ՍԴՀԿ-ի Ողջոյնի Խօսքը` Արեւմտահայոց 4-րդ Համագումարին

ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութիւնը իր ողջոյնի խօսքը յղեց Արեւմտահայոց Ազգային 4-րդ Համագումարին: Ստորեւ կը հրապարակենք Կուսակցութեան յղած ողջոյնի խօսքը:

Արեւմտահայ Ազգային 4-րդ Համագումարի
Նախագահութիւն և մասնակիցներ,

Յարգելի բարեկամներ,

Կ’ողջունենք Արեւմտահայ Ազգային 4-րդ Համագումարը եւ անոր աշխատանքներուն կը մաղթենք յաջողութիւն:

ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութիւնը, որ արեւմտահայ դատի պաշտպանութեան  ճամբուն վրայ իր ետին արդէն ունի 128 տարիներու պայքարի ճամբայ մը, կը հաւատայ որ Հայկական Դատը ամբողջ հայութեան դատն է եւ իւրաքանչիւր հայ, անհատաբար թէ կազմակերպութեան մը ընդմէջէն իրաւունքը ունի իր մասնակցութիւնը բերելու Հայ Դատի արդարացի լուծման: Այդ ոչ ոքի սեփականութիւնը չէ: Այս համոզումը ամրագրուած է Կուսակցութեանս  համագումարներու համապատասխան որոշումներով: Այս իմաստով, մեր կողմէ ողջունելի է որեւէ ազնիւ եւ անշահախնդիր նախաձեռնութիւն որ կը միտի նպաստել Հայ Դատի արդարացի լուծման:

Ձեզ կը մաղթենք յաջողութիւն եւ ապագայի համագործակցութիւն:

ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւն

28 Մարտ 2015

You May Also Like