Prosecuting War Crimes / Return From Azerbaijani Captivity

EXCLUSIVE – Famed criminal defense attorney Mark Geragos creates a legal coalition to prosecute war crimes being committed in Armenia

Siranush Ghazanchyan, Public Radio of Armenia, 14 December 2020

Forty Four Armenians have returned home from Azerbaijani captivity, Deputy Prime Minister Tigran Avinyan informs.

Those whose captivity has been confirmed by the Azerbaijani Red Cross [Crescent?] are being repatriated at this stage, he said.

The exchange of prisoners started today through the mediation of Russian peacekeepers.

Avinyan said intensive work is under way to find the missing, to return other possibly captured compatriots.

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published.

You May Also Like
Read More

Հայկ. Ժողովրդային Շարժումի Հայաստանի ներկայացուցչության հայտարարությունը չափորոշիչների մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվերով փորձագետների երկու խմբեր հեղինակել են հայոց լեզվի, հայ գրականության…
Read More