Poison for Profit

A Panel Discussion organized by Nakhijevan Institute of Canada, Armenian Women's Association of Canada & Keghart.com
Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian and published in Abaka & Horizon of Montréal. Excerpts were shot by Horizon TV. A full length video of the event will soon be available for Keghart.com readers.


A Panel Discussion organized by Nakhijevan Institute of Canada, Armenian Women's Association of Canada & Keghart.com
Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian and published in Abaka & Horizon of Montréal. Excerpts were shot by Horizon TV. A full length video of the event will soon be available for Keghart.com readers.


You May Also Like
Read More

Candlelight Vigil in Memory of Vahe Avetyan

Օգոստոս 1, 2012 Հարգելի հայրենակիցներ, Օգոստոսի 7-ին (երեքշաբթի) Հայաստանում նախատեսվում է մոմավառություն Վահե Ավետյանի ողբերգական մահվան քառասուներորդ օրվա…
Read More