Protest Euro 2020 Games Held in Baku

Toronto, Ontario 6 July 2021

The below protest letter was sent to the Union of European Football Associations (UEFA) on June 24, 2021 by a collective of Armenian organizations that constitute the Global Network to Free Armenian POWs.

1 comment
  1. Armenian organizations would do much better if they refrained from such childish games. Instead of educating the Armenian youth in more serious and profound pursuits. They are dumbing them down to futile and imbecile actions. Grow up Armenians! Or are you determined with unshakable obstinacy into clinging to historical irrelevancy?

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Աղէտին Ցաւը

Հրայր Ճէպէճեան, Ազդակ, Պէյրութ, 18 Մարտ 2010 ՙԱռաջին անգամ է, որ օդանաւ կը նստիմ եւ պիտի ճամբորդեմ՚: Տարեց…
Read More
Read More

Կենսոլորտային Պահպանավայր Էությունն ու կիրառման անհրաժեշտությունը Հայաստանում

Արեգ Ղարաբեգյան, Դրօշակ ամսաթերթ, Օգոստոս 2020 Աշխարհում գերիշխանություն հաստատած տեխնածին տնտեսական համակարգերը կորզում են բնական պաշարները՝ առանց դրանց…
Read More