Open Letter to Hon. Hranush Hakobyan

Related Material: Օտար Լեզուով Դպրոցներ (Երիզաներկայացում)8 comments
 1. Well Done

  It was very thoughtful to send the Minister of Diaspora a request on behalf of Keghart.com regarding foreign-language but publicly funded schools in Armenia. It so happened that two days ago I also sent her an email  through their website regarding the same subject.

  It would simply be great if Keghart.com establishes communication with the Armenian Diaspora Ministry. I think that will be a ground-breaking communication approach between Diaspora and Armenia. I also believe that Keghart.com is well equipped to be the forum to disseminate information coming from the Armenian Diaspora Ministry. Your request on behalf of your large readership will add new perspectives to the mission of the Armenian Diaspora  Ministry.

  Well done.

  Vahe

  1. Ministry of Diaspora Newsletter

   Dear Vahe,

   The Ministry of Diaspora has its own newsletter available to the public.

   Their site reads, "RA Ministry of Diaspora is starting a quarterly newsletter which will include news from the Ministry, overview of RA Minister Hranush Hakobyan’s visits to various Armenian communities abroad, summaries of the press conferences held at the Ministry as well as reviews of all other Diaspora related events.

   All issues of the newsletter will be available for download on this website.

   Please make sure to check this section once in three months for the latest issue of the newsletter."

   Click on Newsletter to get to the site.

   Best,

   Noubar

    

 2. Օտարալեզու Կրթութիւնը Հայաստանի Մէջ
  Բժիշկ, բժշկեա զանձն քո:

  Ձեր ուղերձը ի՞նչ լեզուով գրուած է:

  1. Dear Yenovk

   Dear Yenovk,

   Thank you for your well-intentioned remark and your query.

   Prior to writing to Minister Hranoush Hakobyan, we considered whether to write the letter in Armenian, which we were capable of, as on many other occasions Keghart.com editorial board has demonstrated, particularly when petitions were drafted.

   The following factors determined our decision to address the minister in English:

   – Keghart.com is a Canada-based website primarily visited by the North American and UK public as shown in Record Keghart.com Hits in 2010 ;

   – English is the language of global communication. Even a Hamshen, who otherwise might have not been able to read in Armenian, could read in English;

   – Maybe in a far-fetched manner it was a symbolic attempt to highlight the fact that when we are educated in foreign-language schools, we lose touch with one of the most important elements that defines us as Armenians;

   – The website of the Ministry of Diaspora is served in several languages, including English;

   – Some twenty years ago, when the well-received AIM magazine was launched in Los Angeles, the management debated whether it should be in Armenian or English. The staff was predominantly composed of spurkahay graduates from Armenia who were fluent in Armenian. Yet it was decided to publish the magazine in English. Later an Armenian version was attempted with tepid success;

   – Harut Sassounian, whose columns are widely read in the Armenian Diaspora, writes in English. His choice of language doesn’t make him any less Armenian. Incidentally, he is a member of the advisory board to the Minister of Diaspora;

   – Last, but not least, the challenges posed by foreign-language schools is not unique to Armenians or Armenia. Other nations, societies and communities have similar concerns. To share with them some ideas about this topic was not considered to be out of line. In essence, the old debate about Kultur autonomy has not abated, and controversies about foreign-language schools in multicultural, multilingual countries continue. The lengthy discussions that took place between Stepan Shahumyan and Tashnagtsutyun in early 20th century was an expression of that in Armenian reality.

   I hope the above explanations will clarify why the letter was written in English. We invite other Keghart readers to comment on the subject.

   Hon. Minister Hranush Hakobyan will visit Toronto shortly. Because of professional commitments, I will not be able to attend the gathering where she will speak. It’s likely that attendees will ask the minister for clarification and report to Keghart.com

   Respectfully,

   Dikran Abrahamian
   Publisher & Editor-in-chief of Keghart.com

 3. ՀԱՄՈԶԻՉ Է

  Անշուշտ անգլերէնը տիեզերաբարբառ մըն է եւ անով արտայայտուածը թէ’ աւելի ազդու է, թէ’ ամէնուն հասանելի:

  Հայաստանի մէջ օտար այսինքն ռուսական —օտար բառը ճիշդ հասկնանք— տնկել ուզողները ձեր իսկ տրամաբանութեամբ կը շարժին:

  Հայուն աւելի լայնածիր լեզու մը պէտք է, քան հայերէնը:

  Սակայն սխալ չհասկնաք. մայրենի լեզուն պէտք է պահենք ու պահպանենք: Թանկարժէք գանձի մը պէս՝ սնտուկի մը յատակը:

 4. Well Said

  This piece, written originally in 2002 and republished in Aravot.am today, responds very well to your enquiry, Mr. Abrahamian.

