստան» Գիրքին Գինեձօնը, Պէյրութ Keghart.com կայքի հայերէն բաժնի խմբագիր Դոկդ. Մինաս…
Read More