Our Word Now is Reparation!

By Mark Geragos at NYC Commenoration of 95th Anniversary of Genocide

Give Us Back Ararat!


 


By Mark Geragos at NYC Commenoration of 95th Anniversary of Genocide

Give Us Back Ararat!


 

Please leave your remarks in the comments section.
7 comments
 1. Why wasn’t this reported?

  I was so impressed to watch Geragos on YouTube echoing our long-held demands and cherished aspirations. Why didn’t I read about this in the Armenian papers? If the newspapers are censoring, what are they afraid of? Very disturbing.
 2. Bravo to Geragos

  I was glad to see that the reparations theme is being taken up by more and more Armenians. I was at the NYC event on April 25, 2010. The crowd loved the speakers and the banners. Everything was much better than in previous years.
 3. Images from the NYC rally?
  Tom, where can we see images from the rally?
  Are there any more videos of speakers?

 4. Here are some videos from NYC Commemoration
  Harut Sassounian  http://www.youtube.com/watch?v=V21TEt00OLI
  Sen. Charles Schumer  http://www.youtube.com/watch?v=5rbQGE0BMzs
  Sen. Robert Menendez  http://www.youtube.com/watch?v=-FC-KxFIgA4
  Cong. Frank Pallone  http://www.youtube.com/watch?v=oebMn_0dSUk
  Cong. Robert Wiener  http://www.youtube.com/watch?v=JjLIB7sc_QE
  Cong. Carolyn Maloney  http://www.youtube.com/watch?v=Cuw9ERFz_WM
  John Liu, NYC Controller  http://www.youtube.com/watch?v=Ow4lRBsrKTw
  Galen Kirkland, Governor of New York rep.  http://www.youtube.com/watch?v=8k4Y9KINA48
  Curtis Sliwa  http://www.youtube.com/watch?v=T_l_TqzjnMk
  Curtis Sliwa part 2  http://www.youtube.com/watch?v=7MhQHfBOz6k
  Mark Giragos Esq.  http://www.youtube.com/watch?v=I_cgu10852k
  Ani Chaglasian – ANCA  http://www.youtube.com/watch?v=6FU0lkFdRQY
  Hilda Haroutunian -ADL  http://www.youtube.com/watch?v=ivdFMPIiI5k
  Dikran Nalbandian –Armenian Council of America  http://www.youtube.com/watch?v=l_bRnMYcXNA
  Natalie Gabrelian -ABGU  http://www.youtube.com/watch?v=mJ5eb9VhWT0
  Van Krikorian Esq. – Arm. Assembly of America  http://www.youtube.com/watch?v=iY5Kgh21ETg
  Haig Deranian – Grand Commander KoV  http://www.youtube.com/watch?v=T4X-e6opWLo
  Melene Ouzounian- Grand matron DoV  http://www.youtube.com/watch?v=AVIiyXdJH7I
  Shakeh Kadehjian  http://www.youtube.com/watch?v=b5J-5OpLkAU
  Nanor Haroutunian –American National Anthem  http://www.youtube.com/watch?v=B1A71FRxWLA
  Ani Djerdjerian- Armenian National Anthem  http://www.youtube.com/watch?v=f_P8duP-9Jg
  Hayrenikis Hed Concert Diocese April 23, 2010  http://www.youtube.com/watch?v=jJEd23Nbxaw

 5. Reparations is the word
  Sassounian, Sliwa AND Geragos spoke powerfully about reparations. Outstanding!

 6. Contacting Mark Geragos

  To thank Mark Geragos, you may email him at: Mark@Geragosdotcom

Comments are closed.

You May Also Like

Յանձնառու Արուեստագէտ մը

Մովսէս Ծիրանի, Մոնթրէալ,  13 Օգոստոս 2016   Մասնագիտութեամբ բժիշկ, սակայն էութեամբ արուեստագէտի խառնուածքի տէր, քանդակագործ՝ Մկրտիչ Տարագճեանի մէկ յատկանշական ցուցահանդէսի…
Read More