  Մի՛ մտեք հայոց լեզվի տաճարը, կովե՛ր Մարկեսը ասում է. «Բազմացե՛ք, կովեր, կյանքը կարճ է»: Հետեւեք իմաստունի խորհրդին, կերեք ձեր խոտը, կշտացեք ու բազմացեք խելքից դուրս, բայց դուրս մի՛ եկեք ձեր փարախի սահմաններից: Մի՛ մտեք հայոց լեզվի տաճարը, մի՛ շփոթեք այն ախոռի հետ: Վայելեք սիլոս ու «ախրանա», ման եկեք՝ կոտոշներիդ ժապավեն կապած, քարշ եկեք արեւելյան քաղաքների բազարներում եւ հաճույքով շնչեք ձեր մանկության հոտը: Փարիզ ընկնելիս՝ անպայման մտեք լիբանանյան ռեստորան ու պատվիրեք քյաբաբ, որովհետեւ ձեր տեսած Եվրոպան սկսվել է Բաքվի նախադուներից ու մեկընդմիշտ ավարտվել Աթենքի արվարձանների բանվորական ճաշարաններով: Անկաշկանդ որոճացե՛ք ձեր տխմար մտքերը աշխարհի համաժողովներում, դուք անխոցելի եք: Ոչ պատասխանատվություն է պետք, ոչ հոդաբաշխ լեզու, ոչ առավել եւս՝ ուղեղ, որովհետեւ ամեն ինչի դեմ մի «սպանիչ փաստարկ» ունեք, որ կրկնում եք անցյալ, ներկա ու ապագա ժամանակներով՝ «Բա որ մեզ մորթել են», «Բա որ մեզ մորթում են», «Բա որ հանկարծ մորթեն»… Իրոք, անասնական մտահոգություն: Կովի՝ ձեր հայրենասիրությամբ ձեր հայրենիքը պատկերացրեք որպես անսահման յոնջայի դաշտ եւ կախգլուխ արածելով՝ գնացեք, մինչեւ ռաստ կգաք անդունդի: Կովեղեն ձեր թախիծով որոճացեք կոմերիտական հորթանոցի ձեր հիշողությունները, ապա վերստին կերեք, աղտոտեք ու պառկեք թրիքի մեջ, որովհետեւ ձեր իմացած տունն ու հայրենիքը այն է, որից պիտի անասնահոտը անպակաս լինի: Երբ ձեր չանեն հոգնի ծամելուց, ձգվեք դեպի խոսափողները եւ մի մտահոգվեք չորս ոտքի պատճառով, որովհետեւ եթե ձեզ բերել են այդտեղ, ուրեմն ինչ աստիճանի պիտի իջեցված լինի խոսքի արժեքը: Բղավեք եւ բառաչեք անկաշկանդ, որովհետեւ ինչ ձայն էլ հանեք, դա կլինի ազգի, հայրենիքի, ժողովրդի եւ, իհարկե, «նվազագույն ախոռի» մասին: Կովի ձեր անմռունչությամբ արածեք ձեր խոտը, կերեք ձեր սիլոսը՝ մինչեւ տրաքվելը, իսկ մնացածը տրորեք: Տրտինգ տվեք Հայաստանի կանաչ դաշտում, արեք՝ ինչ անում է անտեր յոնջայի արտը ընկած անտեր կովը, բայց մի՛ մտեք մեր հայոց լեզվի տաճարը, դա միակ բանն է, որ մնացել է մեզ: …Աֆրիկայի զուլուսները մի սահմռկելի սովորություն ունեն, քանի որ «ադաթ» է, որ հյուրին «պատվեն» տան կնոջ անկողնով (հյուրը, սակայն, այնքան ճարպիկ պիտի լինի, որ անակնկալ հայտնվի վրանի շեմին- հյուրընկալելու պայմանն այդ է), քանի որ այդպիսի սովորություն ունեն, որպեսզի ջոկեն, թե երեխաներից ով է իրենցը, ով՝ ոչ, նորածնին դնում են իրիկունը հանդից վերադարձող նախրի ոտքերի տակ, փարախի շեմին: Ենթադրվում է, որ կովը հոտից, թե ինչից պիտի հարազատին տարբերի օտարից: Այսպես էլ մենք (այդ հնարամիտ զուլուսների նման) մեր «ազգային իդենտիֆիկացիայի» համար մեր ձեռքով մեր մանուկ Հանրապետությունը, մեր փոքր երկիրը դրինք փորձության՝ հանդից դարձող տավարի ոտքերի տակ… Եվ, այդուհանդերձ, մի՛ մտեք մեր լեզվի տաճարը, դա միակ բանն է, որ մնացել է մեզ, մնացած ամեն ինչը հարամել եք անասունի պես: ԱՎԵՏԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 22.05.2002թ.

  1. Not Well Said

   Ms. Armenian, what a literary jewel have you submitted, on Fri, 2011-01-14 14:29, in response to Dr. Abrahamian’s letter of request to the Diaspora Minister regarding publically funded foreign language school in Armenia.
    
   Contrary to your claim, the piece you submitted, written originally in 2002 and republished in Aravot.am on the day of your posting, not only does not respond very well to Abrahamian’s inquiry, it also makes a mockery of author’s central claim, not to intrude in the sanctuary of the Armenian language. But what a sanctuary it has become! Please give me the benefit of the doubt and correct and educate me to the meaning of the so called some of "Armenian" words listed below from the article you quoted.
    
   At the cost of being and sounding sarcastic, may be publically funded foreign language schools may become a means for some educators from the Diaspora to re introduce the Armenian language in Armenia to sanctify the sanctuary. It’s a sad situation, as sad maybe as UNESCO’s assessment that the Western Armenian is the 16th language definitely on its way to extinction.
    
   Here is the list of some of the “Armenian” words from the response you quoted.
    
   Սիլոս (Silo?),  «ախրանա» (?),  բազարներում (bazars),  ռեստորան (Restaurant),  քյաբաբ (Kabob ), Բաքվի (Baku?), նախադուներից(?),  յոնջայի (?),  ռաստ (?),  կոմերիտական (?), իդենտիֆիկացիայի (?).
    

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

նոր սերնդի ներակայացուցչի կարծիքը գործառնությունների (բիզնես) մասին

Ընթերցողի ուշադրությանն ենք հանձնում նոր սերնդի ներակայացուցչի տեակետն ու կարծիքը գործառնությունների (բիզնես) և նոր ձեռնարկումների մեջ հաջողության հասնելու…
Read More